Tribotechnické listy

 

 

Vplyv mazív s nanoprísadami na životnosť ložísk ZVL

Spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s sa ako prvá na Slovensku zúčastnila testovania nových prísad do mazív Nanotech N1 a ich vplyvu na zvýšenie životnosti ložísk, kde sa jednoznačne preukázalo predĺženie životnosti  o 100 %.

Kvalita používaného maziva ložísk v prevádzke predstavuje výrazný faktor predĺženia životnosti ložísk. V súčasnosti vývoj v oblasti aplikácie tuhých prísad  do konvenčných mazív výrazne pokročil, čo otvára ďalšie  možnosti  ako zákazníkom zabezpečiť splnenie ich požiadaviek v oblasti predĺženia životnosti ložísk.
ZVL SLOVAKIA, a. s. sa v rámci svojho vývojového programu rozhodla  otestovať vplyv novej  technológie prísad  na  báze nanočastíc WS2, ktoré svojou výnimočnou odolnosťou voči extrémnym teplotám a vysokým tlakom,  svojou štruktúrou a morfológiou vytvárajú jedinečný mechanizmus uvoľňovania  tribofilmu vyvolaného trením počas procesov  mazania stykových plôch.
Pridanie anorganických prísad  do bežných olejov a tukov používaných na mazanie ložísk v ich prevádzke prinesie významné zníženie opotrebovania činných plôch ložísk, zníženie trenia, a tým i prevádzkovej teploty.
Mnohovrstvový WS2 nano fullerén, ktorý pracuje na báze tzv. „ duálneho mazania „ spôsobuje  vylepšovanie alebo určitú regeneráciu vznikajúceho poškodenia povrchov opotrebením počas prevádzky.
ZVL SLOVAKIA, a. s. vstúpila do projektu s firmou Nanotech N1, s. r. o., ktorá  na Slovensku zastupuje medzinárodnú spoločnosť Nano Materials Ltd. Táto spoločnosť získala prestížnu cenu Nano 50TM Award od Nanotech Briefs a je prvou spoločnosťou, ktorá bola úspešná v komerčnej výrobe anorganických, viacvrstvových WS2 nano fullerénov a nano rúrok na základe exkluzívne patentovanej platformy technológie vyvinutej vo Weitzmannovom technologickom inštitúte.
Skúšky boli vykonané podľa predpisov ZVL SLOVAKIA, a. s.  porovnávacím spôsobom tak, že boli vybraté dve náhodné skupiny ložísk z jednej výrobnej dávky. Prvá skupina bola testovaná mazaním  olejom bez prísad a druhá skupina bola testovaná mazaním olejom, ktorý obsahoval uvedené prísady od Nanotech 1. Rovnakým spôsobom boli vybraté ďalšie dve skupiny ložísk na testovanie  mazacieho  tuku  s prísadou od Nanotech N1.

 

 

Porovnanie priebehov dosahovaných teplôt ložísk mazaných mazivom bez prísady a s prísadou Nanotech počas celej skúšky


Dosiahnuté výsledky pri mazaní ložísk olejom:
Skúšaná dávka 25 ks ložísk 6305 mazaná čistým olejom OL-46 bez prísady dosiahla štatisticky vypočítanú životnosť 501 hodín, čo odpovedá únosnosti ZDÚ Cr = 22751N a výsledku 109,9 %. Skúšaná dávka 25 ks ložísk 6305 mazaných olejom s prísadou Nano Save1 dosiahla štatisticky vypočítanú životnosť 983 hodín, čo zodpovedá ZDU Cr = 28488N a výsledku 137,6  %.
Z porovnania dosiahnutých výsledkov vyplýva, že vplyvom použitia prísady NANO Save 1 do ložiskového oleja OL-46 došlo ku zvýšeniu životnosti ložísk takmer o 100 % a ku zvýšeniu ich dynamickej únosnosti o cca 25 %.

Dosiahnuté výsledky pri mazaní ložísk mazacím tukom:
Skúšaná dávka 8 ks ložísk  6202-2ZR s použitým tukom so základovou zložkou na báze polomočoviny (RAS)  bez prísady dosiahla štatisticky vypočítanú životnosť 430 hodín, čo odpovedá únosnosti 8024 N a výsledku ZDÚ: 113 %.
Skúšaná dávka 8 ks ložísk  6202-2ZR s použitým rovnakým základným tukom RAS, ale s prísadou NANO Save 1 dosiahla štatisticky vypočítanú životnosť 892 hod., čo odpovedá únosnosti 10235 N a výsledku ZDÚ: 144 %.
Z porovnania dosiahnutých výsledkov vyplýva, že vplyvom primiešania  prísady NANO Save 1 do použitého tuku skupiny RAS došlo ku zvýšeniu životnosti ložísk o 100 % a ku zvýšeniu ich dynamickej únosnosti o 30 %.
Zo záverov skúšok vyplýva, že uvedené nanoprísady na báze WS2 od Nanotech N1 použité pridaním do oleja a do tuku majú pozitívny vplyv na predĺženie životnosti ložísk a to až o 100 % od ich predpísaných katalógových hodnôt.
Zníženie trenia použitím prídavkov Nanotech 1 preukazuje aj vývoj pracovných teplôt počas skúšky, ktoré dosahujú nižšie hodnoty pri oleji i tuku s prísadou na báze WS2.   
Na presnejšie a objektívnejšie zistenie koeficientu nárastu životnosti valivých ložísk je potrebné vykonať viac opakovaných skúšok a to nielen pre malé jednoradové guľkové ložiská, ale aj pre valčekové a súdkové ložiska väčších rozmerov, ktoré sú používané v náročnejších prevádzkových podmienkach. Predpokladá sa, že práve tu sa prejaví vplyv skúšanej prísady ešte pozitívnejšie. V každom prípade je zrejmé, že nové prídavky do mazív otvárajú ďalšie možnosti pri zlepšovaní úžitkových vlastností,  životnosti a tým i kvality valivých ložísk.

 

 


Text: Ing. Jaromír Falát,
Manažér pre kvalitu a výrobu ZVL SLOVAKIA, a.s.

Na stanicu 22
010 09 Žilina
www.zvlslovakia.sk

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 7 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd