Tribotechnické listy

 

 

Globálne riešenia, lokálne služby

Spoločnosť Chesterton  od roku 1884 ponúka riešenia s cieľom prinášať do priemyselných odvetví čo najvyššiu kvalitu a výkonnosť. Mnohé riešenia Chesterton boli globálne realizované s preukázateľným úspechom a uznaním. Zvýšenie spoľahlivosti zariadení, optimalizácia spotreby energií a lokálne poskytovanie obchodno-technického poradenstva sú tým, čo naša spoločnosť Chesterton ponúka v priemyselných odvetviach po celom svete.


Pracujeme tímovo
Chesterton spolupracuje so zákazníkmi, distribútormi a dodávateľmi ako s rovnocennými partnermi na spoločnom raste. Tento cieľ vyžaduje dlhodobé odhodlanie na základe spoločnej vízie. Všetky dotknuté strany sa pri takomto prístupe stanú silnejšími a konkurencieschopnejšími. Na najvyššej úrovni vytvárame zmysluplné, vzájomne výhodné strategické partnerské vzťahy, aby sme dosiahli znižovanie prevádzkových nákladov, zlepšili technologickú efektívnosť, a tým prinášali sebe aj zákazníkom profit.

 


Vyvíjame a vyrábame taký sortiment výrobkov, aby bolo možné riešiť prínos pre našich zákazníkov systémom „všetko z jednej ruky".  Naše programy spoľahlivosti sú založené na riešení spoľahlivosti celku. Ak sa jedná napríklad o spoľahlivosť ložísk, riešime to kombináciou vhodného maziva, automatického systému mazania, vhodných tesnení, prípadne iných komponentov, ktoré v danom prípade ovplyvňujú spoľahlivú prevádzku ložísk. Tento systém „POSKYTOVATEĽ RIEŠENÍ - KNOWLEDGE PROVIDER" je nosným programom spoločnosti Chesterton už dlhé desaťročia.

 

V oblasti tribológie a tesniaceho programu, respektíve spoľahlivosti ložísk, reťazí, lán, otvorených prevodov, pneumatických a hydraulických obvodov, atď. našim partnerom ponúkame kompletné riešenia s cieľom dosiahnuť vyššiu účinnosť, spoľahlivosť a produktivitu. Rovnako sa snažíme  zjednodušovať riešenia a znižovať prácnosť, prípadne prestoje. Vyrábame delené tesnenia, ktoré je možné inštalovať bez rozoberania strojov (delené mechanické upchávky, guferá, prípadne delené tesnenia hydraulických a pneumatických valcov...), ktoré šetria pracovný čas a tesnia aj na poškodených plochách. V kombinácii s našimi mazadlami, ktoré sme vyvinuli pre extrémne prevádzkové podmienky (vysoká teplota, tlak, korozívne prostredie, atď.), vieme zodpovedne navrhnúť vylepšenie pre takmer každú aplikáciu.

 


Naše riešenie je vždy založené na analýze skutkového stavu, návrhu zlepšenia, realizácie daného návrhu a následnom vyhodnocovaní/reportovaní výsledkov. Výhodou pre zákazníka je aj jednoznačná a kontrolovateľná záruka. Ďalším prínosom pre našich partnerov je následne predĺženie MTBR (MTBF), úspora energií a úspora prevádzkových nákladov, alebo nákladov na údržbu.Text: Dušan Bobek

CHESTERTON Slovakia s.r.o.

www.chesterton.sk

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 1 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd