Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 4/2011

 < 1 2 3 > 

Ľahkobežné motorové oleje

TriboTechnika 4/2011

Súčasný automobilový park používa klasické minerálne oleje napríklad viskozitnej špecifikácie SAE 15W-40 v čoraz menšom rozsahu. Väčšinu prvonáplní motorov moderných osobných áut tvoria plnosyntetické motorové oleje, často označované ako ľahkobežné. Pod označením „ľahkobežné motorové oleje" bežní motoristi aj časť odbornej verejnosti najčastejšie chápe plnosyntetické alebo polosyntetické motorové oleje špecifikácie 5W-XX alebo 10W-XX, najčastejšie používané v moderných motoroch súčasných osobných i nákladných áut. Pod ľahkobežnými motorovými olejmi v užšom význame slova je nutné chápať oleje so zníženou vysokoteplotnou viskozitou pri teplote 150 °C. Označuje sa ako HTHS viskozita (High Temperature High Shear).

Viac informácií

Opravdu musím do automobilu použít tak drahý motorový olej?

TriboTechnika 4/2011

Pokud máme automobil v záruce tak zaručeně na garanční prohlídce uslyšíme něco o porušení garančních podmínek, když nám olej nevymění autorizovaný servis, který také rozhodne o typu oleje. A když použijeme olej jiný nebo jiné značky než oni doporučují tak způsobíme zhoršení funkce motoru, která hrozí jeho zadřením. Často se potom divíme kolik takový olej stojí...

Viac informácií

Konference TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ

TriboTechnika 4/2011

V listopadu se uskutečnila 9. konference Tribotechnika v provozu a údržbě v hotelu Devět skal - Sněžné Milovy. Konference se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. O konferenci byl velký zájem, což potvrdila účast 86 odborníků. V průběhu konference bylo předneseno celkem 20 přednášek.

Viac informácií

Elektrostatická filtrácia hydraulických olejov

TriboTechnika 4/2011

V praxi 70 - 80 % defektov hydraulických systémov spôsobujú pevné častice rozptýlené a usadené v celom  hydraulickom  systéme. Elektrostatická filtrácia hydraulických olejov je založená na jednoduchom princípe Coulombovho zákona. Je schopná kontinuálne zachytiť nielen mechanické znečistenie, ale hlavne častice, ktoré sa tvoria oxidáciou oleja. Tie sa prejavujú tvorbou usadenín v celom hydraulickom systéme. Tvorba týchto usadenín vrátane tzv. Stick-Slip efektu,  spôsobuje postupné opotrebovanie hydraulických komponentov, poškodenie tesniacich prvkov  a pod.

Viac informácií

Úspory po zavedení prediktívnej údržby do podnikovej praxe

TriboTechnika 4/2011

Pravidelné monitorovanie stavu strojov znížilo počet neočakávaných porúch a havárií v priemere o 55 percent. Priemerné skrátenie stredného času do opravy (mean-time-to-repair MTTR) dosiahlo 60 percent a 30 percentnú redukciu skladu náhradných dielov...

Viac informácií

ECOTRIB 2011

TriboTechnika 4/2011

ECOTRIB je iniciatívou štyroch národných tribologických spoločností (Rakúska, Talianska, Slovinska a Švajčiarska), ktorá sa od roku 2007 každé dva roky koná vždy v inej krajine. Tohtoročnej viedenskej konferencie sa zúčastnilo takmer 300 účastníkov z 38-ich krajín.

Viac informácií

Prof. Dr. Friedrich Franek: „Očakávame renesanciu tribologických aktivít“

TriboTechnika 4/2011

Pre tribológov bola v roku 2011 jednou z najvýznamnejších udalosti  Tretia európska tribologická konferencia ECOTRIB 2011, ktorá sa uskutočnila v júni v hlavnom meste našich južných susedov, vo Viedni.  S úspešným podujatím sa bližšie zoznámime prostredníctvom rozhovoru, ktorý nám nadväzne poskytol  prezident ECOTRIBu 2011 a zároveň predseda Rakúskej tribologickej spoločnosti Univ. Prof. Dr. Friedrich Franek.

Viac informácií

Milí priatelia, vážení čitatelia,

TriboTechnika 4/2011

práve Vaša podpora a pozitívny vzťah k tribológii boli podnetom na zvýšenie počtu ročných vydaní Tribotechniky. Po zrelom uvážení sme sa rozhodli od budúceho roku ju budeme vydávať s 2-mesačnou periodicitou, t. j. v roku 2012 Váš obľúbený časopis dostanete 6x do roka a nie 4x ako to bolo doposiaľ.

Viac informácií

Dva lokálne extrémy reznej rýchlosti

TriboTechnika 4/2011

Súčasné tendencie v technológii obrábania materiálov smerujú k zvyšovaniu rezných rýchlostí. Je známe, že pri vyšších rezných rýchlostiach sa zlepšuje kvalita obrobeného povrchu, klesajú rezné sily, výrazne však klesá trvanlivosť nástrojov. Dokumentovali sme to v príspevku uverejnenom v TriboTechnike 1/2011. Pri štúdiu charakteristík procesu obrábania v súvislosti s reznou rýchlosťou sa však ukazuje ešte jedna oblasť rezných rýchlostí, ktorá je z hľadiska výsledkov obrábania zaujímavá. Pokračujeme v úvahách v tomto smere.

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd