Tribotechnické listy

 

 

SKF Solution Factory v poľských Katowiciach

Zvyšovanie výkonu a spoľahlivosti strojov a zariadení, optimalizácia finančných nákladov, minimalizácia poruchovosti a prestojov a napokon celková efektivita výrobného procesu sú zložkami, ktoré predurčujú postavenie na trhu a konkurencieschopnosť výrobných podnikov.  S cieľom stať sa partnerom a konzultantom pri riešení spomínaných úloh, prípadných problémoch v oblasti ložísk, tesnení, mazacích systémov, mechatroniky a súvisiach služieb otvorila spoločnosť SKF v poľských Katowiciach SKF Solution Factory.  Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala začiatkom mája 2013 sme mali nielen možnosť oznámiť sa s dôvodmi a cieľmi vybudovania „fabriku na riešenie", ale aj navštíviť prevádzku.

Zákazníci zo všetkých priemyselných odvetví sa na SKF obracajú s požiadavkami o riešenia, ktoré im prinesú zvýšenie produktivity a ušetria náklady udržateľným spôsobom. S cieľom byť im neustále na blízku a pomôcť pri riešení problémov otvorila spoločnosť SKF pre spádovú oblasť strednej a východnej Európy v poľských Katowiciach  SKF Solution Factory.

Riešenie na mieru
„Keď zákazníci čelia novým problémom alebo sú pred nimi mnohé technické úlohy či výzvy, SKF Solution factory vytvorí pre nich riešenie na mieru," uviedol na tlačovej konferencii prezident a CEO SKF Group Tom Johnstone a doplnil: „Zákazník môže potrebovať pomoc pri riešení problémov s konkrétnym strojom alebo môže využiť riadenie životného cyklu jeho výrobných a technologických prostriedkov. Nech je úloha alebo problém z akéhokoľvek súdka náš skúsený tím špecialistov SKF Soluition Factory sa vždy snaží nájsť riešenie, pri ktorom sa efektívne spájajú riešitelia zo všetkých platforiem SKF."
SKF Solution Factory v Katoviciach poskytuje  služby v oblasti výroby a opráv vretien obrábacích strojov, opravy hydraulických valcov a zákazkovú výrobu tesnení. Navrhnuté riešenie konkrétneho problému zákazníka majú dispozícii všetky pobočky SKF na celom svete, čo je obrovskou výhodou a pomôckou pri riešení ďalších podobných úloh či problémov iných zákazníkov. Aj vďaka takejto zdieľanej databáze sa riešenia hľadajú rýchlejšie, efektívnejšie a predovšetkým lacnejšie.

 Správa výrobných prostriedkov (Asset management)
Spoločnosť SKF svojim zákazníkom poskytuje širokú škálu služieb založenú na skúsenostiach s poradenstvom v množstve výrobných priemyselných odvetví. Podľa slov Rene Laebela, manažéra pre oblasť služieb pre strednú a východnú Európu je najcennejšou devízou, na ktorú sa môžu zákazníci spoľahnúť nielen bohatá prax nadväzujúca na storočnú tradíciu výroby ložísk v SKF, ale aj odborné znalosti v oblasti technicko-konzultačných služieb zahrňujúce správu výrobných prostriedkov. Ide o celé spektrum služieb pre zákazníka počínajúc analýzou jeho potrieb v oblasti výrobných prostriedkov, posúdenie stratégie údržby, optimalizáciu a správu náhradných dielov. O oblasti údržby konzultačné služby začínajú zistením prvotnej príčiny poruchy zariadenia a pokračujú plánovaním systému a rozvrhu prác v údržbe vedúce k bezporuchovosti, pohotovosti a udržateľnosti.

 Optimalizačný systém
„Na výrazné zvýšenie spoľahlivosti výrobných prostriedkov, a tým celého výrobného procesu využíva SKF vlastnú osvedčenú metodiku, ktorá umožňuje skvalitňovať výrobný proces  bez navýšenia investičných prostriedkov," uviedol na tlačovej konferencii Rene Laebel a doplnil: „Metodika predstavuje riadený proces, ktorý sa zameriava na všetky oblasti výroby, kde možno zlepšiť spoľahlivosť strojov a zariadení. Systém je navrhnutý na dosiahnutie najvyššej možnej účinnosti a efektivity správy výrobných prostriedkov. Tak sa môžu nielen naplniť výrobné a obchodné ciele našich zákazníkov, ale aj ich celkové ekonomické výsledky.  Proces, ktorý vyvinula skupina SKF sa už v praxi plne osvedčil.  Jeho cieľom je zahrnúť obchodné plány zákazníka, jeho problémy s aplikáciou  apod. do podrobného plánu posúdenia možnosti optimalizácie a následného riešenia problému."

 


Metodika obsahuje päť stupňov:
Stratégia - definovanie cieľov
Zistenie - možnosti výrobných zariadení
Riadenie - zabezpečenie logistiky a riadenia celého systému
Uskutočnenie - realizácia úloh údržby
Optimalizácia - využitie skúseností a znalosti

 


V mnohých smeroch ideálna poloha v poľských  Katowiciach
Dôvodom lokalizácie SKF Solution Factopry do mesta Katovice v južnom Poľsku bol veľký poten-ciál zákazníkov spádovej oblasti strednej a východnej Európy, pre ktorú bude poskytovať služby. Ide predovšetkým o klientov z Poľska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska „Náš región zaznamenáva pozitívny ekonomický vývoj a predstavuje silný potenciál do budúcnosti a SKF Solution Factory je umiestnené blízko zákazníkom, pre ktorých bolo zriadené," uviedol na tlačovej konferencii Wiesław Chryszczanowicz, riaditeľ obchodného zastúpenia SKF v Poľsku  a člen predstavenstva SKF Polska SA a doplnil: „Navyše južné Poľsko a konkrétne mesto Katowice má bohatú priemyselnú históriu a najhustejšiu koncentráciu priemyslu v strednej a východnej Európe. Práve zákazníci z tohoto segmentu predstavujú hlavnú skupinu, ktorej  budeme poskytovať naše služby a nové riešenia. V súčasnosti  už naše služby využívajú firmy z odvetia spracovania ťažby a spracovania nerastov, kovoobrábania, výroby elektrickej energie alebo automobilového priemyslu."

 


Text: Dana Tretiníková
Foto: SKF

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 7 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd