Tribotechnické listy

 

 

Správné zacházení s oleji a mazivy, podmínka dobré údržby

Současným trendem vývoje techniky je zvyšovat životnost technologických celků při co nejnižších nákladech na její provozuschopnost, tj. udržování. Tomuto trendu se přizpůsobují i výrobní trendy petrochemického a chemického průmyslu vyvíjením výrobků pro vysoké zatížení a dlouhou životnost. S tím samozřejmě přímo souvisí i vývoj cen těchto výrobků.
Praktické ukázky správného a nesprávného zacházení s mazivy, jsou obsahem příspěvku.

 

Normy související se skladováním ropných produktů
Normy související s problematikou skladování a manipulací jsou všeobecně známy, a tak jen pro oživení některé z nich připomeneme:

    ČSN 65 0201 - Tato norma platí pro projektování nových a pro projektování změn stávajících stavebních 

       objektů, pokud se v nich vyskytují hořlavé kapaliny.
    ČSN 75 3415 = Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro  manipulaci s ropnými látkami a jejich

       skladování.
    ÖNORM 2110
    ON 698380
    DIN 6608

 

Co má vliv na kvalitu maziv?
    Výroba (použití hlinky při výrobě olejů)
    Stáčení (cisterny, velké a malé obaly / vlhkost, teplota)
    Skladování (vně, uvnitř, provozně)
    Manipulace (přeprava, přečerpávání / přepravní cisterny, sudy)
    Vlastní použití (způsob zacházení)
    Personál (kvalifikace a uvědomění personálu)

 

Stále platí zásada Tribotechniky: „Kdo maže ten jede". Jen třeba mít pod kontrolou kdo, jak, čím a v jakých podmínkách. Cílem excelentní údržby je využít potenciálu současných maziv pro jejich správnou aplikaci a tím dosažení ekonomických přínosů.


Na nasledovních obrázcích si budeme demonstrovat  špatné a správné skladování olejů a maziv, manipulaci s oleji a zacházení s mazivy.

 

SKLADOVÁNÍ OLEJŮ  

mc1


SKLADOVÁNÍ MAZIV

mc2


MANIPULACE S OLEJI

mc3


ZACHÁZENÍ S MAZIVY

mc4


Souhrn základních pravidel pro spotřebitele
 1.  Uvědomělý personál (tribospecialista, proškolený personál)
 2.  Skladovatelnost dle platných norem s ochranou proti požáru, proti znečištění
 3.  Skladovatelnost jen nezbytného množství (s evidencí nákupu)
 4.  Skladovatelnost vždy v originálních obalech
 5.  Manipulace vždy pověřeným pracovníkem (kontrolovaně)  likvidace prázdných obalů, využití utěrek např. MEWA
 6.  Vyšší využití outsourcingu při výměně olejových náplní
 7.  Před novou náplní používat vždy čisté zařízení - plnit přes filtrační zařízení
 8.  Při každé výměně oleje vždy vyměnit filtry
 9.  Mazivo používat vždy z čistého obalu
10. Využít chráničů pohyblivých elementů mazaných tukem

 


Ing. Jan Škarka

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 1 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd