Tribotechnické listy

 

 

Elektrostatické čištění hydraulických olejů v provozu výroby převodových jednotek

Přední výrobce automobilů ve svých závodech na výrobu převodových jednotek využívá ve svém strojním vybavení hydraulický olej v celkovém množství ca 10 000 l. Po 3 letém provozu začal výrazně stoupat počet závad v hydraulických systémech.

 


 

Měření vlastní laboratoří prokázalo markantní navýšení obsahu nečistot v oleji i přesto, že součástí hydraulických systémů strojů jsou filtrační jednotky. Zjištěné výsledky byly vyhodnoceny jako nevyhovující. Na základě těchto poznatků jsme byli osloveni, abychom provedli test vyčištění oleje (v množství 40 l) pomocí elektrostatického zařízení a potvrdili vhodnost, přínos této technologie pro zadavatele. K provedení testu byl zvolen model D8 s řízením procesu čištění pomocí řídící  a záznamové jednotky Simatik S7.
Vlastní test trval 23 hodin. Čas byl vypočten pro toto množství oleje a dosažení požadovaných parametrů čistoty oleje.
V určených časech byly odebrány vzorky olejů a jejich vyhodnocení provedla firemní laboratoř. Naměřené a zjištěné hodnoty jsou v níže uvedené tabulce.

 


Součet částic názorně ukazuje, že v průběhu čištění se obsah u velikosti částic > 4 µm snížil o ca 90 %. Nečistoty v oleji zapříčiní až ca 80 % závad v hydraulických systémech. Výsledek čištění prokazuje, že při využití zařízení pro elektrostatické čištění olejů lze eliminovat 60 - 70 % poruch hydrauliky.


Souběžně byla provedeno i vyhodnocení pomocí testu MPC (Membrane Patch Colorimetry). Testovaný  50 ml vzorek oleje byl smíchán s 50 ml benzínu pro čištění a přefiltrován přes membránu s pórovitostí 0,45 µm. Pomocí této metody byly prokázány oxidační, stárnoucí a lepivé reakční produkty.
Pomocí čištění lze redukovat tyto lepivé nečistoty a zanesení pryskyřicí o více jak 60 %.  Při průběžném odstraňování pryskyřic, oxidačních produktů a nečistot, není nutné olej měnit a může být dále používán.

 


Přínos a vhodnost této technologie se během krátkého testu potvrdila. Kvalita a čistota oleje jsou na takové úrovni, že není nutná výměna a výrazně se tím prodlužuje jeho životnost.

 


Čistý olej a hydraulický systém jsou zárukou dlouhodobého, bezporuchového a ziskového provozu, o čemž se již přesvědčilo mnoho našich uživatelů, kteří využívají zmíněnou technologii elektrostatického čištění oleje. Z toho také plynou výrazné úspory nákladů za údržbu, nákup olejů v tisících / stotisících EUR ročně.

 


D.I. Michael Friess - FRIESS GmbH
Oldřich Wiesner - boki-TZ

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
6 + 4 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd