Tribotechnické listy

 

 

Aspekty prediktívnej údržby

„ Ak chcete objaviť tajomstvá vesmíru, uvažujte v zmysle energie, frekvencie a vibrácie."
- Nikola Tesla


Ľudia medzi sebou komunikujú prostredníctvom rôznych prostriedkov. Vymieňajú si informácie, zdieľajú poznatky, komunikujú. Dorozumievanie nám pripadá prirodzené a automatické. Je to samozrejmosť nášho každodenného žitia.


Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, že je možné komunikovať aj s niečím, čo sa na prvý pohľad nejaví, že dokáže komunikovať? Tesla vyslovil spomínanú myšlienku o uvažovaní o energii, frekvencii a vibráciách. Keď sa nad tým zamyslíme, táto myšlienka je nadčasová. V súčasnosti, keď prebieha 4. priemyselná revolúcia, môžeme vnímať silnú potrebu integrovať elektronické a monitorovacie systémy do priemyslu. Pomocou týchto systémov si vytvárame komunikačné kanály so strojmi a zbierame dáta o ich prevádzke a následne ich vyhodnocujeme.
Spoločnosť DIAGO SF s.r.o. sa už viac ako 25 rokov zaoberá diagnostikou strojov. V spolupráci so zákazníkom hľadáme riešenie, ako strojom porozumieť a nájsť príčinu prípadnej poruchy.


Ako to funguje?

Analyzujeme vibračné signály generované strojom. Každý stroj počas prevádzky generuje vibrácie, ktoré sú charakteristické pre poruchy stroja a ložiska. Signály zbierame OFFLINE a ONLINE metódou. V prípade, že sa jedná o dôležité stroje, ktoré sú kritické pre nepretržitosť alebo presnosť výroby implementujeme ONLINE systém. ONLINE systém má obrovskú výhodu nepretržitého merania, zberu dát a presnosti merania. ONLINE systém je schopný upozorniť užívateľa prostredníctvom SMS alebo emailu o zvýšenej vibrácií. Zákazník tak získava čas na reakciu a následnú analýzu závažnosti problému. V prípade OFFLINE systému sa jedná o pravidelné merania dohodnutých strojov a ich trendovanie. Z dlhodobého hľadiska sa jedná o dohľad nad strojom s veľkou výpovednou hodnotou. Ložisko je spravidla najcitlivejšia časť stroja. Akákoľvek nesúososť, nevývaha, mechanické uvoľnenie, nedostatočné mazanie má vplyv na ložisko a to ovplyvňuje jeho životnosť. Dvojnásobné pôsobenie záťaže na ložisko osemnásobne redukuje jeho životnosť. Aj táto skutočnosť nám dáva predstavu o tom, ako kvantifikovať význam diagnostiky v priemysle. Analýzou nameraných dát, vytvoríme predikciu, či je stroj schopný prevádzky nasledujúce mesiace alebo len pár hodín. Prediktívna údržba je hudba budúcnosti, ktorou by sa mala inšpirovať každá prevádzka. Pretože v prípade údržby do zlyhania a preventívnej údržby nie je možné pracovať tak efektívne, ako s úplnou predstavou o technickom stave stroja.


Prínos
Američania hovoria „Time is money" (Čas sú peniaze). Naše systémy dávajú zákazníkovi čas. Čas reagovať a pripraviť sa. Včas opraviť čo je potrebné opraviť a hlavne riešiť opravy prediktívne. Tým, že sa stroj prevádzkuje do zlyhania je spojené vysoké riziko sekundárnych porúch (poškodený hriadeľ, poškodené pripojovacie plochy ložiska, mechanické poškodenie, odtrhnutia a ulomenia komponentov , nebezpečná prevádzka, zvýšená spotreba atď...). V prípade, že je ložisko diagnostikované, je nastavený alarm, ktorý upozorní na vznikajúci problém. V tomto prípade, je potrebné vymeniť len ložisko za oveľa nižšiu položku, ako opravovať mnoho súvisiacich problémov, aby sme mohli stroj čo najskôr spustiť. V prípade technickej diagnostiky je pomer vynaložených nákladov na diagnostiku a jej potenciál v pomere v prospech technickej diagnostiky. Za rýchle, bezdemontážne, nedeštruktívne meranie počas pracovnej záťaže získate kompletný prehľad o stave stroja.
Ak Vás táto problematika zaujala, neváhajte kontaktovať spoločnosť DIAGO SF s.r.o. kde dbáme na to, aby bol POHYB POD KONTROLOU.

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
2 + 4 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd