Tribotechnické listy

 

 

Pokrokové nástroje s využitím původních fyzikálních zákonů

Chip Flow systém odvodu třísek, který vyvinulo Unimerco ve spolupráci s Audi, odstraňuje problém s odvodem třísek během obrábění hlavy válců. Třísky zůstávaly uvnitř obrobku a bylo velmi nákladné a pracné je manuálně odstraňovat.

Využitím vysokého tlaku chladicí kapaliny během obrábění se vhodnou geometrií kanálků nástroje vytvoří vakuum a podtlak se využije k "vysátí" třísek směrem od břitu nástroje. Tím dojde nejen ke zlepšení kvality obrobeného povrchu, ale také k dramatickému snížení opotřebení nástroje. Ve srovnání s dříve používanými nástroji se nyní životnost prodloužila více než desetkrát.

HLAVA VALCE

Otvor přívodu chladicí kapaliny

Cíl: Cílem je vytvořit nástroj, který provádí dvě operace v jednom kroku. Nástroj je schopen odvést z hlavy válce všechny třísky a přitom pracuje vysokou rychlostí a má dlouhou životnost. Dříve musely být prováděny obě operace, hrubovací a dokončovací. Odvod třísek z obrobených otvorů snižuje nutnost následné kontroly a čištění a tím šetří cenný technologický čas.
Nástrojové řešení: CFS PKD stupňovitý výstružník s ocelovým tělem nástroje. Řezné hrany pro jednotlivá sražení jsou v obvodových kanálech umístěny odděleně, čímž je zajištěna optimální funkce CFS. Nastavitelný držák nástroje UM Dandia zaručuje optimální nastavení.
Výsledek:
Tento nástroj, provádějící operace hrubování i dokončování v jednom, zajišťuje 100% odvod třísek z hlavy válce. Zajišťuje vynikající kvalitu povrchu, kruhovitost < 3 mikrony, dvojnásobnou rychlost posuvu a delší životnost než měl předchozí dokončovací nástroj. Odstraněním jedné výměny nástroje, stejně tak jako zredukováním času potřebného k jeho upnutí a času obrábění, došlo k významnému zkrácení času obráběcího cyklu.

 

 

Montážní otvory

Cíl: Zvýšit kapacitu výrobní linky zkrácením času cyklu. Potenciální úspora na montážním otvoru hlavy válce byla relativně vysoká, protože každý z 8 montážních otvorů má hloubku 96,5 mm. Otvory jsou vrtány do plného materiálu.
Nástrojové řešení: PKD vrták s karbidovým tělem ve šroubovici. Nastavitelný UM Dandia držák zajišťující minimálníházivost nástroje.
Výsledek: Rychlost posuvu byla zvýšena na významných 9 000 mm/min při 15 000 otáčkách/min. To je 3.6 krát rychleji než předchozí karbidový vrták, který obrobil 2 500 mm/min při 8 000 otáčkách/min. I při těchto parametrech je spolehlivost procesu stále vysoká. Pořizovací náklady na PKD nástroj jsou vyšší než vrták z karbidu, avšak úspora dosažená zkrácením obráběcího cyklu je několikanásobně převyšuje.

-red-

 

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 6 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd