Tribotechnické listy

 

 

Optimalizace produktivity a účinnosti RetroFitem

Tryskací turbíny Rutten Long Life - vyšší výkon a využitelnost zařízení  při  zřetelně  nižších  provozních  nákladech


Vyčerpání možností optimalizace výroby přispívá rozhodujícím způsobem k podporování konkurenceschopnosti podniků. Jednu možnost zde nabízí RetroFit tryskacích zařízení Rösler s turbínami Rutten Long Life. Zvýšením stupně účinnosti těchto patentovaných  vysokovýkonných turbín lze na jedné straně dosáhnout úspor energie 25 procent a více, na druhé straně zajišťuje životnost metacích lopatek 30 000 až 40 000 hodin signifikantně vyšší využitelnost zařízení a snižuje náklady na údržbu a náhradní díly. Této skutečnosti využívají podniky jako např. švédský výrobce oceli SSAB nebo německá slévárna  Heunisch GmbH ke zvýšení produktivity a výkonnosti.

 

Výrobní zařízení v oblasti povrchových technologií, zejména tryskací zařízení provozované ve více směnách, podléhají nevyhnutelně určitému opotřebení. Důsledkem jsou často dlouhé prostoje těchto zařízení, výpadky výroby, značné náklady na údržbu a z toho plynoucí vysoké provozní náklady. Náklady též často zbytečně zvyšuje vysoká spotřeba energie používaných zařízení. V těchto případech je často jednou z možností, jak zlepšit jejich technickou úroveň na dnešní stav a zřetelně zvýšit hospodárnost, jejich modernizace. Společnost Rösler Oberflächentechnik GmbH pro to vytvořila pomocí TuneUp obor podnikání, který  se zabývá výlučně optimalizací respektive Retro-Fitem stávajících tryskacích zařízení a je nezávislý na výrobci. Sem spadá též dodatečné vybavování turbínami Rutten Long Life, jejichž patenty vlastní, turbíny vyrábí a jejich výrobní a náhradní díly dodává firma Rösler. Tyto bezkonkurenční vysokovýkonné turbíny jsou vybaveny metacími lopatkami Curved-C a Gamma-Y. Posledně uvedené se vyznačují dvěma pracovními plochami, které jsou uspořádány do tvaru Y a umožňují tryskání ve dvou směrech.

 


Životnost turbín prodloužena o 90% a náklady na náhradní díly sníženy o 50 %
Pro modernizaci zařízení SSAB EMEA v Oxelösundu se rozhodla též švédská firma  SSAB AB, jeden z celosvětově vedoucích výrobců vysoce pevných ocelí. Podnik s přibližně 8 100 zaměstnanci ve 45 ze mích vyrobil v roce 2012 okolo 5 500 tisíc tun surové oceli. Švédský závod v Oxelösundu patří k celosvětově nejvýznamnějším výrobcům zušlechtěných ocelí, přičemž jsou na výrobních linkách vyráběny 2 převážně opotřebení odolné plechy Hardox.  
Před zušlechtěním je prováděno tryskání, pro které je linka vybavena dvěma tryskacími zařízeními. Další dvě tryskací zařízení jsou instalována v lakovací lince. Bezporuchový provoz výrobní linky zajišťuje pět týmů údržbářů, které jsou střídavě nasazeny vždy celý den po sedm dnů v týdnu. „U našich čtyř tryskacích zařízení tří různých výrobců byly původní turbíny velmi náchylné k opotřebení. To enormně zvyšovalo náklady na údržbu s příslušně dlouhými prostoji a vysokými náklady na náhradní díly. Kromě toho se stávalo, že došlo k proražení turbíny, která pak poškodila ostatní turbíny v tryskací komoře. Proto jsme vybavili všechna tryskací zařízení turbínami Long Life Rutten", vysvětluje Kent Forslund, vedoucí údržby výrobní linky 2, odpovědný v této funkci nejen za plánování údržby, nýbrž též za její hospodárnost.

 

U čtyř tryskacích zařízení SSAB EMEA bylo nahrazeno celkem 32 původních turbín turbínami Rutten Long Life o výkonu po 22 kW. Rozhodnutí pro vysokovýkonné turbíny v provedení Gamma-Y mělo dobré důvody. Turbíny mají metací lopatky s extrémně dlouhou životností 30 000 až 40 000 hodin tryskání. U běžných turbín dosahuje životnost průměrně asi 2 000 hodin tryskání. „Opotřebení    těchto turbín je mimořádně nízké, což vedlo ke zřetelnému snížení nákladů na údržbu a zkrácení s ní spojených prostojů. Kromě toho ušetříme asi 50 % dosavadních nákladů na náhradní díly", informuje vedoucí údržby. Ke zvýšení produktivity přispívá též speciální design patentovaných lopatek, které zajišťují velmi plynulý pohyb tryskacího prostředku. V kombinaci s optimalizovaným předáváním tryskacího prostředku se dosahuje při srovnání s běžnými turbínami při identických otáčkách a stejném průměru vyššího prosazení tryskacího prostředku a vyšší metací rychlosti. Výsledkem je zlepšení procesu tryskání při kratší době obrábění a snížená spotřeba tryskacího prostředku. „Myslím, že jsme výměnou dosáhli zkrácení prostojů způsobených turbínami nejméně o 90 %", shrnuje spokojeně Kent Forslund.


Úspora 25 procent energie
Dalším aspektem je úspora energie. Úspora vyplývá též z vyššího stupně účinnosti: Požadovaného výsledku obrábění lze při použití turbín Long Life dosáhnout za nižšího příkonu a tím snížené spotřeby energie. To byl hlavní důvod, proč se slévárna Heunisch GmbH rozhodla pro RetroFit. Podnik vyrábí ve čtyřech závodech litinové a hliníkové odlitky do kokily, přičemž spektrum výkonů sahá od konstrukčního poradenství po povrchovou úpravu. Konkurenceschopnost slévárny přitom zajišťují efektivní procesy. V závodě ve Steinachu, kde se vyrábějí především ručně tvarované odlitky z GJL, GJS a NI-RESIST pro pohonnou a námořní techniku, strojírenství, výrobu kompresorů a armatur, vybavil  Heunisch tři tryskací zařízení různých výrobců turbínami Long Life. „Abychom dosáhli vyšší účinnosti tryskacích procesů, použili jsme u dvou zařízení s podvěsným dopravníkem a jednoho zařízení s korečkovým pásem turbíny Long Life", říká Jürgen Frank, vedoucí údržby slévárny u  Heunisch. Celkem je provozováno 17 turbín. Slévárna se rovněž rozhodla pro turbíny Gamma-Y. „Vyčíslit konkrétní užitek je vždy obtížné, lze však určitě vycházet z toho, že nám výměna turbín přinesla úsporu přibližně 25 procent", vysvětluje Jürgen Frank.


Rychlá amortizace
Jak u SSAB EMEA, tak u firmy Heunisch přispívá RetroFit k citelné optimalizaci výroby. Které turbíny Long Life jsou potřebné k dosažení definovaného výsledku tryskání, jaké úspory tím mohou být získány a jaká je doba amortizace  RetroFitu stanovuje TuneUp individuálně podle specifických zařízení u jednotlivých zákazníků   a podle jejich požadavků. O tom, že takových výsledků bude vždy dosaženo, je firma Rösler přesvědčena do té míry, že nabízí záruku ve formě zvláštního lhůtou vázaného práva na vrácení: Pokud by nebyl provozovatel zařízení spokojen s výsledkem, bude tryskací zařízení během pevně stanovené doby bezplatně zpět osazeno původními turbínami a vrácena cena za turbíny Long Life. Náklady na výměnu původních turbín za turbíny Rutten Long Life tvoří asi 30 až 35 procent investičních nákladů na nové zařízení. A tyto se amortizují během dvou až tří let úsporami u energie, údržby a opotřebitelných dílů, zvýšenou využitelností zařízení a sníženou spotřebou tryskacího prostředku. Kromě toho je možno při pozdějších investicích do nového zařízení vybavit je stávajícími turbínami. Vedle výměny turbín je modernizace respektive optimalizace zařízení v řadě případů též cenově příznivou alternativou nového zařízení. Tak lze například zvýšit výkonnost stávajícího tryskacího systému doplněním periferních zařízení a zlepšit využitelnost zařízení optimalizací ochrany proti opotřebení.

 

 

Text a foto: Rösler Oberflächentechnik

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 5 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd