Tribotechnické listy

 

 

Cena za Innovative Product of the Year 2009 aj na Slovensko

V októbri tohto roku sa v nemeckom Štutgarte uskutočnil veľtrh techniky mechanického spájania súčiastok Fastener Fair, ktorý sa každoročne striedavo poriada v Nemecku a Anglicku. Súčasťou veľtrhu bola aj súťaž Innovative Product of the Year. Vynikajúce tretie miesto získala v tejto súťaži firma Ferodom, s. r. o. Žilina za poistný systém skrutkových spojov IstLock. Pri tejto príležitosti sme požiadali majiteľa Ferodom a autora príslušného patentu Ing. Jozefa Dominika, CSc o rozhovor.

 

dom

 

Zainteresovaným čitateľom časopisu TriboTechnika nie je treba zvlášť predstavovať poistný systém skrutkových spojov IstLock, pretože ste o tom podrobne referovali v decembrovom čísle 2008. Skôr by ma ale zaujímalo, či ste už v tej dobe tušili, že s tým dosiahnete taký výrazný medzinárodný úspech?
Samozrejme, že nie a netušil ani, že sa to niekedy objaví na medzinárodnom fóre. Myšlienka je totiž jedna vec, jej realizácia vec druhá, nie menej dôležitá. Z vlastných skúseností môžem potvrdiť, že existuje mnoho dobrých nápadov, ktoré ostali v „šuflíku" len preto, že nebol dostatok síl na ich prezentáciu. Dovolím si v tejto súvislosti trochu zafilozofovať a vysloviť myšlienku, že pre úspech nestačí vedieť, ale treba dať najavo, že to viete. Využívam túto príležitosť, aby som poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto úspechu. Zvláštna vďaka patrí Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity, s ktorou sme v rámci programu VV ... na danej téme spolupracovali.

Vráťme sa na spomínaný veľtrh Fastener Fair Stuttgart 2009. Určite nebolo jednoduché presadiť sa v konkurencii známych svetových výrobcov a distribútorov prvkov na mechanické spájanie. Aká teda bola konkurencia a ako prebiehala vlastná súťaž?
Na veľtrhu sa zúčastnilo cca 650 vystavovateľov z celého sveta (mimochodom o vyše 30% viac ako na poslednom veľtrhu!) z radov výrobcov, výskumných a vývojových pracovísk, konštrukčných kancelárií a distribútorov spojovacieho materiálu a súvisiacej montážnej techniky. Prihlásených do súťaže Innovative Product of the Year bolo 21 exponátov, ktoré boli počas veľtrhu vystavené na „Show Case" v samostatnom stánku. O poradí nerozhodovala iba jury, ale hlas svojmu favoritovi mohli dať aj návštevníci veľtrhu. Myslím, že o to bola súťaž objektívnejšia. Vyhodnotenie prebehlo na slávnostnej ceremónii, kde prví traja obdržali peknú cenu, diplom a bezplatnú inzerciu v časopise Fastener & Fixing Magazine. Tu samozrejme aj v najbližšom čísle patrične využijeme.

 

f2Povedzte, čo všetko tomu predchádzalo a ako sa môže niekto aj z takej malej krajiny ako je Slovensko presadiť na významnom medzinárodnom fóre?
Vyčerpávajúca odpoveď na obidve otázky by si vyžiadala viac priestoru. Nechcem tu nikoho zaťažovať anabázou, ktorou sme prešli v skromných podmienkach firmy Ferodom, s.r.o. , kým sme dospeli do štádia, kedy sme sa mohli prezentovať takpovediac in medias res. Stačí, ak poviem, že jeden kompletný test u certifikovanej inštitúcie v Nemecku stal cca 4000 EUR. Proces vývoja sa však neobmedzuje iba na jeden test. Tu platí známy výrok francúzskeho vedca Luisa Pasteura, ktorý povedal: „Ak pri svojom výskume dospeješ k nejakému pozitívnemu výsledku, tak to najlepšie, čo môžeš pre jeho úspech urobiť je, že mu nebudeš veriť". Úžasná myšlienka. Aj my sme si museli mnohokrát dokazovať, že ideme správnou cestou. Tiež sme museli prejsť tými známymi štádiami vývoja: téza - antitéza - syntéza, inými slovami povedané myšlienka - skepsa - objektívne zhodnotenie. Ak sa teda pýtate, ako je možné aj v skromných podmienkach dosiahnuť úspech, tak môj návod znie: nepodľahnúť skepse po prvých neúspechoch.

Nedá mi nespomenúť, že sa nachádzame v zložitom období hospodárskej krízy. Nech sú jej príčiny akékoľvek, isté je, že najväčšiu šancu prežiť majú tí, ktorí dokážu prísť na trh s novými výrobkami s vyššími úžitkovými vlastnosťami. Ako vnímate váš nový produkt z tohoto hľadiska?
Súhlasím s tvrdením, že jedine zmysluplné inovačné programy prinesú kýžený efekt. V podmienkach našej komodity to značí odpútať sa od čisto rutinnej činnosti a prejsť na v zásade novú filozofiu podnikania. My sme ju nazvali „just the best". Dnes už totižto nestačí stereotypne dodávať tony železa. Zákazník potrebuje niečo viac. Plným právom očakáva pre neho práve to najlepšie riešenie, ktoré je momentálne reálne k dispozícii, t. zn. správnu filozofiu pre svoju produkciu. Rád deleguje túto činnosť na niekoho iného, aby sa mohol plne koncentrovať na svoj výrobok. Systém just the best značí prechod na kvalitatívne vyššiu úroveň spolupráce - z logistickej na logickú. Just the best značí interaktívnu spoluprácu už v štádiu tvorby výrobnej dokumentácie. Je to totálny transfer know how na zákazníka, za ktorý platí tou najtvrdšou menou na svete - dôverou.
Položme si otázku. Prečo fakticky skončila v Čechách a na Slovensku skrutkárska výroba? Pretože výrobcovia nedokázali prísť na trh s ničím novým a na logistickej úrovni už v podmienkach voľného trhu neboli schopní konkurovať najmä ázijským tigrom, ktorí zaplavili svet miliardami štandartných skrutiek a matíc. Kto skĺzne do pozície cenovej licitácie, nemá perspektívu a práve tomu sa chceme vyhnúť. Preto IstLock a preto pripravujeme aj ďalšie inovatívne riešenia.

Dosiahli ste medzinárodné ocenenie, čo teraz ďalej?
Pochopiteľne, nebolo našim cieľom získať ocenenie, ale úspešne uplatniť nový výrobok na trhu. Podotýkam, že sa nejedná o masové použitie v praxi, ale o aplikáciu v náročnejších konštrukčných uzloch, predovšetkým z oblasti strojárskej výroby. O to je to zložitejšie a čaká nás ešte veľa práce, aby sme vytypovali vhodné prípady a hlavne presvedčili užívateľov o výhodnosti nášho riešenia. Samotný veľtrh Fastener Fair už naznačil určité možností, ktoré chceme ďalej rozvíjať a rozširovať medzi potenciálnymi zákazníkmi.
V tejto súvislosti chcem zdôrazniť ešte jednu dôležitú vec, ktorá súvisí s vašou otázkou, čo ďalej. Ďalej znamená v tomto prípade pokračovať vo vývoji, t. j. zdokonaľovať existujúce systémy istenia skrutkových spojov a vyvíjať nové, efektívnejšie metódy a progresívnejšie spojovacie prvky a montážnu techniku. Naďalej budeme vytvárať medzinárodné riešiteľské týmy z domácich výskumno - vývojových pracovísk a renomovaných zahraničných inštitúcií. Náročnosť témy a potrebné experimentálne a laboratórne vybavenie si to vyžaduje. Ak by sa nám pritom podarilo obnoviť tradíciu československej skrutkárskej výroby a znížiť súčasný enormný import tejto nenahraditeľnej komodity, bol by to bonus navyše.

Spomínali ste tradíciu československej skrutkárskej výroby a súčasný enormný import tohoto sortimentu do SR a ČR. Existujú podľa vás reálne možnosti, ako túto tradíciu obnoviť a znížiť tak závislosť na dovoze?
Som o tom presvedčený. Nesmela by to však byť výroba klasických spojovacích prvkov, ktoré dnes v masovom merítku vyrábajú hlavne ázijskí výrobcovia. Na to treba zabudnúť. Trend bude diktovať predovšetkým automobilový priemysel, charakterizovaný vysokou úrovňou automatizácie a robotizácie. Tomu sa musia prispôsobiť aj jednotlivé konštrukčné prvky, spojovacie súčiastky nevynímajúc. Uprednostňované budú také technológie, ktoré si budú vyžadovať iba jeden montážny smer a minimálny počet konštrukčných prvkov. Pre skrutkárov z toho vyplýva napr. vylúčenie tzv. maticových skrutkových spojov, ďalej podložiek príp. iných spolu montovaných elementov. Nové možnosti poskytuje aj vývoj nových materiálov na báze hliníku príp. horčíka. Niektoré značky automobilov už dnes v okolí motora používajú skrutky z týchto zliatín, ktoré si aj pri vyšších teplotách zachovávajú dobré mechanické vlastnosti a pritom sú ľahšie ako klasické ocele. Rezervy existujú aj v oblasti tribológie, protikoróznej ochrany a ochrany životného prostredia. Možno očakávať, že súčasné predpisy EU o vylúčení šesťmocného Cr sa v budúcnosti budú vzťahovať aj na trojmocný Cr a mohli by sme pokračovať technikou uťahovania, montážnym náradím a pod. Ako vidno existuje ešte dosť otvorených tém v danom odbore a to je aj šanca pre obnovu tradície československej skrutkárskej výroby.
„Here are lions", stalo napísané na starých mapách. Táto metafora mala symbolizovať neprebádané oblasti v krajine. Starí bádatelia mali strach ísť ďalej, preto to riešili takým šalamúnskym spôsobom. „Levy" existujú aj na skrutkárskej mape. Súčasní výskumníci však nemajú žiadny strach, preto, chválabohu, idú ďalej. Mali by sme sa zbaviť pocitu krivdy a zakoreneného konzervativizmu a ísť s nimi.

Spomínali ste tribológiu. Táto téma pochopiteľne obzvlášť zaujíma našich čitateľov. Ako súvisí so skrutkovými spojmi?
Veľmi výrazne. Skrutkový spoj predstavuje typický tribologický uzol. Treba si uvedomiť, že pri uťahovaní skrutiek sa vyše 80% energie spotrebuje na prekonanie trenia v závite a pod hlavou skrutky a matice. Vôbec trenie je v tomto prípade veľmi zvláštny fenomén. Na jednej strane, pri montáži, je škodlivé, na strane druhej, keď je už montáž ukončená, ho potrebujeme na udržanie skrutkového spoja v predpätom stave, aby sa v exploatačných podmienkach nerozpadol. Chcel by som využiť túto príležitosť na výzvu pre chemikov, aby sa pokúsili vyvinúť olej (mazadlo), ktorý by rešpektoval spomínaný fenomén. Na prvý pohľad sa to zdá nereálne, ale z čias môjho pôsobenia v ložiskovej branži viem, že existujú tzv. tixotropne oleje, ktoré takouto schopnosťou disponujú. Keby sa to podarilo, bol by to priam revolučný zásah do teórie a praxe techniky mechanického spájania.

-red-

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd