Tribotechnické listy

 

 

Mazání ložisek Teflonem®

Zvýšit spolehlivost ložisek a tím i celého výrobního zařízení vám může pomoci jedinečná technologie nizozemské společnosti INTERFLON, která je specialistou na mazání Teflonem®.

 

Nejspíš vás ihned napadne otázka: „Jak by nám asi INTERFLON, respektive Teflon® mohl zlepšit spolehlivost ložisek našeho výrobního zařízení? Takových už bylo a stejně nakonec zůstalo vše při starém!"

Ačkoliv mnohé odrazují dřívější špatné zkušenosti s inovacemi, ve většině z vás dřímá snaha jít dál a hledat cesty ke zlepšení chodu výroby. A INTERFLON právě jednu z takových možností zlepšení nabízí. Nejdříve se krátce zmíním o samotné technologii mazání Teflonem® a potom uvedu několik příkladů z praxe z různých oborů výroby.

 

Technologie mazání Teflonem®

INTERFLON využívá toho, že teflon má nejmenší koeficient tření ze všech pevných látek na světě. Know how společnosti však spočívá v unikátní úpravě Teflonu® s cílem vytvořit stabilní mazací film s dlouhou periodou obnovy filmu. Pro úpravu je využíván výhradně Teflon® patentovaný společností DuPont, který je považován za nejkvalitnější na světě. INTERFLON tento Teflon® dále upravuje mikronizací na velikost částeček od 0,02 mikrometru až po 15 mikrometrů, aby se zarovnaly nejmenší nerovnosti povrchu a dále polarizací tak, aby takto vytvořený teflonový film měl na povrchu co největší stabilitu. U pohybujících se dílů je díky takto upravenému Teflonu® daleko lépe vymezen styk ploch. V systému se snižuje tření, dokladem je pokles teploty o 15 - 20 % a tím pádem i menší opotřebení dílů. Spolehlivost výrobního zařízení je pak automatickým vyústěním výhod mazání Teflonem®.

 

Není teflon jako Teflon®.

Na trhu je více firem, které v různé míře a úpravě používají teflon, ale mají ho většinou jen jako aditivum k zlepšení mazacích schopností olejů a tuků. Jedinečnost zmíněné technologie INTERFLON spočívá i v tom, že umožňuje skutečné mazání Teflonem® a olej a tuk slouží jen jako dopravce Teflonu® na místo.

Ke zvýšení spolehlivosti ložisek přispívají, při používání maziv INTERFLON, kromě Teflonu® další dvě důležité vlastnosti. První z nich je schopnost být repelentní vodě, slané, teplé, páře, různým kapalinám ať už chladícím nebo obráběcím, chemikáliím, kyselinám, zásadám apod. Netvoří s nimi emulzi, ale naopak chrání proti korozi. Druhou vlastností je, že do sebe nepojímají prach a nečistoty jako klasická maziva. U olejů se jedná o tzv. „suché mazání", kdy olej dopraví Teflon® na místo a začne se odpařovat. Teflonový film se pak nepojí s nečistotami a je snadné povrch vyčistit ofukem, omytím vodou či párou, ometením apod. = úspora času údržby. U tuků dojde na jeho povrchu k ulpění nečistot, ty však nejsou dále vtahovány do tuku tak, jak je tomu u klasických tuků, ale zůstávají jen na povrchu. Při pohybu výrobního zařízení mají nečistoty odstředivou tendenci, takže se soustřeďují na vnějších okrajích mazaných ploch a nejsou v místě styku. Nevytvářejí tak „brusnou pastu".

 

interflon1

 

Tyto užitné vlastnosti produktů INTERFLON: unikátně upravený Teflon®, repelentnost vodě a nepojímání nečistot také umožňují výrazným způsobem upravovat /prodlužovat mazací intervaly až na 10-ti násobek a více ve srovnání s klasickými mazivy.

Když si spojíme výše uvedené dohromady tj. nižší tření, nižší opotřebení, delší mazací intervaly, dosáhneme nejen vyšší spolehlivosti ložisek, ale i výrazného snížení nákladů na provoz a údržbu ve všech jejích aspektech, ať už ND, náklady na maziva, ale i snížení energetické náročnosti až o 15 - 20 %.

 

interflon2 interflon3

 

Dnešní doba přece po úsporách přímo volá

Za všechnu teorii, která se pěkně poslouchá, ale nejlépe hovoří praktické výsledky. Několik jich uvedu, abyste si mohli udělat reálnou představu o výhodách Teflonu® a následném zvýšení spolehlivosti ložisek ve vaší firmě.

Příklady:

  1. Kámen Zbraslav - lom Bělice - mazání válečkových ložisek třidičů SDT a KDT. Mazání tukem INTERFLON Fin Grease MP2/3 přineslo prodloužení mazacího intervalu z 1x za 14 dnů na 1x za 2 měsíce, z 10 - 15 impulsů mazacího lisu na 2 - 3 impulsy. Životnost ložisek je dnes již na 3-násobku původního stavu a pokračuje. V zimě již nedochází při startování třidičů k vyhazování pojistek a třidič lze rozhýbat ručně.
  2. Sapeli Jihlava - ložiska na výrobní lince s trvalou náplní bez možnosti přimazávat měla životnost 3 - 4 měsíce. Po použití tuku ve spreji Fin Grease (má penetrační vlastnosti), který byl nanesen na boky nových ložisek ve dvou vrstvách, došlo k jejich uzavření před prachem a ložiska mají po této úpravě životnost minimálně 1 rok.

 

Mohl bych uvést i další příklady. V databázi INTERFLON máme přes 2 000 podrobně popsaných konkrétních aplikací, které vám ještě více mohou přiblížit výhody technologie a dále objasnit co by vám mohla tato technologie přinést ve srovnání s klasickými mazivy pro zlepšení spolehlivosti všeobecně. Chce to ale najít takovou aplikaci, která bude, jak se říká, „ušita na míru" pro vaši výrobu.

 

Text: Ing. Ivo Jiřík - technický poradce společnosti INTERFLON Czech, s.r.o.

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
6 + 9 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd