Tribotechnické listy

 

 

Ložisko – mazivo – tesnenie: tri časti – jeden celok

Ložiská, mazivá a tesnenia sú často považované za tri odlišné a oddelené časti. V skutočnosti však tvoria jeden neoddeliteľný celok. Celok je iba taký spoľahlivý, ako jeho najslabšia časť. Ak ložisko nie je schopné pracovať v aplikácii pri danej záťaži, rýchlosti alebo teplote, výsledkom je jeho zlyhanie. Rovnaký výsledok môže zapríčiniť nevhodné tesnení a mazanie.

 

Často sa za najslabší prvok celku ložisko - mativo - tesnenie považuje mazivo. Ako sa tomu vyvarovať? Predovšetkým si musíme odpovedať na otázku čo od maziva očakávame...
• V akých rýchlostiach pracuje dané ložisko (rýchlostný faktor)?
• Aká záťaž pôsobí na ložisko?
• Aká je maximálna a minimálna teplota pri ktorej ložisko pracuje?
• Aká je priemerná prevádzková teplota?
• Je mazivo odolne vplyvom prostredia v ktorom ložisko pracuje (chemické prostredie, rozpúšťadlá, kyseliny alebo iné vplyvy)?
• Je možnosť domazávania? Ak áno, ako často a aká životnosť je očakávaná?

Ak si odpovieme na tieto otázky, môžme pristúpiť k výberu vhodného maziva, ktoré bude mať očakávanú životnosť a bude znášať dané podmienky.Plastické mazivo, olej alebo suchý mazací film?
Pre väčšinu ložísk hľadáme olej alebo plastické mazivo. Plastické mazivo je jednoducho „zahustený" olej, kde zahusťovadlo drží olej a ako špongia ho pod daným tlakom uvoľňuje. Musíme sa pozrieť na rýchlostný faktor (DN) ložiska, ktorý sa vypočíta: DN = ID (priemer ložiska v mm) x rýchlosť (otáčky/min.). Napríklad: ak ID ložiska je 30 mm a rýchlosť 1 000 ot./min., tak rýchlostný faktor ložiska je 30 000. Mazanie olejom sa zvyčajne používa pri veľmi vysokej rýchlosti (DN jen nad 800.000) alebo tam, kde je teplota ložiska tak vysoká, že je potrebné využiť aj chladiacu vlastnosť oleja. Vo väčšine iných aplikácií guličkových a valčekových ložísk sa odporúča plastické mazivo, ktoré je prilnavejšie a ak je dobre chránené, so zreteľom na mechanické a okolité aspekty môže poskytnúť ložisku „celoživotné mazanie". Pri plastickom mazive treba starostlivo dbať aj na jej naplnené množstvo, lebo príliš veľa maziva môže zapríčiniť viac problémov ako keď je maziva naopak príliš málo.

Vhodné mazanie ložiska je rozhodujúce

Aká náplň je potrebná? Veľmi jednoducho by sa dalo povedať, že rýchlejšie ložisko potrebuje menej maziva ako pomalé. Pre rýchlostný faktor nižší ako 50 000, kde je ložisko nekryté, t.j. domec s mazacím otvorom, je najlepšie celkom vyplniť miesto mazivom. Pri rýchlostiach od DN 50 000 po 350 000 je lepšie naplniť 50 - 80 %. Pri vyššiom DN je vhodné 15 - 30 %. Ak je ložisko kryté, podľa záťaže je dostačujúcich 25 - 40 %. Toto sú iba hrubé smernice a preto odporučujem konzultáciu s výrobcom ložiska alebo maziva. Náplň je závislá od rýchlosti. Potrebujeme olej (v prípade plastického maziva berieme základový olej maziva), ktorý má vhodnú viskozitu aby za priemernej prevádzkovej teploty a rýchlosti vytvorilo ideálnu filmovú vrstvu. V tomto spojení musíme myslieť na záťaž, ako aj na minimálnu a maximálnu teplotu pri ktorej môže ložisko pracovať. Podľa týchto informácií môžme vybrať optimálny olej k danej aplikácii. Vybrané mazivo, ktoré neodolá maximálnej teplote sa rýchlo vyparí a zničí. Ak bod tuhnutia (teplota, za ktorou mazivo stratí svoju tekuteľnosť) maziva nie je dostatočne nízke, tak pri nízkej teplote bude krútiaci moment v ložisku príliš vysoký.

 

 

Treba myslieť na kompatibilitu maziva s tesnením

Treba sa uistiť, či vybrané mazivo je kompatibilné so všetkými časticami ložiska, koša a tesnenia. Tesnenie musí byť stabilné a pôsobiť poriadne v potrebnom teplotnom rozmedzí pri daných okolitých podmienkach. Pri skúmaní prostredia, do ktorého sa ložisko môže dostať, treba myslieť na všetky zložky, ktoré majú vplyv alebo dokonca môžu zničiť samotné ložisko, tesnenie alebo mazivo. Ak napríklad treba počítať s vplyvom chemického prostredia, na ochranu ložiska treba použiť tesnenie zo špeciálneho materiálu a odolné mazivo.

Tieto fakty slúžia iba ako základné smernice k porozumeniu zásad pri voľbe vhodného maziva.

Text: Tibor Bial

 

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 3 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd