Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 4/2011

 1 2 3 > 

Menšie trenie, dlhšia životnosť

TriboTechnika 4/2011

Vo svete sa stráca v dôsledku trenia 25 % vyrobenej energie. Nie náhodou práve v pretekárskom prostredí, kde sú motory automobilov extrémne namáhané, vyvinuli technológiu novú generáciu prípravkov pomocou ktorej sa trenie v motore zníži až o 50 percent.

Viac informácií

Ellinger E+D

TriboTechnika 4/2011

Firma byla založena v roce 1995 společníky panem J. Ellingerem a Z. Dolákem. Od tohoto data působí pouze jako firma Ellinger E+D. Při zakládání firmy byl stanoven jasný cíl, zmonitorovat potřeby zákazníků v oblasti recyklace olejů a procesních kapalin. Nabídnout kvalitní a cenově dostupné úkony v podobě služeb.

Prezentácia firmy E+D

<<< Kliknite na obrázok

Viac informácií

Navrhování a provádění součástí určených k žárovému pozinkování

TriboTechnika 4/2011

Povlaky žárového zinku jsou na součásti nanášeny tak, že se tyto po nezbytné chemické úpravě povrchu ponoří do zinkové taveniny o teplotě cca 450 °C. Komerční zinkovny v převážné většině pracují tzv. závěsovým způsobem při aplikaci suchého procesu. Zinkované součásti jsou ve vhodné poloze navěšeny na speciální závěs a v tétopoloze pomocí mostových jeřábů provezeny celou technologickou linkou. Tomuto faktu musí být přizpůsoben konstrukční návrh, dílenské zpracování i řemeslné provedení zinkovaných součástí.

Viac informácií

Monitorování potenciálu oleje k tvorbě úsad v olejových systémech

TriboTechnika 4/2011

Mazací oleje vystavené zvýšené teplotě a vzdušnému kyslíku degradují za tvorby úsad, které mohou být různého charaketru.Tyto úsady jsou  v určité fázi vývoje silně lepivé a působí velké problémy  v regulačních systémech, ale i v třecích dvojicích. Je proto velmi důležité spolehlivě monitorovat jejich tvorbu a potenciál oleje k jejich tvorbě. Standardní analytické metody postihující degradaci (stárnutí) olejů, např. stanovení čísla celkové kyselosti TAN, tento potenciál dobře nevystihují. Je potřeba využít výsledků více metod, metody nové nebo upravit metody používané.

Viac informácií

Nahradí nanobetón materiály pri výrobe tvárniacich foriem?

TriboTechnika 4/2011

Spoznajte  výhody inovatívneho materiálu quantz zlepšujúceho vlastnosti a znížte vstupné náklady pri výrobe tvárniacich nástrojov, konštrukčných prvkov v stavebníctve a strojárstve. O čo ide? O inovatívny materiál UHPC betón s extrémnou pevnosťou, vďaka čomu sa mu otvára široký potenciál nasadenia. Pevnosť v tlaku 500 Mpa, v ohybe 75 Mpa a v ťahu 25 Mpa. Vďaka optimalizácii výroby a cielenou úpravou UHPC štruktúry až na nanoúroveň je nanobeton už tri roky realitou.

Viac informácií

Správné zacházení s oleji a mazivy, podmínka dobré údržby

TriboTechnika 4/2011

Současným trendem vývoje techniky je zvyšovat životnost technologických celků při co nejnižších nákladech na její provozuschopnost, tj. udržování. Tomuto trendu se přizpůsobují i výrobní trendy petrochemického a chemického průmyslu vyvíjením výrobků pro vysoké zatížení a dlouhou životnost. S tím samozřejmě přímo souvisí i vývoj cen těchto výrobků.
Praktické ukázky správného a nesprávného zacházení s mazivy, jsou obsahem příspěvku.

Viac informácií

Diagnostika hydraulických olejov

TriboTechnika 4/2011

Význam hydraulického oleja, v rámci balíka mazív, ktoré firmy nakupujú, je často podceňovaný, resp. nedocenený. Nákupca sa snaží nakúpiť čo najlacnejší produkt a odôvodňuje to takto: „Veď je to len obyčajná tlaková kvapalina. Tak načo kvalitnejší a drahší produkt?" Toto je síce častá, ale mylná predstava o funkcii oleja v hydraulickom systéme. Jeho prvotnou úlohou je prenos síl v hydraulickom systéme. Zároveň má mazaciu funkciu  (maže jednotlivé prvky systému, čerpadlá, hydromotory, ventily) a ochrannú funkciu (chráni systém pred koróziou).

Viac informácií

Aktuální vývoj vodou mísitelných kapalin pro obrábění hliníku

TriboTechnika 4/2011

Většina současných výzev ve vývoji obráběcích kapalin souvisí s obráběním hliníku. Jeho slitiny, široce používané např. v automobilovém  a leteckém průmyslu, mají na obráběcí kapaliny několik specifických požadavků.

Viac informácií

Otěruvzdorné povrchové úpravy - 2. část

TriboTechnika 4/2011

Povrchové úpravy představují široké spektrum technologických procesů, které dovolují vytvářet povrchové vrstvy nebo povlaky s požadovanými funkčními vlastnostmi na povrchu kovových materiálů, které nesplňují podmínky jejich provozního nasazení. Rozhodujícími degradačními procesy jsou obvykle koroze a opotřebení, které podle dominantního mechanizmu opotřebení lze rozdělit na adhezívní, abrazívní, erozívní, kavitační, vibrační a únavové. V reálných podmínkách se však musí počítat s kombinovaným účinkem těchto procesů.

Viac informácií

Výzkum a vývoj turbopřevodovky s novým typem segmentových ložisek

TriboTechnika 4/2011

V roce 2009 byla zřízena Technologická agentura ČR. Jejím hlavním cílem je podpora efektivního využití veřejných prostředků směřovaných zejména do aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Dále podporuje  spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. Stávající Grantová agentura ČR nadále podporuje zejména základní výzkum v přírodních, technických a dalších vědách.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd