Tribotechnické listy

 

 

Renovace ložisek pro železnice

Renovace ložisek může přispět k výraznému snížení emisí CO2. Ve srovnání s výrobou nového ložiska se při renovaci spotřebuje až o 97 % méně energie. Tento postup, který prodlužuje provozní trvanlivosti ložisek, zabraňuje předčasné likvidaci mnoha dílů a zbytečnému spotřebovávání přírodních zdrojů. Renovace ložiska, které může ještě dlouho pracovat, dokáže skutečně významně snížit náklady.

Renovace je v mnoha případech otázkou spolupráce mezi dodavateli a zákazníky. SKF  k ní může výrazně přispět svými znalostmi a zkušenostmi v souvisejících oblastech, jako např. diagnostika, mazání, montáž, bezdemontážní diagnostika, analýza poškození ložisek a technicko-konzultační služby.Za více než 100 let se skupina SKF stala nejen synonymem progresívní ložiskové techniky, ale i předním světovým dodavatelem železničního průmyslu. Současný a budoucí vývoj v této oblasti navazuje na tyto úspěchy. Zaměřuje se na utěsněné nápravové ložiskové jednotky a nápravové skříně navržené podle požadavků zákazníka, jakož i na mechatronická systémová řešení určená pro měření provozních parametrů a monitorování stavu podvozků. Mazací systémy zahrnují rovněž řešení pro mazání okolků kol, které snižuje tření a opotřebení v místě styku kola a kolejnice. Systém může být instalován podél trati a zajišťovat mazání kolejnic anebo na vozidle a mazat okolky.

 


Nabídka služeb a renovací SKF pro železniční průmysl
Široká nabídka služeb železničnímu průmyslu splňuje specifické nároky zákazníků. Většina služeb má modulární charakter, a tedy je lze využít k vypracování konkrétních konstrukčních návrhů nebo řešení modelů údržby. Služby pro železniční průmysl zahrnují celosvětovou síť výrobních a servisních závodů s vysoce kvalifikovanými místními aplikačními a servisními techniky. SKF dále vybudovala globální síť středisek specializovaných na renovace, do níž patří i nový závod SKF Solution Factory v Katowicích. Zákazníci tedy mohou využívat výhody, které nabízejí hospodárná a současně ekologická řešení.
Renovace v zásadě znamená rozebrat ložiska na jednotlivé díly a díly renovovat. Opotřebované díly může být zapotřebí opravit nebo vyměnit. Díly, jejichž zhoršující se stav ovlivňuje funkci nebo trvanlivost celého ložiskového systému, jsou vyměněny, stejně jako náplň plastického maziva a kontaktní těsnicí systémy. Repasované ložisko nebo jednotka musí splňovat stejné nároky zákazníka jako nový výrobek.

Výhody renovace
·    Renovace ložisek zásadně přispívá k optimalizaci nákladů životního cyklu:
·    významné snížení nákladů ve srovnání s novými nápravovými ložisky
·    delší provozní trvanlivost
·    lepší dostupnost, a tedy i snížení skladových zásob
·    analýza poškození a zkoumání nápravných opatření
·    lepší provozní vlastnosti dosažené moderni-zací
·    zpětné informace o funkci aplikace přispívají ke zlepšení provozních technických řešení
·    a technických řešení pro údržbu, která jsou poskytována zákazníkům
·    nižší dopady na životní prostředí, protože vzniká menší množství odpadu, je spotřebováno méně surovin a energie.


Vyhodnocení výhod pro životní prostředí
Nejnovější hodnotící studie zkoumá výhody renovace nápravových ložiskových jednotek pro životní prostředí, sleduje efektivní využívání zdrojů, vznik odpadů a celkový vliv na životní prostředí. Metodika posuzování životního cyklu (podle ISO 14040) tvoří rámec pro posouzení dopadů na životní prostředí ve všech etapách cyklu, tzn. od dobývání surovin přes jejich zpracování, výrobu, prodej, používání, opravy a údržbu po likvidaci nebo recyklování.

Studie posuzovala dva odlišné scénáře:
·    scénář 1 - používání pouze nových nápravových ložisek, a to jen v průběhu definované trvanlivosti v kilometrech
·    scénář 2 - renovace nápravových ložisek. Po renovaci jsou ložiska znovu používána až do 1,2 mil. km a zlikvidována po dosažení 3 mil. km.
Výsledky studie nám umožňují ukázat, že ve scénáři 1 se spotřebovává o 62 % více zdrojů než ve scénáři 2.
(V případě jediné renomované nápravové ložiskové jednotky dosahují úspory energie cca 97 % ve srovnání s novou jednotkou.)

 


Text: Miloslav Hloušek

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
3 + 7 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd