Tribotechnické listy

 

 

Energetická účinnost mazaných ložisek

Energetická účinnost valivých ložisek se v posledních letech výrazně zvýšila. Přispívají k tomu zejména nové designy ložisek, pomocí nichž lze například snižovat ztráty třením. Jakou roli při tom hraje použité mazivo? Společnost Klüber Lubrication získala díky zkušebnímu zařízení, které sama vyvinula, nové poznatky o vlivu maziv na energetickou účinnost ložisek, a může tedy poskytovat uživatelům optimální poradenství.

 

Poradenství pro optimalizaci energetické účinnosti mazaných ložisek
Energetická účinnost je jedním z velkých problémů naší doby. Provozovatelé při tom nechtějí pouze ušetřit provozní náklady, ale také šetrně zacházet s cennými zdroji. K tomu mohou účinně přispět maziva přizpůsobená speciálně pro konkrétní využití: jakmile se tření trvale sníží, sníží se nejen prostoje zařízení, ale současně se zvýší účinnost běžného provozu. Uživatelé si zatím často neuvědomují, že se zde skrývá potenciál pro úsporu energie. Je nasnadě, že maziva  s nízkým třením hrají významnou roli u velkých ložisek, například ve větrných elektrárnách, mohou však rovněž skýtat značné úspory zejména při použití pro mazání ložisek různých přístrojů a jejich konstrukčních součástí, jako jsou například elektromotory a ventilátory.

 


Rozsáhlé zkušební zařízení pro vysoce účinná maziva
Prvním krokem iniciativy směřující k úspoře energie je analýza současného stavu. K tomu patří i otázka účinnosti příslušného tribologického systému. Klüber Lubrication má k dispozici rozsáhlé zkušební zařízení, díky němuž lze přesně změřit hodnoty tření u jednotlivých konstrukčních prvků při použití různých maziv. Pomocí zkušebních zařízení mohou uživatelé rovněž otestovat účinnost maziv v konkrétním použití.
S uvedeným požadavkem se na Klüber Lubrication obrátil uživatel. Náš odborník na maziva využil na testování radiálních kuličkových ložisek speciální zkušební zařízení určené k měření účinnosti otevřených ložisek. Očekávaným výsledkem testu bylo prokázání vyšší energetické účinnosti otevřených ložisek při použití maziva s optimalizovanými hodnotami tření.
Testováno bylo radiální kuličkové ložisko typu 6204, používané například v motorech ventilátorů. Třecí moment byl měřen ve dvou zkušebních ložiscích, což odpovídá konstrukci běžného motoru. Z výsledků měření vyplývá, že použití vhodného maziva po dobu životnosti elektromotoru umožňuje potenciál úspor až 480 kilowatthodin na rozdíl od maziva, které pro danou aplikaci není vhodné, vycházíme-li ze životnosti komponenty 20 let nebo z 80 tisíc provozních hodin. Vzhledem k počtu komponent, které jsou dennodenně v provozu, se zde skrývá ohromný potenciál úspor.Individuální poradenství se vyplatí
Chtějí-li provozovatelé zařízení účinně ušetřit energii, vyplatí se jim poradit se s odborníkem v oblasti tribologie. V závislosti na aplikaci může změna maziva významně přispět k vyšší energetické účinnosti zařízení.

 

 

Text: Ing. Jiří Tabáček

Klüber Lubrication


www.klueber.cz

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
2 + 7 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd