Tribotechnické listy

 

 

Hledání optimálního maziva – univerzální maziva nové generace

Kterou součástku čím namazat? Které mazivo v daných provozních podmínkách zvolit?  Na trhu je množství jednoúčelových plastických maziv, z nichž lze to nejvhodnější většinou vybrat. Některá maziva jsou určena na vysoké otáčky, jiná na vysoká zatížení a pomalé pohyby atp.  Problém nastává, když tyto podmínky nastanou současně a je potřeba najít produkt, který by měl všechny požadované parametry najednou. Například aby byl vhodný pro vysoké otáčky a zatížení, rázové nepravidelné zatížení, byl by odolný vodě (i slané) a různým kapalinám, zvládal by vyšší teploty do 160 °C a zároveň pracoval v prašném prostředí.


S nástupem maziv nové generace se postupně daří řešit i tento problém.  Příkladem je univerzální mazivo Grease HD2, které letos na český trh uvedla společnost INTERFLON Czech, s.r.o. Jedná se o vysoce přilnavé, semi-syntetické plastické mazivo s Teflonem®*. Je vhodné pro extrémní zatížení v prašném, či vlhkém prostředí. Jde o vynikající antikorozní prostředek bez rozpouštědel použitelný při teplotách  od -25 °C do 160 °C (DN 500.000). Širokou škálu využití a spolehlivost tohoto maziva jsme ověřovali na nejrůznějších aplikacích.

 

Představujeme výsledky alespoň  tří z nich:

1. Při výrobě kartonáže je do výrobní linky zařazen odvodňovací válcový lis, jehož ložiska jsou vystavena zvýšenému vlivu vody. Voda vnikala do ložisek a i přes časté přimazávání se mazivo s vodou smíchávalo. Ložiska korodovala a to vedlo k jejich časté výměně a tím k častým odstávkám výroby. Po přechodu na nové mazivo HD2  jsme průběžně kontrolovali stav ložiska a maziva.  Ač jsme v ložisku zjišťovali přítomnost volné vody, mazivo si zachovávalo svoji konzistenci a  antikorozní vlastnosti. Koroze nebyla i přes vodu v ložisku zjištěna. Mazivo si v těchto podmínkách zachovávalo tu nejdůležitější vlastnost a to svoje výborné mazací schopnosti. V rámci zkoušení jsme prověřovali i možnost dosažení dalších úspor. Podařilo se nám prodloužit mazací interval až na 3-násobek oproti původnímu stavu. Tím se výrazně snížila spotřeba maziva a také to přispělo ke snížení emisního zatížení životního prostředí tzv. uhlíkové stopy.


2. Druhou aplikací byly zemní stroje, respektive bagry a jejich nejvíce zatěžované čepy u pracovní lžíce, které jsou vystaveny vodě, písku, hlíně a nečistotám. Z toho důvodu je nutné čepy mazat minimálně 1 x denně s cílem vytlačit mazivo smíchané s nečistotami a vodou, tzv. brusnou pastu, která výrazně snižuje životnost čepů. Po přechodu na nové mazivo HD2 jsme si ověřili, že mazivo do sebe nepojímá nečistoty a také se nevymývá vodou. S tímto zjištěním jsme začali prodlužovat mazací interval čepů a průběžně jsme čepy rozebírali a kontrolovali jejich stav a stav maziva. V konečné fázi jsme dosáhli mazací interval 1 x za měsíc. Mazivo dostatečně odolávalo i vysokému rázovému zatížení při nakládání a vykládání pracovní lžící.

 


3. Třetím místem použití nového maziva bylo ozubené soukolí v podmínkách zvýšené vlhkosti. Soukolí včetně jeho okolí i přes zvýšenou intenzitu mazání korodovalo. Stroj se musel neplánovaně zastavit, odkrytovat a soukolí znovu namazat. Požadavkem bylo, aby mezi plánovanými odstávkami nebylo nutné soukolí přemazávat a zároveň aby se zabránilo korozi.  Ke zjednodušení aplikace se nové mazivo aplikovalo v aerosolovém provedení. I v tomto případě se prodlužoval mazací interval, ale hlavní byla antikorozní ochrana. Soukolí mezi mazacími intervaly již nekorodovalo.

 Už v prvních měsících testování v českém prostředí můžeme konstatovat, že byly splněny všechny požadované vlastnosti. Mazivo Grease HD2 odolává zatížení i rázovému, vodě, nepojímá nečistoty, umožňuje delší mazací intervaly a zařízení nekoroduje. Zjednodušeně řečeno, použili jsme jeden produkt na pokrytí složitých provozních podmínek a zjednodušili jsme možné skladby používaných maziv. Důležité je i snížení zátěže pro životní prostředí. Produkt je současně mazivem a antikorozním prostředkem.

 


Ing. Ivo Jiřík

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
2 + 9 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd