Tribotechnické listy

 

 

Brzdovou kapalinu DOT 4 už nekupujte

Výměnu a výběr této opomíjené provozní kapaliny raději každý motorista svěří autoservisu. Bohužel i v těchto kruzích se většina pracovníků domnívá, že brzdová kapalina DOT 4 je jen jedna. Že tomu tak není, se nás pokouší přesvědčit tento text.

Primární je bezpečnost
Nemate-li kapalinu do ostřikovačů, budete mít horší výhled z vozu, ale to vyřeší obyčejný kbelík s vodou. Nebude-li k dispozici chladicí kapalina, lze krátkodobě jet i na obyčejnou vodu a pak ji jen vypustit. Obdobně srdce automobilu - motor se nouzově spokojí s každým motorovým olejem na trhu. Ovšem brzdovou kapalinu jinou tekutinou nenahradíte a rozhodně nedoporučuji pokoušet, jaká je kapacita zásobní nádržky brzdové kapaliny (i pro spojku), když nemáme brzdovou kapalinu klasifikace DOT. Všechny ostatní tekutiny by totiž svým nízkým bodem varu mohly způsobit přímé selhání brzd (tím, že stlačujete plyn v nich varem vzniklý) nebo svojí agresivitou poškodit těsnění a uniknout z brzdového systému ven.

Složité na záměnu
Brzdové kapaliny mají naopak oproti ostatním provozním kapalinám (vyjma kapalin do ostřikovačů) jednu obrovskou výhodu - pokud dolijeme do svého vozidla jiny typ brzdové tekutiny, těžko mu můžeme krátkodobě uškodit. Standardní brzdové kapaliny rozdělené dle normy (a bodu varu) na DOT 3, DOT 4 (LV) a DOT 5.1 mají totiž velmi podobné chemické složeni. Liší se hodnotou bodu varu a viskozitou, což je dáno poměrem použitých složek a obsahem zbytkové vody. Čím vice obsahují vody nebo levnějších složek, tím nižší bod varu a vyšší tekutost mají, tedy vlastnosti nevhodné. Samozřejmě při kombinaci různých typů získáme výsledné vlastnosti té horší z nich, ale pro krátkodobý provoz to nejsou parametry nijak zásadní a na dojezd do servisu se lze s nimi spokojit. To vše ale platí pouze tehdy, pokud si v zimě nevyjedeme do hor (resp. nesjíždíme dlouhá klesání) a nebudeme chtít za mrazu využívat elektronické asistenty brzd (ABS, ESR, ESC atd).

 

ClassicOil_brdová kapalina DOT4

Plnění brzdové kapaliny DOT 4


Rozdělení brzdových kapalin

Hodnota bodu varu určuje základní rozdělení kapalin podle jednotlivých norem. Základní kapalinu DOT 3 už dnes nikdo do nového vozidla (vyjma amerického kontinentu a jihovýchodní Asie) nepoužije, zbývají nám tak nejrozšířenější tekutiny DOT 4 a DOT 5.1. Bohužel u těchto kapalin se kromě bodu varu porovnává, pro laika v praxi těžko měřitelný, ještě jeden důležitý parametr a to tekutost - viskozita. Moderní brzdové systémy si totiž kromě vyšší teploty varu vyžádaly menší závislost viskozity na teplotě, zejména pak pod bodem mrazu, což je důležité pro automobily vybavené pomocnými elektronickými nadstavbovými systémy brzd. Pokud se podíváte do přiložené tabulky, vidíte, že obyčejná brzdová kapalina disponuje pouze hodnotou <1800 mm2s-1 a to i tehdy, plní-li známou normu SAE J1704. Pokud zároveň splňuje i mezinárodní standard ISO 4925 Class 4, moc jsme si se snížením její viskozity také nepomohli. Takové obyčejné brzdové kapaliny DOT 4 prosím do současných automobilů nepoužívejte.

Viskozita tekutiny (už ne jen DOT 4)Brzdová kapalina odpovídající normě DOT 4 a zároveň plnící i ISO 4925 Class 6 (někdy také označovaná nesprávně DOT 6), v odborných kruzích známá jako DOT 4 LV (low viscosity), nebo kapalina DOT 5.1, jsou tekutiny, které mají při teplotě -40 °C přibližně poloviční hodnotu viskozity - tekutosti oproti obyčejné brzdové kapalině DOT 3 a 4. Důvodem jsou totiž požadavky moderních osobních a lehkých užitkových vozidel resp. jejich dvouokruhových hydraulických brzdových systémů vybavených integrovanou elektronickou nadstavbou typu ABS, ASR, EDS, ESP apod. Hydraulické agregáty těchto soustav mají velké množství drobných vrtů a kanálků. Při brzdění za všech provozních podmínek a ve všech kritických situacích musí brzdová kapalina ve zlomcích sekundy projít těmito kanálky. Přitom špatné viskózní vlastnosti brzdové kapaliny mohou být příčinou, že v kritických situacích reakční doba brzdové soustavy bude mnohonásobně delší. Tato skutečnost může mít nedozírné následky z hlediska bezpečnosti provozu vozidla.

 


Norma

DOT 4

DOT 4 LV

DOT 5.1

Parametr

FMVSS CRF 571.116

DOT 4,

SAE J 1704

ISO 4925

Class 4

ISO 4925

Class 6

FMVSS CRF 571.116

DOT 5.1,

ISO 4925 Class 5.1

Suchý bod varu [oC]

≥230

≥230

≥250

≥260

Vlhký bod varu [oC]

≥155

≥155

≥165

≥180

Kinem. viskozita -40 oC [mm2s-1]

≤1800

≤1500

≤750

≤900

Vybrané požadavky norem na brzdové kapaliny.

kde:

SAE (Society of Automotive Enginners) - vydáno 2004-04, resp. 2006-07,

FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standard),

DOT (Department of Transportation) - vydáno 2004,

ISO (International Standartion Organization) - vydáno 2005Kontrola brzdových kapalin
Ačkoliv se špatná volba brzdové kapaliny projeví nejdříve chybovou hláškou na displeji vozidla nebo v diagnostice tím, že elektronické nadstavbové systémy nebudou pracovat správně, ne vždy je každému hned zřejmé, že za tím stojí špatná volba obyčejné brzdové kapaliny DOT 4. Stalo se to také před několika lety nejmenované složce Policie ČR, která ve výběrovém řízení velmi levně nakoupila brzdové kapaliny. Po jejich použití v nových služebních vozidlech Škoda však došlo k hromadným poruchám systémů ABS a ESP. Ukázalo se, že byla nakoupena běžná brzdová kapalina, nikoliv předepsaná kapalina DOT 4 LV s nižší viskozitou při záporných teplotách. V této souvislosti je určitě zajímavé, že Slovensko je jedinou zemí v Evropě, u níž je při STK povinná kontrola brzdové kapaliny - jejího bodu varu. Podle Světové zdravotnické organizace WHO ročně zahyne při automobilových nehodách 1,2 milionu lidí a přes 50 milionů se zraní. Podle odhadů si automobilismus vyžádal v dějinách celkem na 30 milionů obětí. Není známo, kolik z nich způsobil špatný stav brzdového systému. Nicméně se nabízí otázka, kdy jste si brzdovou kapalinu ve vašem voze nechali vyměnit nebo přeměřit vy?

 

Text: Ing. Jan Skolil, Ph.D.

CLASSIC Oil s.r.o.

jskolil@classic-oil.cz

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 9 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd