Tribotechnické listy

 

 

Čistiace utierky MEWA s kompletným servisom

Ekologický systém viacnásobného použitia čistiacich utierok nie je žiadny nový vynález. MEWA je v segmente čistiacich utierok na viacnásobné použitie už vyše 100 rokov lídrom na trhu. Dennodenne používa čistiace utierky MEWA až dva a pol milióna spokojných zákazníkov. V minulosti aj dnes to funguje ako kompletný servis: príprava, odvoz, vypranie a dovoz naspäť.

 

Alternatíva k čistiacim utierkam na jedno použitie
Viacnásobne použiteľná čistiaca utierka preukázateľne viac šetrí životné prostre-die ako produkt na jedno použitie. Na rozdiel od väčšiny papierových utierok, ktoré sa líšia podľa druhu papiera a tiež podľa použitia, má čistiaca utierka MEWA širokú škálu použitia: Hodí sa na utretie olejových alebo vodnatých tekutín, rozpúšťadiel či zvyškov farby. Všetko, čo je v dielni zašpinené, sa teda dá očistiť pomocou čistiacej utierky MEWA. Keďže utierky zostávajú v obehu, nekončia v odpade. Do kompletného zásobovania utierkami patrí počiatočné vybavenie utierkami podľa potrieb konkrétneho zákazníka, presné dodanie a odvezenie utierok v pevne dohodnutých termínoch, ako aj odborné pranie a splnenie zákonom predpísaných ekologických noriem. Opotrebované utierky sa nahradia novými.Optimalizácia procesu šetrí zdroje a peniaze
Vyspelý systém recyklácie MEWA šetrí zákazníkovi náklady vynakladané na organizovanie zaobstarávania, uskladnenia a logistiku, ako aj dodržiavanie ekologických predpisov a predpisov na likvidáciu odpadov a náklady s tým spojené. Utierky, ktoré su často zamastené olejom, MEWA odborne vyperie a veľkú časť látok uvoľnených v pracom procese dokáže premeniť na energiu: Tieto látky sa upravujú, využívajú na vykurovanie pracích a sušiacich liniek a znižujú tak spotrebu primárnej energie. Zodpovednosť za splnenie všetkých príslušných predpisov na likvidáciu odpadov a kritérií na ochranu životného prostredia, ktoré v súvislosti s utierkami vzniknú, dokladá MEWA certifikátom. Systém recyklácie certifikovaný podľa DIN ISO 9001 a 14001 možno bez problémov integrovať do podnikových procesov a optimalizuje procesy kontroly kvality a ekologického manažmentu.

 

 

MEWA Textil-Service SR s.r.o.


Varšavská 29
831 02   Bratislava
Tel.: +421 2 44636097
E-mail: bratislava@mewa.sk
www.mewa.sk

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 8 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd