Tribotechnické listy

 

 

Měřící přístroje pro diagnostiku, vývoj a servis

Již 30 let nabízí HYDAC měřící přístroje pro měření nejrůznějších veličin ve všech technických oblastech. 
Ruční měřící přístroje (Hand-Messgeräte - odtud zkratka HMG), někdy též nazývané měřící ústředny, byly a jsou využívány zejména pro měření hydraulických veličin - tlaků, průtoků a teplot, nicméně lze měřit a zaznamenávat jakýkoli fyzikální děj, pokud je to nutné k popisu stavových hodnot.

 

Historicky první ruční měřící přístroje byly z dnešního pohledu jednoduché přístroje řady HMG 1000 a 2000, které ovšem již tehdy umožňovaly víceka-nálové dynamické měření s možností vytvoření záznamu, případně propojení do počítače.
Dalším vývojovým krokem byla řada HMG 3000, která umožňovala již velmi sofistikované dynamické spojité vícekanálové měření. Výsledky bylo možno odečítat na barevném displeji, ukládat do přístroje, případně propojit přístroj on-line do počítače a zpracovávat naměřená data tam. Tento přístroj se stal - a stále je - neocenitelným pomocníkem jak při servisních činnostech, tak při vývojových pracích, uvádění do provozu, přejímkách a podobně. Možnost současného záznamu až 8 analogových a 2 frekvenčních kanálů, případně další CAN-Bus kanály, spolu s použitím několika triggerů, vzorkovací frekvencí nastavitelnou od 0,1 ms a možností záznamu až 500 000 hodnot pro 1 měření pokrývá nejširší spektrum technických činností. Dále jemožné, je-li to potřeba, zadat a zaznamenat různé matematické funkce mezi jednotlivými vstupy (nejjednodušší příklad je rozdíl dvou kanálů při měření diference).

HYDAC_Obr 1: Příklad editovaného záznamu měření funkce lemovacího lisu

Obr 1: Příklad editovaného záznamu měření funkce lemovacího lisu


Co se týče senzorů, HMG používá buď tzv. HYDAC HSI senzory, případně jakýkoli libovolný snímač se standardním elektrickým výstupem.
HYDAC HSI senzory ( HSI je zkratka z Hydac Sensor Interface ) je označení snímačů pro standardní veličiny (zejména pro tlak, průtok a teplotu), které přímo komunikují s HMG a není třeba je parametrizovat. Při napojení do libovolného kanálu se HSI Senzor automaticky „ohlásí" a dojde k samočinnému nastavení parametrů měření.
Nicméně pokud je k dispozici jiný senzor od libovolného výrobce, je ho možné přes adaptér jednoduše připojit do měřícího řetězce a po parametrizování vstupů snímat hodnoty. Podmínkou je, že cizí senzor má standardní napěťový nebo proudový výstup, jako poněkud atypické je možno uvést také možnost přímého měření napěťového signálu 0-50V nebo ± 10 V.
Naměřená data se zobrazují přímo na displeji jako „čísla", nebo ve formě grafické. Zároveň probíhá i záznam hodnot do paměti, případně - přes USB rozhraní i zápis hodnot do PC.
Pro další zpracování v počítači je určen software HMG WIN, který umožňuje jednak grafické zpracování záznamu, editace a tisk, případně převedení do tabulek, např. EXCEL.

 

HMG 4000
Další vývoj měřících přístrojů HMG přináší nový evoluční krok na bázi nejnovější techniky - HMG 4000. Celý koncept a celá struktura ovládání vychází z oblíbeného předchůdce - HMG 3000.
Nový přístroj má 10 přímo přístupných měřících vstupů, umožňujících připojení analogových a digitálních senzorů. Tyto snímače mohou být stejně jako u staršího typu buď HSI senzory, nebo libovolné analogové snímače. Navíc lze zároveň připojit 28 CAN-Bus snímačů a tím podstatně rozšířit rozsah měření. CAN rozhraní umožňuje také připojení na stávající CAN-Bus systém a zaznamenávat pomocí systémových snímačů.
Stejně jako u starších modelů je možno pořizovat standardní měření, spojitá měření, případně dlouhodobé protokoly.
Nový je také moderní 5,7" dotykový barevný displej, sloužící pro zobrazení veličin a uživatelsky přátelské ovládání přístroje.

 

 

HYDAC_HMG 4000 při měření

Naměřená data se ukládají do paměti přístroje, nebo na USB disk, případně přes USB port do PC. Pro počítačové zpracování dat, případnou parametrizaci měření a ovládání při on-line měření a archivaci slouží software HMGWin nejnovější verze.

Hlavní charakteristiky HMG 4000:
· 8 analogových a 2 digitální vstupy
· Připojitelných až 28 CAN-Bus snímačů
· 4 vypočtené kanály
· 5,7" dotykový displej
· Automatické rozeznání senzorů
· On-line měření v reálném čase
· Přepínatelné na CAN-Bus systém ( také J1939)
· Programovací rozhraní pro HYDAC spínače
· Paměť pro více než 200 měření s cca 8 miliony měřených hodnot
· Jednoduché intuitivní ovládání
· Provoz na akumulátory - čas provozu závislý na počtu kanálů a dalších parametrech - např. 7 hodin při 4 analogových snímačích, případně provoz na síťový zdroj
· Malé rozměry: 285 x 189 x 87 mm B x H x T
· Hmotnost ca. 1850 g

Co se analogových vstupů týče, zde lze napojit:
Až 8 analogových snímačů (tlak, teplota, průtok, poloha, a jiné), nebo až 8 senzorů pro Condition Monitoring (obsah vody v oleji, kontaminace oleje pevnými částicemi, atd.).
Nejjednodušší měření při použití analogových vstupů zabezpečí HYDAC HSI senzory, bez nutnosti parametrizování snímače, kontroly rozsahů atd. Dále existují nejrůznější „udělátka", například převodník SSI signálu na analogový pro záznam polohy apod.
Pro CAN-Bus rozhraní lze dodat snímače HCSI (HYDAC CAN Sensor Interface ), které stejně jako HSI senzory není třeba nastavovat a po připojení jsou přímo připraveny k měření.
Celý měřící přístroj má jednoduché intuitivní ovládání, nepotřebuje zvláštní praxi s ohledem na měření a zpracování dat a vzhledem k tomu, že nevyžaduje žádnou speciální přípravu před měřením, se dá říci, že je vyloženě „plug and play".

HMG 4000 je nový nástroj pro provádění vysoce odborného servisu, všestranné diagnostiky a náročného měření jak pro dokumentaci stávajícího stavu, tak pro vývojové úkoly a brzy bude stejně oblíbený a nepostradatelný, jako jeho předchůdci.
Text a foto: Zbyněk Kania, HYDAC
www.hydac.cz  
www.hydac.com

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
6 + 1 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd