Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 4/2014

 1 2 3 > 

Hodnotenie znečistenia počas skúšky ekologickej kvapaliny

TriboTechnika 4/2014

Hydraulické obvody poľnohospodárskych strojov sa skladajú z rôznych druhov hydraulických prvkov. Tieto prvky pozostávajú zo súčiastok vyrobené  s vysokou presnosťou a malými výrobnými toleranciami a preto je dôležité venovať pozornosť čistote pracovného média. Kovové častice prítomne v kvapaline tiež pôsobia ako katalyzátor degradačných procesov a v značnej miere vplývajú na životnosť pracovnej kvapaliny.

Viac informácií

Syntetické HFC hydraulické kvapaliny

TriboTechnika 4/2014

Syntetické HFC hydraulické kvapaliny sú ohňuvzdorné roztoky zložené z 35 až 45 % vody a glykolu. Okrem toho obsahujú vodou rozpustné zahusťovače (PAG) na zlepšenie viskozity a ďalšie prísady. Ide o roztoky vodných polymérov. V porovnaní so syntetickými kvapalinami typu HFDR majú kvapaliny HFC nižšiu mazivosť. Tesniace materiály, ktoré sa používajú pre ropné oleje sú zlúčiteľne aj so syntetickými kvapalinami HFC. Čo sa týka ceny, HFC kvapaliny sú drahšie ako bežné mazacie oleje. Ďalšou nevýhodou je, že pri roztoku voda a glykol sa musí pravidelne kontrolovať obsah vody a podľa potreby dopĺňať na požadovanú hodnotu. Vyparovaním vody sa môže znížiť obsah niektorých prísad, čím sa zníži životnosť kvapaliny a hydraulických prvkov. V príspevku sú niektoré zásady a odporúčania súvisiace s prevádzkou ťažkozápalných syntetických HFC hydraulických kvapalín.

Viac informácií

HELITRONIC ESSENTIAL hospodárné broušení nástrojů

TriboTechnika 4/2014

Název HELITRONIC představuje po celém světě špičkovou kvalitu v broušení nástrojů. Jde-li o flexibilitu v ostření rotačních nástrojů od 3 mm v průměru a výrobu nástrojů v průměru od 1 mm do 16 mm, stává se HELITRONIC ESSENTIAL cenově výhodnou variantou s minimálním nárokem na pracovní místo.

Viac informácií

Plazmově upravené práškové materiály

TriboTechnika 4/2014

Povrchové úpravy polyolefinů se provádějí převážně z důvodu změny povrchové energie a s ní souvisejících vlastností jako např. smáčivost. Nízkoteplotní plazmová technologie představuje velmi efektivní úpravu, pomocí které jsou povrchové vlastnosti materiálu modifikovány dle požadavku a beze změny vnitřní struktury a objemových vlastností. Mezi průmyslové aplikace těchto povrchových úprav patří modifikace fólií, či různých plastových dílů např. pro automobilový, strojírenský nebo elektrotechnický průmysl. Tyto povrchy mají být předupraveny např. před pokovením, potiskem nebo lepením. Pomocí plazmových výbojů lze také zbavovat povrch různých nečistot, jako jsou tuky, mastné kyseliny, prach nebo i bakterie.

Viac informácií

Jihokorejské obráběcí stroje v ČR a na Slovensku

TriboTechnika 4/2014

Na českém a slovenském trhu působí renomovaný výrobce obráběcích strojů z Jižní Koreje.

Viac informácií

Jak odsávat a filtrovat olejové mlhoviny a emulzní aerosoly?

TriboTechnika 4/2014

Koncepční úvahy před zahájením projektu.

Je bezpochyby chvályhodné, že drtivá většina vedoucích pracovníků strojírenských firem, ve kterých se převážně pracuje s obráběcími stroji, klade v dnešní době velký důraz na kvalitní pracovní prostředí. Obráběcí stroje jsou již celkem běžně osazovány nejrůznějšími systémy pro odsávání a filtraci olejové mlhoviny či emulzního aerosolu, často je ale volbě těchto doplňkových zařízení věnována mnohem menší pozornost, než by bylo potřebné. Výsledkem pak může být nedostatečná kapacita nebo snížená účinnost, aniž by na vině byla vlastní filtrační jednotka – pouze je prostě použita nesprávná technologie filtrace nebo nevhodný princip.

Viac informácií

PRAMET - železnice

TriboTechnika 4/2014

Firma PRAMET se zabývá vývojem a výrobou obrábecích nástroju ze slinutého karbidu. SEGMENTEM, na který zamerujeme naši pozornost, a ve kterém nabízíme radu unikátních rešení, JE ŽELEZNICE.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy PRAMET

Viac informácií

Tribotechnické analýzy přenosnými přístroji

TriboTechnika 4/2014

Olejová analýza je efektivní nástroj pro včasnou detekci problémů, které mohou způsobit poškození hlavních systémů a umožňuje efektivní alokace zdrojů údržby. Současné obecné testy jsou typicky na bázi laboratorních titračních metod nebo stacionárních přístrojů, které jsou relativně časově náročné, potřebují množství činidel a rozpouštědel a vyžadují testery pro práci s nebezpečnými materiály. Tyto chemikálie je možno redukovat použitím moderních testovacích balíčků, ale zároveň je nutno provést zásadní upgrade měřící techniky.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Spectro CS

Viac informácií

Outsourcing mazacího hospodářství

TriboTechnika 4/2014

Přínosy a výhody dobře zorganizovaného systému řízení mazacích činností v průmyslovém podniku


Přínosy a výhody dobře zorganizovaného systému řízení mazacích činností v průmyslovém podniku 
Přísloví „kdo maže ten jede" je v případě mazání velkého počtu strojů a zařízení více než výstižné. V dnešní době se můžeme setkat s velkou spoustou zařízení umožňující rychlou kontrolu čistoty oleje nebo s velmi kvalitními zařízeními filtrující olej a samozřejmě čím dál více rafinovanými, kvalitnějšími mazivy (olejem i tuky).


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ECOL

Viac informácií

Nový přístup k protikorozní ochraně slitinovým povlakem ZnNi - Fenomén bílé koroze

TriboTechnika 4/2014

Povrchové změny povlaku zinku, který je vystaven koroznímu prostředí, mají různá jména, ale stejnou příčinu. Všechno jsou to projevy koroze zinku lišící se jen velikostí a mechanismem vzniku. Hovoříme tak o šedých či bílých závojích, bílé rzi, černých tečkách, případně o bílé objemové korozi.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd