Tribotechnické listy

 

 

Modernizace pracoviště tepelného zpracování odlitků ŽĎAS, a.s. Žďár nad Sázavou

Firma SAF Praha, spol. s r.o. se v roce 2014 podílela ve spolupráci s firmou GOOS Engineering jako generálním dodavatelem svou dodávkou na modernizaci pracoviště tepelného zpracování odlitků ve slévárně společnosti ŽĎAS, a.s. pro plánovanou kapacitu do 10000 tun dobrých odlitků za rok.

 

 

Sortiment odlitků slévárny ŽĎAS, a.s. se pohybuje v rozsahu hmotnosti  od 200 do 40 000 kg o maximálních rozměrech 7 500 x 4 800 x 3 000 mm. Materiálem na odlitky je uhlíková ocel, nízko i středně legované oceli, vysokolegované oceli (včetně oceli Hadfieldovy) a dále litina s kuličkovým grafitem, nelegovaná nebo nízkolegovaná. Jedná se většinou o tvarově a technologicky složité odlitky pro průmysl energetický (parní, plynové i vodní turbíny), lodní, offshore sektor, lisovací stroje atd. Pro odlitky jsou charakteristické složité vtokové soustavy, množství tenkých žeber na ploše a velké objemy chladítek přikládaných na model v průběhu formování. Téměř všechny odlitky jsou povrchově i vnitřně defektoskopicky kontrolovány.

 

 

Pracoviště je vybaveno dvěma velkorozměrnými vanami s příslušenstvím na tepelné zpracování odlitků o rozměrech 8 000 x 7 000 x 5 300 mm s celkovým objemem náplně cca 260 m3. Vnější stěny vany vyrobeny z ocelových plechů tlouštěk 8 až 12 mm. Vany jsou rozměrově identické a v každé je použita jiná náplň. Hlavní náplní je směs polymeru a vody ve stanoveném poměru 5 až 16 % a ve druhé je voda. Vany jsou navrženy shora otevřené s lemem bez uzavíracího víka.
Ve stanovené výšce nad dnem vany je umístěna nosná konstrukce pro vyjímatelné rámy s rošty s dostatečnou průchodností pro vířenou kapalinu, vodu nebo polymer. Nosnost roštu je 35 tun rovnoměrného zatížení, plošné zatížení cca 1 000 kg.m-2.
Víření v lázni zajišťuje 8 vrtulových vířičů o průměru  až 750 mm.  Rychlost pohybující se kapaliny vířičem do 1 m.s-1 s možností redukce pomocí frekvenčních měničů. Na dně lázně jsou umístěny „obraceče" proudu kapaliny, které otáčejí proudící kapalinu směrem vzhůru a zajišťují rovnoměrné obtékání ponořených odlitků během tepelného zpracování.  Pracovní teplota lázní se pohybuje v rozmezí 5 až 50 °C v závislosti na tepelně zpracovávaném materiálu odlitku.

 

 

Každá lázeň má odvod kapaliny (vody) čerpadlem do výměníku chlazení. Vstup do chlazení v horní části , kde je polymer nejteplejší. Řídící systém kontroluje chlazení lázně podle zadaných parametrů během procesu kalení a může ovládat i přitápění polymerové lázně, pokud je teplota lázně nižší, než je vyžadováno. Během kalení a v mezičasech mezi kalícími cykly je řízeno víření lázní pro správné promíchání a prokysličování lázně v případě odstávky lázně.

 

 

Technologie pro chlazení je navržena jako kompaktní free-coolingová chladící jednotka s chladícím výkonem cca 200 kW. Pomocí této konfigurace bude chladit vodu nebo polymer o objemu 260 m3 z teploty asi 35 °C na 30 °C. Za určitých podmínek lze chladit až do spádu (25 °C na 20 °C). Systém tvoří vždy deskový rozebíratelný výměník + chladící jednotka. Okruh mezi chladičem a výměníkem je s 35 % propylen glykolem.
Jednotka obsahuje chladivový okruh vybavený SCROLL kompresory, trubkovým výparníkem pro průmyslové aplikace, kondenzátorem umístěným na jedné straně chladiče a atmosférickým chladičem na druhé. Sekce jsou od sebe odděleny přepážkou a proto nemůže docházet k ovlivňování chladiče ohřátým vzduchem z kondenzátorové strany při souběhu obou technologií.

 

 

Součástí pracoviště kromě obou van s vířiči a chlazením je nová žíhací pec s maximální teplotou 1 150 °C, manipulační jeřáb s nosností 35 tun a všechny technologie mohou být řízeny a kontrolovány řídícím systémem s vizualizací. Celé pracoviště je sledováno kamerovým systémem zapojeným do interní sítě ŽĎAS.


Dokončením tohoto díla se dostává zákazníkovi moderní pracoviště, které nemá svým rozsahem a parametry v Evropě obdoby.
Firma S.A.F. Praha, spol. s r.o. je připravená navrhnout, projektovat a zrealizovat další takováto a podobná pracoviště tepelného zpracování odlitků, výkovků a dalších polotovarů.

 

 

Text: Ing. Alexander Sedláček, Ph.D., výrobní a technický ředitel
S.A.F. Praha, spol. s r.o.


info@saf.cz

www.saf.cz

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
6 + 5 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd