Tribotechnické listy

 

 

Menšie trenie, dlhšia životnosť

Vo svete sa stráca v dôsledku trenia 25 % vyrobenej energie. Nie náhodou práve v pretekárskom prostredí, kde sú motory automobilov extrémne namáhané, vyvinuli technológiu novú generáciu prípravkov pomocou ktorej sa trenie v motore zníži až o 50 percent.

 

Prípravok Metanova je prísada do olejov a mazív ktorá neobsahuje cudzorodé látky, spôsobuje zníženie trenia medzi kovovými časťami účinkom komplexu uhľovodíkov, ktoré sa pod tlakom spoja s kovovým povrchom a vytvoria nový metalorganický povrch. Vytvrdený povrch pôsobí ako ochranný štít. Prípravok pôsobí ako zušľachťovač povrchu kovov. Predstavuje medzník vo vývoji mazania, znižuje trenie, a tým predlžuje životnosť strojových častí. Neobsahuje teflón, nenanáša na opotrebovaný povrch novú vrstvu, nemení kvalitu oleja (nie je aditívum) a zušľachťuje a vytvrdzuje povrch kovu na zaťažených plochách. Zušľachtený povrch znižuje trenie a zabezpečuje ideálne podmienky pre olejový film aj pri extrémnych zaťaženiach.

 

Všestranné použitie
Metanova reaguje iba s kovom. Použiť ho možno všade tam, kde je cieľom zníženie trenia: v osobnej, nákladnej i automobilovej doprave, v letectve, lodnej doprave i v stacionárnych motoroch.
 Mimoriadne výrazné výsledky dosiahli v priemysle všade tam, kde sú stroje konštantne zaťažované.  V priemyselnom použití v cementárňach sa využíva na predĺženie životnosti extrémne namáhaných súčiastok, ako sú klzné ložiská rotačnej pece, cementového mlynu, valivé ložiská, ozubený veniec pohonu  surovinového mlyna. Používaním molekulárnych prísad do mazacieho tuku ručným alebo centrálnym mazaním bolo dosiahnuté zníženie množstva mazacích tukov a predĺženie cyklov mazania bez porúch z dôvodu poškodenia vplyvom nedostatočného mazania. Prísada je miešateľná so všetkými druhmi olejov. Znižuje vnútorné trenie strojov až o 50 percent a zvyšuje výkon a účinnosť motorov o 5 - 10 percent.

 


-red-

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
5 + 7 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd