Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 3/2014

 1 2 3 > 

Globálne riešenia, lokálne služby

TriboTechnika 3/2014

Spoločnosť Chesterton  od roku 1884 ponúka riešenia s cieľom prinášať do priemyselných odvetví čo najvyššiu kvalitu a výkonnosť. Mnohé riešenia Chesterton boli globálne realizované s preukázateľným úspechom a uznaním. Zvýšenie spoľahlivosti zariadení, optimalizácia spotreby energií a lokálne poskytovanie obchodno-technického poradenstva sú tým, čo naša spoločnosť Chesterton ponúka v priemyselných odvetviach po celom svete.

Viac informácií

Využití moderních nanotechnologií při antistatickém ošetření povrchu

TriboTechnika 3/2014

Vytváření a existence statické elektřiny na povrchu mnoha typů výrobků je pro řadu výrobců, zejména v elektroprůmyslu a průmyslu plastů, významným problémem jak pro samotnou výrobu, tak i pro bezpečnost práce. Díky využití nanotechnologií se v poslední době daří proti tomuto jevu úspěšně bojovat a efekt statické elektřiny minimalizovat.

Viac informácií

Univerzální, víceúčelové a flexibilní indukční kalící zařízení

TriboTechnika 3/2014

Čelíme stále sofistikovanějšímu trhu ve smyslu nároků na kvalitu, s jemně oscilujícími produkčními dávkami, takže je stále náročnější zvolit odpovídající zařízení pro tepelné zpracování. Zejména pokud je zařízení specificky postaveno pro určitý okruh tvarů a typů kusů, má malou možnost přizpůsobení se neustálým změnám trhu.

Viac informácií

HangOn – rýchle závesové poschodia HQL

TriboTechnika 3/2014

Mohlo by sa zdať, že v oblasti závesovej techniky a maskovania pre práškové lakovanie a lakovanie v ES poli je už všetko vymyslené a žiadne podstatné novinky už nie sú možné. Opak je však pravdou! Švédska firma HangOn, leader v tejto oblasti, každý rok prináša mnoho zaujímavých a prevratných produktov, ktoré sú následne patentované. Poslednou jedinečnou novinkou v oblasti závesovej techniky sú rýchle závesové poschodia HQL.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy IDEAL-Trade Service

Viac informácií

Sledování stupně degradace turbínových a hydraulických olejů

TriboTechnika 3/2014

Problematika degradace olejů je stále častěji probíraným tématem a včasné odhalení začínajícího procesu stárnutí oleje přispívá k lepší diagnostice stavu stroje. Kolorimetrická metoda MPC doplněná metodou pro stanovení antioxidantů RULER mohou být vhodným indikátorem počátku degradace oleje. V příspěvku jsme se zaměřili na sledování praktického použití metody Membrane Patch Colorimetry (MPC) a Remaining Useful Life Evaluation Routine (RULER) u reálných vzorků turbínového a hydraulického oleje. Hodnocení celkového stavu olejů jsme podpořili dalšími testy a to pomocí infračervené spektrometrie, stanovením celkových nečistot na membráně a obsahem otěrových prvků.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ALS Czech Republic


Viac informácií

Technologie budoucnosti - Laser additive manufacturing

TriboTechnika 3/2014

Technologie 3D tisku je stále častěji diskutovaným tématem. Většinou se ale jedná o modely z papíru, plastu nebo podobných materiálů. Pomocí laserového paprsku je možné vytvářet přímo díly z kovových prášků. O tom, že je to technologie budoucnosti svědčí stovky milionů dolarů investované po celém světě.

Viac informácií

Moderní pracoviště žárového stříkání

TriboTechnika 3/2014

První zmínky o možnostech nástřiku roztaveného kovu spadají do 20. let minulého století, kdy na tento princip upozornil doktor Schoop. Od této doby bylo žárové stříkání jako obor rozvíjeno jen velmi pomalu. Největší rozmach ve světě zaznamenalo po 2. světové válce a v Čechách se žárové stříkání jako metoda modifikace povrchu a především protikorozní ochrany dílů a konstrukcí začala masověji používat od 60. let 20. století.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy S.A.F. Praha

Viac informácií

Nástroje a stratégie použitia na upichovanie a zapichovanie

TriboTechnika 3/2014

Firma Seco Tools sa rozhodla viac venovať nástrojom na upichovanie a zapichovanie. Sortiment nástrojov na upichovanie a zapichovanie, systém tvarového sústruženia MDT, upichovacie planžety 150.10 a nástroje typu Mini Shaft, je teraz rozšírený o tangenciálne nástroje  X4. Každý z týchto výrobkov sa  vyznačuje stabilitou, spoľahlivosťou a produktivitou pri zapichovacích a upichovacích operáciách.

Viac informácií

Obrábění podélných drážek na CNC strojích

TriboTechnika 3/2014

Vnitřní a vnější profily v axiálním směru se vyrábějí většinou jednochodým nebo vícechodým protahováním drážek nábojů, protahováním s krátkým zdvihem nebo vnitřním protahováním profilů, dále odvalovacím frézováním, odvalovacím obrážením, obrážením s vedeným nástrojem nebo se samostředicím nástrojem či tažením drážek.

Viac informácií

Diagnostka obráběcích kapalin

TriboTechnika 3/2014

Diagnostika obráběcích kapalin umožňuje uživateli poznat jejich provozní stav a ovlivnit jej tak, aby se prodloužila jejich použitelnost. To přináší významné úspory nejen snížením nákladů na obráběcí kapaliny, ale především snížením ztrát způsobených jejich nesprávnou funkcí a nežádoucími odstávkami v provozu obráběcích strojů. Součástí diagnostiky jsou nejen náročné instrumentální analýzy, ale také běžné provozní sledování základních parametrů obráběcích kapalin. Příspěvek popisuje jednotlivé diagnostické metody a jejich význam pro efektivní diagnostiku obráběcích kapalin.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd