Tribotechnické listy

 

 

Systém Schaeffler DuraSense je nyní dostupný i pro jednotky s oběhem kuliček

Společnost Schaeffler integruje do lineárních vedení senzoriku i analýzu vibrací a s těmito mechatronickými komponentami nabízí automatizované domazávání. Tato funkce, která byla už v roce 2017 realizována u jednotek s oběhem válečků, je nyní dostupná i pro jednotky s oběhem kuliček. A přináší tak výhody, které dalece přesahují samotnou funkci domazávání.

Možnost úplně zautomatizovat domazávání a sledování stavu mazání u vedení s profilovými lištami představuje pro provozovatele a výrobce výrobních strojů významný krok dopředu. Provozovatel zařízení tak už nemusí zajišťovat mazací práce, které se mohly provádět ještě manuálně, zatímco výrobci strojů už nejsou závislí na mnohdy omezených možnostech řízení centrálního mazání. Naproti tomu se při použití systému DuraSense od společnosti Schaeffler provádí domazávání každé lineární osy podle zatížení a potřeby. Vyhodnocovací elektronika umožňuje sledování až šesti vozíků na osu. Jak u šestiřadých i čtyřřadých lineárních vedení s oběhem kuliček KUSE a KUVE, tak i v případě lineárních vedení s oběhem válečků RUE lze volně zvolit polohu snímače na vozíku: vlevo či vpravo na vozíku, případně vlevo či vpravo od hlavy.

DuraSense spolehlivě řeší nedostatečné mazání i přemazání, prodlužuje dobu běhu strojů a omezuje četnost výpadků. Systém DuraSense spolehlivě rozpozná případné selhání domazávání, které může být způsobeno například defektním mazacím agregátem, netěsnými hadicemi nebo ucpanými maznicemi. Není tak zapotřebí nákladné sledování pomocí snímačů tlaku, jaké se používají u zařízení pro centrální mazání. Nový systém tak chrání i zařízení s vysokou mírou vzájemné provázanosti, u nichž jsou odstávky velmi drahé. DuraSense má velký význam pro všechna odvětví, ve kterých záleží na maximální disponibilitě strojních zařízení. To se týká obzvláště výrobních linek v automobilkách, stejně jako mnoha „os pohybu" v oblasti intralogistiky, potravinářského a obalového průmyslu nebo při provádění automatizované montáže či manipulace.

Mazání podle zatížení a potřeby za všech podmínek
Pokud se vedení pohybuje tak, že při tom urazí jen relativně krátkou vzdálenost a působí na něj minimální síly, bude systém DuraSense generovat impulzy k domazání v delších časových odstupech, zatímco při silnějším namáhání se četnost impulzů odpovídajícím způsobem zvýší. Proniknou-li do vozíku z důvodu znečištění cizí tělesa nebo dojde-li ke kontaminaci vozíku nějakou kapalinou, bude tento stav detekován prostřednictvím zvuku šířícího se tělesem a vygeneruje se impulz pro domazání. Dokud bude zjištěný zvuk přesahovat individuálně vypočítanou prahovou hodnotu, budou se impulzy k domazání opakovat. Mazivo tak z vozíku ihned vypláchne nečistoty, které do systému vnikly.
Schaeffler_TriboTechnika_3_2018

 

Schaeffler_TriboTechnika_3_2018

Doplněná nabídka: Schaeffler DuraSense, systém automatického domazávání podle zatížení a potřeby, je nyní dostupný jak pro jednotky s oběhem válečků, tak i pro jednotky s oběhem kuliček (nahoře: šestiřadé vedení s oběhem kuliček KUSE; dole: čtyřřadé vedení s oběhem kuliček KUVE)

 

Dojde-li po těchto mazacích impulzech k opětovnému poklesu sledovaných parametrů na normální úroveň, přečkaly vozíky a valivá tělesa kontaminaci bez poškození. Bez této inovace by bylo lineární vedení i s tímto znečištěním ve valivém kontaktu dále v provozu až do konce příštího plánovaného mazacího intervalu a mohlo by tak dojít k jeho odpovídajícímu počátečnímu poškození nebo i ke značné škodě.

Zkracující se mazací cykly jako indikátor pro výpočet zbývající životnosti
Po velmi dlouhé době provozu jednotek s oběhem kuliček a válečků pomalu dochází k povrchové únavě materiálu. Citlivý měřicí systém zjistí tento stav a začne generovat častější impulzy pro domazávání. Po delší dobu tak zůstane zachován klidný chod lineární osy, stejně jako konstantní kvalita produktů. I když je lineární vedení v tomto stavu ještě plně funkční, mohou tyto zkracující se intervaly mezi impulzy pro domazávání posloužit jako indikátor a výchozí bod pro prognózu zbývající životnosti vedení s profilovými lištami. Tento výpočet bude dostupný jako digitální služba „LifetimeAnalyzer" a umožní plánovat termíny provádění údržby podle stavu zařízení na základě skutečných provozních dat.

 

Schaeffler_logo

Schaeffler
www.schaeffler.cz
www.schaeffler.sk

 

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 5 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd