Tribotechnické listy

 

 

Výhody MEWA systému - úsporná, ekologická technika prania

Textilné čistiace utierky sa používajú v najrôznejších odvetviach. V remeselnej sfére a priemysle sa používajú rôzne pomocné prostriedky: oleje, tuky a mazivá. K tomu je potrebné ešte pridať rôzne stupne znečistenia v závislosti od účelu použitia, čo kladie mimoriadne nároky tak na proces prania, ako aj na opätovnú úpravu textílií. Pritom sa využíva voda - na rozdiel od chemického čistenia, kde sa čistí nasucho.

 

 

MEWA perie pomocou vody. To nie je žiadna samozrejmosť. Pretože chemické čistenie nepoužíva vodu, ale rozpúšťadlá, ktoré vnikajú do suchých vláken, aby odstránili škvrny. V spoločnosti MEWA je to inak: tu zabezpečuje čistotu a sviežosť voda. Aby sa voda využívala úsporne, vyvinul poskytovateľ textilných služieb postup starostlivosti o textilný materiál, ktorý efektívne využíva zdroje:
-   Pranie sa uskutočňuje s biologicky rozložiteľnými pracími prostriedkami v čo najmenšom dávkovaní.
-   „Kaskádová technika" filtruje využiteľnú vodu z posledných plákaní. Recyklovaná voda sa môže použiť pre ďalšie pracie cykly. To znižuje použitie čistej vody o 50 percent.
-   Zo špiny sa stane energia: zatiaľ čo textílie prechádzajú ďalším procesom ošetrovania, vyprané nečistoty sa spracujú a použijú pre vyhrievanie pracích a sušiacich liniek. To redukuje spotrebu primárnej energie.
-   Všetky podniky v celej Európe sú vybavené vlastnou čističkou odpadových vôd. Dosahuje sa stupeň čistoty 99,8 percent. Ochrana vôd  presahuje zákonné predpisy.

 

Cieľ samotného environmentálno-technického vývoja: kontinuálne znižovať používanie energie, vody a pracích prostriedkov - a pritom dosahovať čo najlepšie výsledky.  Oproti tradičným spôsobom prania to znamená až o 85 percent nižšie zaťaženie životného prostredia.
Sortiment čistiacich utierok prispôsobených na rôzne možnosti použitia ponúka široké spektrum využitia pre priemysel, autoservisy a tlačiarne. Súčasne poskytujeme aj vhodný bezpečnostný kontajner Safety Container používaný na skladovanie a prepravu utierok. V tomto kontajneri sa dajú utierky priestorovo úsporne, bezpečne a v súlade s právnymi predpismi uschovať v dielni. Systém viacnásobného poskytnutia, vyzdvihnutia, prania a dodania, ktorý je certifikovaný podľa DIN ISO 9001 a 14001, sa dá bez problémov integrovať do všetkých prevádzkových postupov a týmto spôsobom optimalizuje procesy riadenia kvality a environ-mentálneho manažmentu.

 

 

Text a foto: MEWA

bratislava@mewa.sk

www.mewa.sk

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 3 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd