Tribotechnické listy

 

 

Výměna hydraulických olejů v praxi

Výměny hydraulických olejů představují odjakživa součást údržby hydraulických strojů. Ve většině případů je výměna spojena s předpisem nebo doporučením výrobce (dodavatele) stroje. Pomáhají ale tyto výměny stroji? Udržují ho v bezporuchovém režimu?

 

Množství oxidačních produktů v použitém hydraulickém oleji je ve většině případů větší než 2/3 všech nečistot. Zbývající třetina je převážně tvořena vyčerpanými přísadami (degradace přísad). Tvrdé mechanické částice znečištění patří do nejmenší skupiny celkových nečistot.

Ve většině firem se výměna oleje provádí pouhým vypuštěním oleje z hydraulické nádrže a načerpáním oleje nového. Nový (čistý) olej si okamžitě sbírá nečistoty z hydraulického systému stroje. Tím se z pohledu znečištění dostává velmi rychle do původního stavu.

Příklad:
Nejmenovaná firma se rozhodla vyměnit olejovou náplň ze dvou důvodů.
1.    Doporučení dodavatelem stroje (předepisoval vyměnit olejovou náplň po 8 000 mh)
2.    U lisu začalo docházet k zalepování filtrů

Olej se zde kontroloval pomocí analýz MPC (Membrane patch colorimetry ASTM D7843). MPC sleduje znečištění oleje a jeho potenciál k tvorbě úsad. Dále nabízí možnost měření a sledování množství nerozpustných nečistot a produktů degradace v oleji a umožňuje tak předem upozornit na nebezpečí tvorby úsad v kritických komponentech strojů a zařízení.
Pro metodu MPC platí mezinárodní norma ASTM D7843. Vzorek oleje se pomocí vakuové membránové filtrace přefiltruje přes membránu s porozitou 0,45 µm. Kolorimetr MPC Color, vyhodnocuje zbarvení membrány způsobené zachycenými nerozpustnými nečistotami a produkty degradace. Čím vyšší je naměřená hodnota ΔE kolorimetrem, tím vyšší je znečištění oleje a tím vyšší je zároveň i potenciál k tvorbě úsad v olejovém systému (Varnish Potencial).

Hodnocení závažnosti naměřených hodnot


Na obrázku č. 1, vidíte kontrolní laboratorní rozbor na membránovém ultrafiltru 0,45µm a výsledek MPC před výměnou oleje, po výměně oleje a měsíc po výměně oleje.

Z výsledků rozborů je patrné, že systém stroje je velmi znečištěný. Do cca jednoho měsíce po výměně oleje se úsady ze systému stroje uvolnily do takové míry, že olej je podle normy opět v kritickém stavu. Náklady na výměnu oleje tohoto stroje stály firmu cca 30 000 Kč. Byla výměna oleje správné rozhodnutí?

Závěr, měnit nebo čistit?

Každý stroj se chová jinak. Pouhým dodržováním předepsaných výměn oleje, je velmi obtížné zajistit dostatečnou čistotu v hydraulickém systému stroje a udržet tak stroj v bezporuchovém stavu. Každé výměně oleje by měl předcházet laboratorní rozbor, který určí jeho další použitelnost. Pokud je olej z fyzikálně-chemického pohledu v pořádku a je „pouze znečištěný", tak samotná výměna oleje celkový stav stroje trvale nezlepší. Klíčem pro bezporuchový provoz stroje je zavedení systematické a pravidelné péče o oleje. Neboli udržovat nejen olej, ale i samotný hydraulický systém stroje v naprosté čistotě.

 

Je také nutné, vybrat si ten správný nástroj. Metoda ELC (elektrostatické čištění olejů) jako jediná umožňuje jímat za provozu stroje nečistoty v hodnotách setin mikronu a je tak ideálním prostředkem k zavedení zmiňované systematické péče o oleje a tím i prostředkem pro úsporu nákladů na provoz strojů.

 

 

Text: Jan Comorek,
KLEENTEK, spol. s r. o.

www.kleentek.eu

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 2 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd