Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 3/2012

 1 2 3 > 

TriboTechnika 3/2012

Ročník 2012

Listujte a čítajte TriboTechniku 3/2012 - kliknite TU

 

Celé vydanie TriboTechniky 3/2012 v pdf súbore - TU

Centrální mazání + mazací technika = CEMATECH

TriboTechnika 3/2012

Odštěpný závod CEMATECH firmy Hennlich Industrietechnik je významným dodavatelem centrálních mazacích systémů LINCOLN a mazací techniky do všech odvětví průmyslu.

Viac informácií

Tribotechnika v teórii a praxi

TriboTechnika 3/2012

Autorský kolektív pod vedením Ing. Viery Peťkovej, PhD. v zostave Ing. J. Stopka, prof. Ing. H. Pačaiová, PhD., prof. Ing. J. Balla, CSc., Ing. M. Kureková, Ing. P. Demián, Ing. A. Sloboda, PhD., Ing. P. Kmec, PhD. a Ing. M. Lošonský sa podujal na osvetu aktuálnej, náročnej, technicko-teoretickej problematiky aplikácie tribológie v odbornej publikácii pod názvom „Tribotechnika v teórii a praxi".

Viac informácií

Hraničné hodnoty nasýtenia vlhkosti v mazacích olejoch

TriboTechnika 3/2012

Vlhkosť, voda v mazacích olejoch, mazacích systémoch strojov a zariadeniach nie je žiaduca. Jej prítomnosť v oleji je veľmi negatívna, zhoršuje jeho vlastnosti a vedie často k vytváraniu vodných emulzií, kalov, podporuje penenie,  znižuje dielektrickú pevnosť izolačných olejov a je príčinou korózií kovových súčiastok a ich zvýšeného opotrebovania , čo vedie k zníženiu ich životnosti a spoľahlivosti strojov a zariadení.

Viac informácií

Čistota motorové nafty

TriboTechnika 3/2012

Moderní naftové motory jsou vybaveny moderními vstřikovacími systémy (např. Common Rail), ve kterých může být palivo stlačováno až na tlak 2500 bar.  Zároveň se snižují tolerance ve vstřikovacích systémech. Z toho vyplývá, že požadavky na čistotu motorové nafty se radikálně zpřísňují.

Viac informácií

Vlastnosti Ni-P povlaků vyloučených elektrolyticky

TriboTechnika 3/2012

Povlaky Ni-P se v praxi nejčastěji vylučují chemicky z kyselých nebo alkalických lázní (chemické niklování). Díky neustálému vývoji v oblasti galvaniky je možné povlaky Ni-P vyloučit i elektrolyticky. Vytvořené povlaky mají regulovatelný obsah fosforu v povlaku, vysokou tvrdost (i bez následného tepelného zpracování) a odolnost proti otěru, nízký koeficient tření, nízký elektrický odpor a velmi dobrou korozní odolnost.

Viac informácií

Chemické niklování z produkce firmy BOMEX

TriboTechnika 3/2012

Galvanovna Bomex slouží stovkám malých, středních a velkých firem. Neustálým zlepšováním výrobních procesů nabízí dokonalou kvalitu povrchových úprav. K zajištění kvality je zařízení podrobováno pravidelně plánované údržbě a lázně průběžným kontrolám a regeneracím. Firma Bomex nabízí nanášení různých druhů povrchových vrstev v rozmanitých variantách na několik základních materiálů. V následujícím seriálu si postupne představíme přehled nabízených technologií a možností povrchových úprav vzhledem k použitému základnímu materiálu.

 

Viac informácií

Možnosti zvýšení životnosti nástrojů pro plošné tváření

TriboTechnika 3/2012

Tváření kovových materiálů za studena patří mezi moderní výrobní technologie.  K jejich výhodám patří hospodárné využívání materiálu, vysoká produktivita práce, výroba přesných polotovarů a dílů s minimálními požadavky na dokončovací operace. Efektivnost této technologie je ve velké míře určována kvalitou tvářecích nástrojů.

Viac informácií

Chemické odlakování - rychle, ekonomicky a ekologicky

TriboTechnika 3/2012

Stoprocentní kvalita povrchové úpravy a nulová zmetkovitost je cílem každého výrobce. Tento cíl je ale prakticky nedosažitelný, tudíž nastává problém, jak opravit vadnou povrchovou úpravu. V lakovnách se navíc kromě opravy zmetků jedná i o odlakování dílů pro repasi, odlakování závěsů, háčků a případně i maskovacího materiálu. Zařízení pro odlakování bývá často kvůli svému „negativnímu vlivu" na okolí umístěno v nepříliš viditelných místech výroby nebo se, ještě raději, provádí odlakování externě.

Viac informácií

Plovoucí částice drahých kovů jako lovci bakterií - světová novinka od firmy MOTOREX

TriboTechnika 3/2012

Již více než 90 let znamená jméno BUCHER MOTOREX nejvyšší kvalitu maziva směřovanou do budoucnosti. Založením dceřinné společnosti MOTOREX AG začátkem 70-tých let se zaměřil nezávislý švýcarský podnik na působení v průmyslové oblasti.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd