Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 3/2013

 1 2 3 > 

Barva membrány (Membrane Patch Colorimetry) - prostředek pro vyhodnocování degradace olejů

TriboTechnika 3/2013

Stanovení nečistot na membráně nám nepřináší jen informace o množství nečistot v oleji. Barva membrány a intenzita zabarvení může naznačit, o jaký typ znečištění se může jednat. Na konci loňského roku byla vydána norma ASTM D7843-12, která popisuje vyhodnocování degradace turbínových olejů právě na základě kolorimetrického měření membrány (MPC). V naší laboratoři se snažíme o aplikaci této metody i na hydraulických olejích.
V našem příspěvku chceme stručně popsat princip stanovení barvy membrány. Zároveň na reálných příkladech z praxe chceme ukázat význam této aplikace i pro hydraulické prvky v porovnání s infračervenou spektroskopií a stanovením obsahu otěrových prvků.

Viac informácií

Prístroje VAISALA na meranie vlhkosti v oleji

TriboTechnika 3/2013

Voľná voda v mazacom, hydraulickom, alebo transformátorovom oleji môže spôsobiť strojom a zariadeniam nemalé problémy, napríklad v systémoch papierenských strojov, turbín vodných elektrární, pohonu lodí alebo v prevádzkach na úpravu olejov a pod.

Viac informácií

HENNLICH CEMATECH = CEntrálne MAzanie a mazacia TECHnika

TriboTechnika 3/2013

Odštepný závod CEMATECH firmy HENNLICH s.r.o. je renomovaným dodávateľom centrálnych mazacích systémov LINCOLN a mazacej techniky do všetkých odvetví priemyslu v ČR aj SR.

Viac informácií

Nástroje od firmy SECO TOOLS

TriboTechnika 3/2013

Seco Tools predstavuje niekoľko noviniek pre oblasť frézovania,  sústruženia a vŕtania.

Viac informácií

Materiály UP!GRADE generace

TriboTechnika 3/2013

Výrobce nástrojů Pramet Tools uvedl na trh zcela novou generaci materiálů s označením UP!GRADE. To, co dělá nově představené materiály lepší ve srovnání s původní generací, jsou nové substráty a rovněž nově vyvinuté MT-CVD a PVD povlaky. Nové materiály pokrývají široký rozsah operací ve frézování, soustružení i vrtání a jsou k dispozici od 1.4.2013.

Viac informácií

Kompresorové oleje pre chladiace zariadenia, klimatizačné a tepelné čerpadlá

TriboTechnika 3/2013

Chladenie je v podstate uzatvorený tepelný cyklus. Chladivo vo forme pár je stlačené, čím vzrastie jeho teplota následne vstupuje do kondenzátoru, kde odovzdá teplo a skondenzuje. Vzniknutá kvapalina potom prechádza cez redukčný ventil (expanzný systém), stráca tlak a vstupuje do výparníku. Tu sa vyparuje, pričom potrebné výparné teplo získava odoberaním latentného tepla z priestoru v okolí výparníku.

Viac informácií

Hledání optimálního maziva – univerzální maziva nové generace

TriboTechnika 3/2013

Kterou součástku čím namazat? Které mazivo v daných provozních podmínkách zvolit?  Na trhu je množství jednoúčelových plastických maziv, z nichž lze to nejvhodnější většinou vybrat. Některá maziva jsou určena na vysoké otáčky, jiná na vysoká zatížení a pomalé pohyby atp.  Problém nastává, když tyto podmínky nastanou současně a je potřeba najít produkt, který by měl všechny požadované parametry najednou. Například aby byl vhodný pro vysoké otáčky a zatížení, rázové nepravidelné zatížení, byl by odolný vodě (i slané) a různým kapalinám, zvládal by vyšší teploty do 160 °C a zároveň pracoval v prašném prostředí.

Viac informácií

Laserové svařování s přídavným drátem

TriboTechnika 3/2013

Laserovým svařováním je obvykle myšleno spojování bez přídavného materiálu. Pro větší tloušťky materiálu se používá  obvykle hybridní svařování. Tento příspěvek popisuje ale odlišnou technologii - svařování laserovým paprskem s přidáváním studeného drátu, tzv. cold wire welding, kterou jako první v ČR nabízí a provádí firma MATEX PM. V zásadě se jedná o obdobu laserového pájení, používaného v současnosti v automobilovém průmyslu.

Viac informácií

Povrchové inženýrství forem pro tlakové lití Al

TriboTechnika 3/2013

Pokud se zabýváme hlavními problémy, kterým čelí tlakové lití, tak se nemůžeme vyhnout jevům přitavování (stickies) a abraze. Byla provedena řada studií, proběhlo nesčetné množství zkoušek, jevy byly zřetelně identifikované a byly k nim provedené hypotézy a výklady, ale nikdy se nenašlo spolehlivé řešení na průmyslové úrovni.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd