Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 4/2009

 < 1 2

Světově “nejlepší zkušenost” v dávkování olejů

TriboTechnika 4/2009

Stále se zpřísňující podmínky pro nakládání s chemickými látkami, ochrana životního prostředí a také důrazný tlak na čistotu pracovního prostředí byly základními argumenty pro vytvoření systemu OilSafe. Manipulace s oleji mezi sudem a místem aplikace nebyla nikdy tak ekonomická a bezpečná jako nyní.

Viac informácií

Nano modifikátor trecích plôch tretej generácie

TriboTechnika 4/2009

Nano modifikátor trecích plôch tretej generácie je špecifický prípravok na báze nanotechnológie a s ňou súvisiacich procesov. Ide o zložitú zmes esterov kombinovaných s čistou, špeciálne upravenou kvapalinou na uhľovodíkovej báze, ktorá bola vytvorená na zlepšenie mazania v podmienkach medzného trenia.

Viac informácií

Totálne produktívna údržba - koncept plánovanej údržby na predchádzanie opotrebeniu a poruchám

TriboTechnika 4/2009

Častým dôvodom strát, nízkej produktivity a vysokých nákladov v slovenských podnikoch je zlý stav strojov a zariadení (poruchy, prestoje, nedostatok náhradných dielov, atď.).

Viac informácií

Netradiční mazivo v zemi plné ropy

TriboTechnika 4/2009

Středoasijský provozovatel podzemní kolejové dopravy letos přistoupil k revolučnímu rozhodnutí. Po desítkách let zkušeností s používáním původního systému mazání okolků železničních kol na vozech metra (typové označení 1-717/714) a boků kolejnic, který pracuje na principu „ztrátového" způsobu mazání ropným produktem s nízkou viskozitou, začal testovat zcela jiný produkt - tuhé mazivo Kelsan LCF, což je kompozit obsa hující z 60 % sloučeniny molybdenu.

Viac informácií

Opotřebení materiálů

TriboTechnika 4/2009

Životnost a spolehlivost strojů a strojních zařízení je kromě koroze ve značné míře ovlivněna procesy tření a opotřebení na funkčních površích. Opotřebení vede k postupné ztrátě požadované funkční způsobilosti stroje či strojního zařízení.

Viac informácií

Syntetické mazivá

TriboTechnika 4/2009

Ropné oleje nemôžu splniť všetky požiadavky súvisiace so zabezpečením správneho mazania v trecích uzloch strojov a zariadení a tiež ako prevádzkové kvapaliny. V týchto prípadoch niektoré syntetické mazivá, kvapaliny môžu s výhodou zabezpečiť tieto požiadavky. Syntetické mazivá nachádzajú preto stále väčší význam vzhľadom na náročnejšie podmienky v prevádzke strojov a zariadení. V príspevku sú uvedené potrebné informácie o syntetických mazivách, ktoré sa v súčasnosti používajú v praxi.

Viac informácií

Pokrokové nástroje s využitím původních fyzikálních zákonů

TriboTechnika 4/2009

Chip Flow systém odvodu třísek, který vyvinulo Unimerco ve spolupráci s Audi, odstraňuje problém s odvodem třísek během obrábění hlavy válců. Třísky zůstávaly uvnitř obrobku a bylo velmi nákladné a pracné je manuálně odstraňovat.

Viac informácií

Termicky stříkané povlaky

TriboTechnika 4/2009

Technologická zařízení v hutních, energetice a strojírenství je často vystavována v průběhu funkce extrémním podmínkám namáhání. Jde o značný počet různých faktorů, které působí převážně na povrch dílu, ať už jednotlivě nebo v celém komplexu. Zpravidla se jedná o abrazi a erozi působením kovových nebo slitinových částic, vliv korozního prostředí, teplotní zatížení plynulé nebo v podobě šoků, různá mechanická zatížení otěrem a některá kombinovaná ne zcela definovatelná zatížení.

Viac informácií

Mgr. Ján Ivanecký: „Cesta budovania tradície je náročná, ale perspektívna.“

TriboTechnika 4/2009

ZVL Auto je tradičným výrobcom kuželíkových ložísk v metrických aj palcových rozmeroch. Výrobne osvojených má vyše 110 tprm kuželíkových ložísk, štandardných aj neštandardných, ktoré majú široké uplatnenie v celom rade odvetví, najmä vo výrobe automobilov, traktorov, poľnohospodárskej technike, valcovaných stolíc, zemných strojov, obrábacích strojov atď. Viac informácií poskytol Mgr. Ján Ivanecký, výrobný riaditeľ ZVL Auto Prešov

Viac informácií

Novinky v oblasti tukových centrálních mazacích systémů

TriboTechnika 4/2009

I přesto, že obor tukového centrálního mazání jako takového je již do velké míry konstrukčně ustálený a nenabízí příliš mnoho možností pro inovace, dají se v poslední době vysledovat určité trendy, a to napříč celým spektrem výrobců těchto systémů.

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd