Tribotechnické listy

 

 

Progresívne materiály na ochranu proti korózii – DCC

V posledných rokoch zaznamenávame vysoké požiadavky trhu v oblasti povrchových úprav smerom k dokonalejšej antikoróznej ochrane, extrémnym požiadavkám zrýchlenia aplikačných procesov či celého výrobného procesu, zefektívnenie ekonomických činiteľov a v neposlednom rade orientácia k ekologicky a zdraviu menej škodlivým náterovým hmotám. Nutnosť aplikácie nových poznatkov vedy a techniky prispieva k vytvoreniu progresívnych náterových hmôt.

 

Nová generácia náterov - technológia Dual Cure Chemistry poskytujúca extrémnu životnosť a unikátnu rýchlosť schnutia  (cold cure). Baril patentovaná technológia Dual Cure Chemistry (DCC) je novou generáciou náterov v technológii zabezpečujúcej extrémnu životnosť pri tenkej vrstve náteru, s vysokým obsahom sušiny a super rýchlym procesom schnutia bez využívania  prisušovania .

DCC technológia ponúka extrémnu antikoróznu ochranu,  vysokú flexibilitu , veľmi silnú  mechanickú odolnosť.  DCC predstavuje  výraznú redukciu celkových nákladov, značné poníženie hodnôt CO2 a VOC v prepočte na m2.

Náterové systémy na nízko legovanú uhlíkovú oceľ
Korózne prostredie C5 , životnosť > 15 rokov,

Náterový systém  zhodný s ISO normou 12944, A5I.05
Progresívny náterový systém DCC
Náterové systémy na oceľ pozinkovanú žiarovým ponorením
Korózne prostredie C5 , životnosť > 15 rokov

Náterový systém  zhodný s ISO normou 12944, A5I.05
vrchný náter                    100 µm
medzi vrstvový náter       160 µm
základný náter                   60 µm

celkom:                             320 µm

 

Progresívny náterový systém DCC
vrchný náter                       75 µm
základný náter                    60 µm

celkom:                             135 µm

 Progresívne náterové hmoty DCC poukazujú na unikátne antikorózne vlastnosti, niekoľkonásobné urýchlenie výrobného procesu, výrazné poníženie nákladov a ekologicky priaznivejšie náterové hmoty.
Porovnávanie progresívnych materiálov DCC s doteraz štandardizovanými náterovými systémami preukázalo veľké rozdiely v prospech progresívneho prístupu. V danej problematike povrchovej úpravy oceľových konštrukcií by bolo vhodné prehodnotenie doterajších štandardov  ISO noriem či prípadné doplnenie o progresívne náterové systémy.

 

 

Na základe zistenia priaznivých výsledkov vlastností progresívnych materiáloch DCC odporúčame zavádzanie do výrobného procesu so zámerom celkového zvýšenia konkurencie schopnosti našich strojárskych spoločností.

 

 

RENOJAVA s.r.o.


renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 5 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd