Pasivační vrstvy na zinkových a slitinových zinkových povlacích


Novinky v sortimentu firmy Schlötter Galvanotechnik

Zinek patří mezi kovy s vysokou reaktivitou. Působením běžné atmosféry se pokrývá vrstvou oxidu a uhličitanu, která zpomaluje nebo i v některých případech zastavuje další korozi. Tento proces negativně ovlivňuje především přítomnost exhalátů (SO2, NOx) v ovzduší a aerosolu mořské vody.

 

Úbytek zinku v závislosti na prostředí je patrný z následujícího přehledu:
venkov    1 - 3 µm/rok
město      1 - 6 µm/rok
průmysl   4 - 19 µm/rok
u moře     3 - 15 µm/rok


Možnosti ochrany Zn vrstev jsou chromátování, pasivace, dodatečný ponor a utěsnění. Původně hojně            používané chromátování je s nárůstem ekologických požadavků automobilového průmyslu nahrazováno pasivováním. Vzhledem k toxickým vlastnostem solí kobaltu přítomných v pasivačních lázních směřuje vývoj k bezkobaltovým pasivacím. Užitné vlastnosti pasivačních vrstev je možné dále zvyšovat dodatečnou úpravou (ponorem) dílů ve speciálních lázních nebo nanesení utěsňovací vrstvy (anorganické, organické nebo směsné).


Vlastnosti pasivačních vrstev
Korozní ochrana pasivační vrstvy je převážně bariérová. V případě přítomnosti kobaltu má vrstva také částečně tzv. samohojící efekt, který ale nedosahuje účinnosti tohoto efektu u chromátových vrstev. Bezkobaltové pasivace tento efekt postrádají a při mechanickém porušení pasivační vrstvy např. při nešetrné manipulaci s díly po usušení dochází vlivem porušené bariéry k předčasné bílé korozi zinkového povlaku.
Chemická struktura pasivační vrstvy je podobná vrstvě chromátové. Zabudované chromanové ionty jsou zde nahrazeny ionty fluoridovými a hydroxilovými, u bezfluoridových pasivací se vazeb účastní jiné přítomné ionty.Zastoupení prvků v pasivační vrstvě přibližuje GDOS spektrum (Glow Discharge Optical Spectroscopy):Pasivační vrstvy mohou mít strukturu od trhlinkové až po celistvou.


Dodatečnou úpravou pasivační vrstvy ve speciálních lázních nebo utěsňovačích dochází k zaplnění mikrotrhlinek a zvýšení tloušťky bariérové ochrany.

Nabídka pasivací firmy Schlötter Galvanotechnik
Firma Schlötter nabízí ve svém portfoliu řadu přípravků pro zajištění ochrany vyloučených zinkových a slitinových zinkových vrstev. Původní chromátovací lázně jsou s malými úpravami používány dodnes, i když procentuální zastoupení na trhu již převzaly lázně pasivační. Výzkumné a vývojové oddělení firmy reaguje na signály o možném zákazu používání solí kobaltu a firma Schlötter rozšiřuje své portfolio jak o bezkobaltové pasivace, tak i vylepšené verze pasivací s obsahem kobaltu.

 

 

 


S případnými dotazy na detaily všech uvedených lázní se lze obrátit na výhradní zastoupení firmy Schlötter pro ČR a SR:

Ing. Petr Goliáš
Podnikatelská 565, CZ 190 11 Praha 9
Tel: 00420 602 551 944, E mail: petr.golias@atlas.cz
www.schloetter.com

 


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 8 =
Odoslanie formulára

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd