Fosfátování parou


Fosfátování

Fosfátovací proces můžeme definovat jako povrchovou úpravu kovového materiálu, kdy se vytvoří nevodivá, nerozpustná, adherentní konverzní vrstva vylepšující přilnavost nátěrů, jejich korozní odolnost i odolnost proti vytvoření koroze pod nátěrem. Tato vrstva je zároveň dobrým nosičem lubrikantů, čehož se využívá ke snížení valivého a vlečného tření. Vrstva je výsledkem série chemických reakcí, kdy  se část kovu stává součástí odolnějšího filmu. Fosfátování se řadí mezi jednu z nejčastěji využívaných povrchových úprav nelegovaných ocelí a zinkových podkladů.Všechny konvenční fosfátovací lázně obsahují kyselinu fosforečnou a jsou založeny na vylučování nerozpustných terciárních fosforečnanů kovů z vodných roztoků kyseliny fosforečné s alkalickými solemi s jedním či více kovovými kationty na povrch kovového materiálu. Lázeň tedy obsahuje kyselinu fosforečnou, dihydrogenfosforečnany vhodných kovů a látky usnadňující tvorbu povlaku zvané urychlovače (akcelerátory) a katalyzátory. Dále ještě komerční lázně obsahují doplňkové látky  zaručující kompaktnost povlaku a stabilitu lázně, např. tenzidy.Při fosfátování je důležité, aby všechny nečistoty na kovovém povrchu byly odstraněny a pára je impozantní způsob, jak toho dosáhnout. A to nejen pro čištění a odmašťování povrchů, ale také jako prostředek použití chemických produktů, kdy použití vysoké teploty páry podpoří účinnost chemického přípravku, ale je také užitečné pro urychlení procesu sušení.I když fosfátování musí předcházet odmašťování ploch (zpravidla alkalickými produkty), použitím specifického fosfátovacího odmašťovacího přípravku je možné při tomto procesu provádět odmašťování a fosfátování současně a dosáhnout tak značnou časovou úsporou.Vytvořené vrstvy jsou porézní, nasákavé a hodí se bez další úpravy jako konverzní povrch pro následné práškové lakování. Jsou mimo to vhodné jako dočasná ochrana proti korozi, pokud jsou dodatečně ošetřeny olejem, voskem nebo pasivací.


Pasivace

Pasivace je chemický proces, používaný pro ochranu kovu před oxidací. To může být dosaženo pomocí elektrolytické lázně, která vytváří typ oxidace, který je schopen chránit kov, nebo jiným způsobem za použití chemických výrobků jako jsou oleje, vosky, alkalické produkty atd. V tomto případě může být pára použita pro nejrůznější účely jako je čištění/odmašťování povrchů, ale také jako prostředek pro aplikaci specifických pasivačních produktů.V sekvenci fotek, můžete vidět, jak silný proud pouze páry působí na povrch s jemnou vrstvou rzi.

 


Upozornění: za normálních okolností pára neodstraní rez, účelem je ukázat tento postup, abyste měli představu o tom, jak efektivní pára může být při správném použití při pasivaci spolu s příslušnými produkty.

 

 

Text: Olivier Ravassard, REA steamcleaning

Martin Macháček, 4TEK EUROPE s.r.o.

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 8 =
Odoslanie formulára

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd