Tribotechnické listy

 

 

Vladislav Chvalina, jednatel společnosti KLEENTEK: „Spokojenost našich zákazníků je pro nás hnacím motorem a největší odměnou.”

Na základě provozních zkušeností a údajů z technické literatury se uvádí,  že asi 98 % poruch strojů a zařízení je zapříčiněno špatným stavem maziva. Vztah mezi kvalitním mazáním a spolehlivou výrobou je tedy jednoznačný. Firma KLEENTEK se už 25 let profesionálně zabývá odstraňováním příčin, které špatný stav maziv způsobují. Více informací poskytl jednatel společnosti KLEENTEK, spol. s. r.  o., Vladislav Chvalina.


Vladislav Chvalina, jednatel firmy KLEENTEK, spol. s r. o.


Společnost Kleentek se za dobu svého 25 letého působení v České republice stala pojmem, především v oblasti tribologie. Přeci jen ale ne všichni vědí, čím se zabýváte. Mohl byste firmu ve zkratce představit?

Jsme jedním z pěti evropských výhradních zástupců japonské společnosti Kleentek Corporation, která stála u zrodu metody elektrostatického čištění olejů. Jsme výhradními zástupci konkrétně pro Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rumunsko.

Máme k dispozici široký sortiment technologického vybavení k péči o oleje a průmyslové kapaliny, proto pro nás není problém pomoci našim zákazní-kům dosahovat bezporuchového chodu strojů a zařízení.


Jak souvisí péče o oleje a bezporuchový chod  stroje?

Pro mnohé lidi souvisí, překvapivě, úzce. Představte si výrobní stroj jako živý organizmus a olej jako jeho krev. Cokoliv, co v oleji nemá být, způsobuje problémy. Problémy se projevují stejně jako u člověka, zpočátku klidně nenápadně a při zanedbání varovných signálů mohou způsobit obrovské potíže. Na nás je, abychom ve spolupráci se zákazníkem včas odhalili příčinu problému a navrhli vhodné řešení a opatření. Nabízíme takovou celostní medicínu pro stroje.

Na samém počátku hledání stojí důkladná analýza provozních podmínek a laboratorní analýzy olejů.   Z nich, stejně jako z krve člověka, lze vyčíst aktuální stav stroje. Na základě kombinace nabytých informací a našich dlouholetých zkušeností navrhujeme zákazníkům optimální cestu k odstranění problémů.

Pomocí analýz průběžně sledujeme stav strojů a v případě změn či výkyvů na tuto skutečnost upozorňujeme. V mnohých případech jsme schopni předejít velkým poruchám až haváriím, tím pádem velkým finančním výdajům a výrobním prostojům. Šetříme tak čas techniků, snižujeme náklady na údržbu a zvyšujeme zisk firem.

Používáním našich technologií pomáháme předcházet vzniku nebezpečných odpadů. Přítomnost Kleenteku ve výrobním procesu znamená snížení potřeby výměny olejů, často je není potřeba vyměňovat vůbec. Na ekologickém dopadu naší činnosti  si hodně zakládáme.


Zákazníci bývají často ale netrpěliví a očekávají okamžitá řešení.

Pokud je situace taková, že je potřeba rychlého zásahu, máme k dispozici několik desítek servisních přístrojů, které našim zákazníkům zapůjčujeme. Jsme tak schopni okamžitě začít řešit problém tak, aby stroj byl co nejrychleji opět v perfektní kondici. Využíváme pro to kombinaci různých technologií čištění, vždy na míru jednotlivým případům.


V čem se lišíte od jiných firem, které se zabývají čištěním olejů?

Pro nás prodejem přístroje nebo ukončeným obchodním případem spolupráce nekončí. Naopak, se zákazníky máme dlouholeté vztahy založené na vzájemné důvěře. Jsme ve styku se světovou tribologickou špičkou, pravidelně se účastníme mezinárodních konferencí. A jsme hrdi na našeho kolegu Ing. Jana Nováka, který získal certifikát CLS (Certified Lubrication Specialist), udělovaný STLE (Society of Tribologists and Lubrication Engineers). Je jedním z mála v Evropě a jediný držitel v České republice  a na Slovensku.Vždy předkládáme seriózní, podložené a ověřitelné informace. A informace, které získáváme, si nenecháváme jen pro sebe. Pořádáme pravidelné semináře a školení pro naše zákazníky. Rádi jezdíme školit i přímo do provozů, kde citlivě vnímáme zpětnou vazbu a diskuse s techniky je pro nás vždy obrovským přínosem. Tato školení sestavujeme přímo na míru.


Považujete 25 let za významné výročí?

Je příjemné ohlédnout se s klidným svědomím  a vidět za sebou kus práce. Každopádně letošní výročí ale nevnímám jako nějaký zlomový bod. Chceme jen pokračovat v tom, co děláme a neustále na sobě pracovat, zlepšovat se. Spokojenost našich zákazníků je pro nás hnacím motorem a největší odměnou.


Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně spokojených zákazníků.

redakce časopisu Tribotechnika


Kleentek_Intribo

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
3 + 5 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd