Tribotechnické listy

 

 

Udržateľná energia s olejmi ADDINOL pre plynové motory

Výroba energie pomocou zemného plynu a špeciálnych plynov, ako sú bioplyn, banský plyn, skládkový plyn a kalový plyn, v kogeneračnom cykle je čoraz žiadanejším z dôvodu zvyšujúceho sa dopytu po energiách a je obzvlášť dôležitá v súvislosti s globálnym otepľovaním. Prevádzka kogeneračných jednotiek je lukratívny biznis, len ak motory bežia nielen stabilne, ale tiež spoľahlivo. Prestoje a odstávky pre údržbu môžu rýchlo znížiť zisky a spôsobiť obrovské náklady.

 

Všetky motory, či už prevádzkované na zemný plyn alebo špeciálne plyny, majú vysoké teploty spaľovania. Navyše pracujú v nepretržitej prevádzke pri plnom zaťažení. A aby sa zabezpečila ich bezpečná prevádzka, musí sa zabrániť vzniku usadenín, opotrebovaniu a korózii. Okrem toho, prevádzka so špeciálnymi plynmi znamená charakteristickú a meniace sa kvalitu plynu, ako aj zaťaženie vplyvom sírovodíka, nečistôt a vlhkosti. A práve tu hrá motorový olej kľúčovú úlohu ako "konštrukčný prvok".

 


ADDINOL oleje pre plynové motory boli špeciálne vyvinuté pre extrémne požiadavky. Spĺňajú tak všetky výzvy a dosahujú nadpriemerné intervaly výmeny oleja. Sú úspešne používané v bioplynových jednotkách, ale tiež pri využívaní skládkového, kalového a banského plynu, rovnako ako pri konvenčnom prevádzkovaní na zemný plyn a sú schválené poprednými výrobcami motorov (ako sú napr. GE Jenbacher, MWM, MAN, MTU, Tedomatď).Predĺženie výmenných intervalov - dôkaz  kvality
Obvykle ADDINOL oleje pre plynové motory dosahujú v porovnaní s konvenčnými olejmi pre plynové motory dlhšie intervaly výmeny oleja. Avšak, každé zariadenie je individuálne. Konkrétny interval výmeny oleja závisí od rôznych faktorov: prevádzkové podmienky a kvalita plynu sú rovnako dôležité ako množstvo a kvalita oleja. Tieto faktory určujú maximálnu životnosť oleja. Samozrejme, že všetci prevádzkovatelia majú záujem dosiahnuť dlhé intervaly, aby znížili svoje náklady.


Poskytnujeme nielen produkt, ale aj riešenie

Úzka spolupráca so servisnými organizáciami a organizáciami realizujúcimi výstavbu bioplynových staníc nám zaisťuje prísun informácií potrebných nielen na správnu aplikáciu vhodného oleja, ale i možnosť poskytnutia riešenia prípadných problémov našich zákazníkov. Dobrý vzťah s našimi zákazníkmi je pre nás rovnako dôležitý ako kvalita našich produktov.
Pravidelnými analýzami olejov určíme optimálne intervaly výmeny oleja pre každý plynový motor, jednotlivo šité pre konkrétne prevádzkové podmienky. Tak majú prevádzkovatelia pod kontrolou nielen náklady na prevádzku a údržbu, ale tiež monitorujú stav zariadenia a zaisťujú jeho bezproblémovú prevádzku.Ako fungujú analýzy mazív?
1. Kontaktujte ADDINOL na získanie uvedenej analýzy.
2. Vezmite použitý olej z olejového okruhu motora - pri normálnej prevádzkovej teplote, nasatý vždy na rovnakom mieste a rovnakým spôsobom. Nikdy neberte vzorku z filtra a tiež neberte bezprostredne po doplnení veľkého množstva čerstvého oleja).
3. Vyplňte pozorne vzorkový formulár. Potom stačí označiť ampulku a poslať všetko do laboratória. Využívame laboratórium Alcontrol v Anglicku a OELCHECK v Nemecku.
4. Laboratórium stanoví hodnoty vášho oleja. Výsledky z OELCHECK sú posúdené v ADDINOL pomocou našej špeciálnej matrice. Do 24 hodín* po obdŕžaní vašej vzorky v OELCHECK obdržíte vlastné a individuálne odporúčanie týkajúce sa prevádzkovej životnosti oleja.

Analýza poskytuje všetky informácie o stave oleja. Všetky hodnoty sú uvedené v laboratórnej správe. Pre lepší prehľad o stave oleja sú výsledky zobrazené nielen v tabuľkách, ale i v grafoch.
Vďaka dôvere našich zákazníkov sa nám podarilo behom krátkeho sedemročného pôsobenia na trhu získať približne 35 % bioplynových staníc. V súčasnej dobe môžeme podporiť výnimočnú kvalitu našich olejov pre plynové motory radou referencií, na ktoré sme pyšní. Ďakujeme našim zákazníkom za poskytnutie príležitostí otestovať naše oleje pre plynové motory.

 


Ing. Pavol Sečiansky
Addinol Central Europe, s.r.o.


Boženy Němcovej 8
811 04  Bratislava
www.addinol.sk
pavol.seciansky@addinol.sk

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
6 + 1 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd