Tribotechnické listy

 

 

Ložiská ZVL: 45 rokov kvality svetového štandardu

PROFESIONÁLNY  PRÍSTUP  PRE  SVETOVÝ  PRIEMYSEL

ZVL SLOVAKIA, a. s. ako tradičný výrobca a dodávateľ ložísk značky ZVL buduje svoje postavenie na základoch dlhoročnej tradície a skúsenostiach získaných pri návrhu konštrukcie, technológie výroby, používania ložísk v prevádzke a spolupráce s koncovými užívateľmi. Počas 45-ročného pôsobenia prešla spoločnosť mnohými vývojovými fázami, počas ktorých rozšírila sortiment základných typov ložísk - jednoradové guľkové ložiská - až do dnešnej podoby. Súčasné portfólium ponúkaných ložísk je široké - od radiálnych guľkových, valčekových, súdkových až po axiálne ložiská rôznych typov a veľkostí.

Inovácie tvoria základ nášho budúceho obchodného portfólia
Pri návrhu nových ložísk sa technickí pracovníci od začiatku zameriavali na splnenie konkrétnych požiadaviek zákazníkov, dodržanie kritérií stanovených národnými a medzinárodnými normami, ako aj na maximálne využitie  priestoru, ktoré ložisko svojimi rozmermi zaberá s cieľom dosiahnutia maximálnych úžitkových vlastností.
Napriek tomu, že ložisko, jeho vonkajšie rozmery a odchýlky jednotlivých plôch sú stanovené všeobecnými predpismi, musia sa konštruktéri pri návrhu zaoberať interakciou všetkých ložiskových súčastí. Nielen čo sa týka rozmerov, ale aj druhom použitých materiálov. Základom je materiál používaný na výrobu hlavných ložiskových súčastí - krúžkov a valivých teliesok. V závislosti od veľkosti a prierezu je hlavným druhom materiálu chrómová a chróm-mangánová oceľ, ktorá svojím zložením a z neho vyplývajúcimi vlastnosťami zaručuje schopnosť rovnomernej štruktúry v celom priereze. Na návrh hlavných súčastí valivého ložiska nadväzujú ostatné súčasti - klietka, prípadne kryty a tesnenia. Tu je takisto nutné rešpektovať účel, na ktorý majú byť ložiská používané. V závislosti od žiadaných podmienok konštruktér volí materiál klietok z možností - oceľ, mosadz, plast, textit, ako aj konštrukčné vyhotovenie  tzn.  spôsob vedenia klietky v ložisku na valivých telesách, prípadne na jednom z krúžkov.

 


Každé vyhotovenie má svoje prednosti, svoje vlastnosti, ale aj svoje nároky, s ktorými konštruktér musí uvažovať a ktorých použitie zvažuje. Samozrejme, treba počítať s tým, že vyhotovenie ložísk súvisí s nákladmi na jednotlivé komponenty a tie sa premietajú aj do ceny hotového ložiska.

 


V rámci vývoja sa technickí pracovníci spoločnosti musia vysporiadať nielen s rozmermi jednotlivých súčastí, ale po ich návrhu aj so spôsobom výroby, aby boli dosiahnuté predpísané parametre. K tomu využívajú technologické možnosti súčasného strojného zariadenia podporené spoluprácou s dodávateľmi rezných nástrojov a brusiva, ako aj rezných a chladiacich emulzií. V neposlednom rade ide aj o používané prostriedky na  pranie ložiskových súčastí a zmontovaných ložísk, kde sa spoločnosť zaoberá ich vyššou účinnosťou pri dodržaní čoraz prísnejších ekologických predpisov. Plnenie zadaných požiadaviek na vývoj ložiska nezahŕňa len návrh vhodných  tvarov a rozmerov, ale ložisko pre svoju činnosť potrebuje aj kvalitný spôsob mazania. K jeho vhodnému návrhu využívame spoluprácu s renomovanými svetovými výrobcami mazív a olejov. Spomenuli sme niekoľko faktorov, ktoré vplývajú na vhodný návrh ložísk na účel splnenia vstupných požiadaviek. Na minimalizovanie možných problémov pracovníci ZVL SLOVAKIA využívajú najmodernejšie výpočtové metódy a konštrukčný návrh pred jeho zavedením podrobujú kontrole úrovne napätosti vo valivom styku. Na základe výsledkov potom majú možnosť optimalizácie konštrukcie súčastí ložiska.

 Chceme byť súčasťou budúcich technológií
Návrhom vhodného výrobku, vývojom jeho konštrukcie a spôsobu výroby však činnosť pracovníkov ZVL SLOVAKIA, a. s. nekončí. Jej pokračovanie je v konzultačných službách poskytovaných zákazníkom v súvislosti s ostatnými externými vplyvmi na ložisko v prostredí jeho uloženia, ako aj spolupráca pri hľadaní príčin prípadných výpadkov ložísk.

 

 

ZVL SLOVAKIA, a. s.


Na stanicu 22
010 09 Žilina
www.zvlslovakia.sk

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 8 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd