Tribotechnické listy

 

 

Úvodník PhDr. Zdeňky Jelínkovej, CSc. v TriboTechnike 2/2018

Vážení čtenáři z Čech, Moravy a Slovenska,
je mi ctí, že Vás mohu oslovit na začátku roku 2018, který bude připomínkou a oslavou stoletého výročí vzniku Československého státu 28. října 1918. Zatím co roku 1915 se bojovalo za Rakousko-Uhersko, po1916, kdy umírá František Josef I., se během války situace mění. Vojáci se nechávají zajmout, začíná zrod československých legií, v Rusku, Itálii, Francii.

 

Zakladatelé nového státu Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Beneš a slovenský politik, generál francouzské armády Milan Rastislav Štefánik, stát ještě neměli, ale měli armádu, legie. Masaryk se do vlasti vrátil 21. února 1918, a stal se prvním prezidentem Československé republiky. Štefánik, který významně přispěl svými zahraničními styky k uznání samostatného státu, bohužel zahynul při letecké katastrofě 4. května 1919. Československo si vydobylo velmi dobrý zvuk ve světě, rozvíjel se průmysl.
Ačkoliv se v průběhu doby obsah 28. října proměňoval podle aktuálních vládnoucích režimů, zůstane navždy důležitou součástí historie obou našich národů. Rok 2018 je také rokem varovných výročí - 1938 Mnichov, 1948 komunistický puč, 1968 vpád vojsk varšavské smlouvy, sovětská okupace.
Dále vzpomínáme, že před 25 lety roku 1993 zánikem Československa vznikly po dohodě nástupnické státy Česká a Slovenská republika. Mezi nimi vládnou přátelské styky, které nám mohou jiné státy jen závidět. Na předních českých, moravských divadelních scénách, ve filmech a na celé řadě kulturních akcích se výrazně uplatňují slovenští umělci, herci, režizéři, hudebníci. Právě tomu je i naopak. České vysoké školy navštěvuje mnoho slovenských studentů. Překážkou není jazyková bariéra. Zábavné jsou hádanky: co je ťava (velbloud), čučorietka (borůvka) aj.
Nás ze všeho nejvíce těší dlouholetá spolupráce se slovenskými odborníky v oblasti povrchových úprav. Přednášky předních členů Asociace korozních inženýrů, univerzitních pracovníků VŠCHT Praha, ČVUT, VUT Brno, VŠB TU Ostrava, TU Košice, odborníků z oblasti životního prostředí, hygieny práce, požární ochrany, jsou na vysoké odborné úrovni. Zkušenosti a příspěvky firem z obou republik, které jsou každoročně na programu konference Projektování a provoz povrchových úprav, přinášejí aktuální informace, nabídky o novinkách v oboru. Krom prezidenta České společnosti povrchových úprav se pravidelně účastňuje zástupce Slovenskej spoločnosti povrchových úprav. Představitel Asociace českých a slovenských zinkoven tradičně předsedá části jednání a má zajímavý příspěvek. Na této asociaci je mimo jiné hezké to, že své konference mívá střídavě v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Všechna tato pravidelná setkání naše národy sbližují, pomáhají ve vzájemné výměně informací i obchodu. Ke včasné informovanosti veřejnosti přispívá i spolupráce s odborným tiskem - časopisem Tribotechnika.
Rádi Vás uvítáme v Praze ve dnech 14. -15. března 2018 na 44. konferenci Projektování a provoz povrchových úprav - www.konferencepppu.cz.
PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc.

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd