Tribotechnické listy

 

 

Tribotechnika 4/2010

PRODUCTIVITY FLUID MANAGEMENT snížení problémů strojů o 98 % REALITA nebo SEN

Tribotechnika 4/2010

ČISTÝ OLEJ = ČISTÝ ZISK, velice jednoduchá definice umožňující firmám šetřit. Snižování nákladů, zvyšování produktivity a efektivity, zvyšování kvality výroby; to vše jsou reálné možnosti ve spojení s čistým olejem. V praxi si však tuto vazbu málokdo plně uvědomuje.

Viac informácií

Tribologické vlastnosti amorfných uhličito-kremičitých povlakovaní na nitridovaných a postoxidovaných oceliach nanesených prostredníctvom DC-PACVD

Tribotechnika 4/2010

Vrstvy DLC sa vyznačujú množstvom výhodných vlastností, akými sú vysoká tvrdosť, výborná odolnosť voči opotrebovaniu a nízke koeficienty trenia.

Prezentácia firmy Rübig SK, k.s.

<<< Kliknite na obrázok

Viac informácií

Interakcia termoplastických polymérov s mazadlami

Tribotechnika 4/2010

Za ostatných niekoľko rokov sa výrazne rozšírilo používanie termoplastických polymérov v mnohých rôznych častiach automobilových komponentov, ako sú ovládače prevodoviek, rúčky na dverách, prístrojové dosky, interiérové krycie lišty, poťahy na sedadlá, opierky hláv a radiace ústrojenstvo. Polymérové materiály sú základom pre konštrukciu mnohých automobilových komponentov. Práca zdôrazňuje dôležitosť otázok kompatibility termoplastických polymérov, ktoré prichádzajú do kontaktu s mazadlami. Aby bolo možné zaistiť správne fungovanie komponentov automobilu, musia sa  robiť pokročilé laboratórne testy.

Viac informácií

Moderní filtrační materiály pro bariérovou filtraci

Tribotechnika 4/2010

Mnoho výrobců hydrauliky, ložisek a převodovek specifikuje optimální úroveň čistoty kapaliny pro požadované prvky, které vyrábí. Pracují-li tyto prvky s více znečištěnou kapalinou může to u nich vést k mnohem kratší životnosti.

Prezentácia firmy Chvalis, s. r. o.

<<< Kliknite na obrázok

Viac informácií

Analýzy motorových olejů a nemrznoucích kapalin z naftových motorů

Tribotechnika 4/2010

Analýza vzorků olejů z naftových motorů je důležitým nástrojem proaktivní údržby zvlášť u nákladních automobilů a různých nakladačů pracujících v lomech, dolech a na velkých stavbách. Motorový olej je vybaven velkým množstvím přísad, které zajišťují jeho správnou funkci. Je tedy důležité sledovat stav oleje z hlediska obsahu přísad a znečištění. Obsah otěrových kovů slouží ke sledování stavu motoru. Jsou uvedeny všechny parametry důležité ke sledování stavu motoru i oleje a příklady některých diagnostických nálezů. V závěru jsou stručně zmíněny možnosti analýzy vzorků nemrznoucích směsí.

Viac informácií

Základní druhy proudových špiček a vliv vstupního materiálu na jejich chování

Tribotechnika 4/2010

Proudové špičky jsou nejfrekventovanějším spotřebním dílem MIG/MAG svařovacích hořáků. Správná volba jejich základního materiálu je nezbytná pro zachování stálé kvality svařovacího procesu a dosažení optimálního poměru mezi výkonem a cenou u této obrátkové položky.

Prezentácia firmy BSB welding, s. r. o.

<<< Kliknite na obrázok

Viac informácií

Súčasné trendy v oblasti kvapalín pre obrábanie kovov

Tribotechnika 4/2010

Pri obrábaní kovov v priemysle sú ako technologické kvapaliny používané rezné oleje nebo emulzie. Pretože pri ich používaní často dochádza ich styku s obsluhujúcimi pracovníkmi a ich únikom do okolia, je použitie reznej kvapaliny regulované stále prísnejšími bezpečnostnými a hygienickými predpismi. Reakciou na ne sú zmeny zloženia kvapalín, vznik nových typov kvapalín, presuny preferencií používateľov medzi typmi kvapalín a v neposlednom rade tiež odklon od používania klasických rezných kvapalín k „mikromazaniu" alebo obrábaniu za sucha. Príspevok sa zaoberá východiskami i dôsledkami týchto zmien.

Viac informácií

Mikromazací systémy pro technologii MQL - Minimum Quantity Lubrication

Tribotechnika 4/2010

Většina operací obrábění kovů je neproveditelná bez použití pomocných prostředků, které ulehčují odvod třísky a omezují vyvíjení tepla, resp. odvádějí teplo, vznikající při řezání kovu. Konvenčně je nejpoužívanější kapalina, vyjímečně mlha nebo plynné látky.

Viac informácií

Erozivní opotřebení a volba kovových materiálů v praxi - 2. část

Tribotechnika 4/2010

V řadě technologických procesů je častou příčinou poruch funkčních součástí strojního zařízení jejich opotřebení, vyvolané účinkem částic. Tyto částice mohou působit na povrch součástí abrazivně nebo erozivně v závislosti na vnějších podmínkách procesu opotřebení. V první části sme se věnovali mechanizmům a teorii erozivního opotřebení.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd