Tribotechnické listy

 

 

Oleje pro moderní hydraulické systémy

Hydraulický systém lze v jisté míře nadsázky přirovnat k lidskému tělu. Jeho krví je olej, který cirkuluje zařízením a je poháněn čerpadlem, srdcem hydraulického systému. Hydraulický píst je svalem, olejové filtry ledvinami. A stejně tak jako lze z rozboru lidské krve nemocného člověka zjistit povahu zdravotního problému, lze z analýzy hydraulického oleje vyčíst, zda všechny části systému fungují správně, či nikoliv.


Trendy
Zařízení jsou čím dál menší a kompaktnější, velikost nádrží a tím i kapacita olejové náplně neustále klesá. Průtok oleje se zvyšuje, ačkoliv množství olejové náplně se snižuje. Hydraulická kapalina má tak méně času na „odpočinek" v nádrži, než tomu bylo v minulosti. Zásadně tím stoupá její provozní teplota, což ovlivňuje životnost olejové náplně a výměnný interval. Dalším trendem ovlivňujícím hydraulický systém je ekologie; výrobci hydrauliky jsou nuceni neustále zvyšovat energetickou účinnost svých zařízení. Ta je pak přímo ovlivněna třecími vlastnostmi oleje, na něž je kladen čím dál větší důraz. A v neposlední řadě dochází rovněž k významnému nárůstu provozních tlaků, výjimkou nejsou ani hodnoty pohybující se okolo 500 barů.
Rychlejší degradace oleje s sebou nese potřebu častější výměny filtrů.


Rychlejší degradace oleje s sebou nese potřebu častější výměny filtrů.

 

Důsledky pro hydraulický olej
Všechny výše zmíněné okolnosti mají přímý dopad na fungování hydraulického oleje. Olej nezůstává v nádrži dostatečně dlouhou dobu, aby si „odpočinul", tzn. aby se z něj uvolnil vzduch a odloučila voda. Dochází k pěnění a tím k rychlejší oxidaci oleje. V důsledku toho pak v systému dochází k výskytu kavitace a koroze na kritických částech. Vysoká provozní teplota oleje vede k dalšímu urychlení degradace olejové náplně a zkrácení její životnosti. U minerálních olejů, které se používají ve většině provozů, platí pravidlo, že každé zvýšení provozní teploty o 10 °C zkracuje životnost olejové náplně o polovinu. Tepelně degradovanýolej vytváří kaly a laky, jež se projevují například zhoršenou odezvou ventilů. Degradace oleje s sebou nese také potřebu častější výměny filtrů a hrozbu jejich blokace.
Mnoho let používané kapaliny tříd HLP (podle normy DIN) a HM (podle normy ISO) těmto provozním podmínkám svými vlastnostmi nevyhovují. Použití hydraulického oleje základní výkonové úrovně v moderním stroji může vést nejen k tvorbě úsad a koroze, ale také ke zvýšení opotřebení čerpadla a ventilů a snížení životnosti zařízení. Tím nejbolestivějším důsledkem je nakonec porucha spojená nejen s náklady na opravu, ale také s odstávkou provozu.

 

Splnění mezinárodních standardů nepostačuje
Přední výrobci hydraulických čerpadel dobře vědí, že oleje splňující pouze mezinárodní standardy DIN či ISO nejsou pro ochranu jejich zařízení dostatečující. Vydávají proto své vlastní výkonové specifikace, které vysoce převyšují požadavky obecných mezinárodních norem. Příkladem jsou specifikace firem Bosch Rexroth, Parker Denison, Eaton či GM, které pro své stroje požadují oleje prověřené podle vlastních testů na svých vlastních zařízeních. Provozovatel stroje, který dbá požadavků výrobce, dnes vybírá z užšího okruhu hydraulických olejů, než tomu bylo v minulosti.

 

Zcela nové hydraulické oleje Shell Tellus
Na nové požadavky předních výrobců hydraulických zařízení reagují výrobci hydraulických olejů. Společnost Shell, která je celosvětovým lídrem v podílu na trhu s hydraulickými oleji, představuje v těchto dnech zcela nové produkty řady Shell Tellus S2 MX a Shell Tellus S2 VX. Tyto oleje jsou vyráběny za použití základového oleje třídy II (Group II), který vykazuje mnohem vyšší kvalitu ve srovnání s dosud široce používaným konvenčním olejem třídy I (Group I). Nové produkty přinášejí vylepšení ve třech oblastech, které jsou u moderních hydraulických systémů klíčové:
• ochrana zařízení;
• účinný provoz systému;
• dlouhá životnost oleje.

 

 

Použití hydraulického oleje základní výkonové úrovně v moderním stroji může vést k tvorbě úsad a koroze…

 

Použití hydraulického oleje základní výkonové úrovně v moderním stroji může vést k tvorbě úsad a koroze…


Použití hydraulického oleje základní výkonové úrovně v moderním stroji může vést k tvorbě úsad a koroze…


… a ke zvýšení opotřebení a snížení životnosti zařízení.

… a ke zvýšení opotřebení a snížení životnosti zařízení.


Poprvé splněny požadavky nejpřísnějších specifikací

Nová formulace je připravena tak, aby splnila požadavky i těch nejnáročnějších specifikací, jakou je Bosch Rexroth RDE 90245. Při tomto testu je olej po dobu 200 hodin vystaven teplotě 100 °C, provoznímu tlaku 500 barů a čerpadlo při něm dosahuje hodnot 4 000 otáček za minutu. To jsou provozní podmínky, které většina na trhu dostupných olejů nevydrží.


Výsledky testu oxidační stability (TOST)

Výsledky testu oxidační stability (TOST)Shell Tellus S2 MX je prvním široce dostupným olejem, který tuto specifikaci plní a je oficiálně schválen. Zaručuje provozovateli zařízení špičkovou ochranu stroje navzdory výše zmíněným trendům - krátké době pro odpočinek oleje v nádrži, vysokým tlakům, vysokým provozním teplotám.

 

Spolehlivá ochrana hydraulických zařízení i v nejnáročnějších podmínkách
Oleje Shell Tellus S2 MX a Shell Tellus S2 VX dosahují v porovnání s konkurenčními globálními i lokálními výrobci delší životnosti (prokázáno v testech stability TOST a RPVOT) a nejlépe ze všech chrání všechna kritická místa proti korozi i při kontaminaci oleje vodou (prokázáno v testech odlučivosti vody a hydrolytické stability). Nezaostávají za konkurencí v žádném z ostatních testů. Zaručují ochranu i v náročných provozech, jako jsou ocelárny nebo těžební průmysl a jsou doporučeny pro nejmodernější stavební techniku či vstřikolisy. Díky špičkovým užitným vlastnostem je eliminováno riziko odstávek, prodloužena životnost zařízení a dosaženo dlouhých výměnných intervalů oleje. To vše ve svém důsledku znamená snížení nákladů na provoz zařízení a zvýšení jeho efektivity.
Text: Text: Ing. Martin Švarc, AutoMax Group

 


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 2 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd