Tribotechnické listy

 

 

ISCAR v ložiskovom priemysle

Ložiská sú nevyhnutným konštrukčným prvkom pre takmer všetky mechanické systémy a pre mnoho ďalších systémov s rotačným pohybom ich častí. Ak sa niečo otáča, alebo posúva, je s najväčšou pravdepodobnosťou opatrené ložiskami. V súčasnej dobe sú najpoužívanejšie jednoradové guličkové ložiská, ale aj radiálne valčekové, ihličkové, kuželíkové a axiálne guličkové ložiská, našli tiež všeobecné použitie.
Iscar_25_rokov

Rozsah veľkosti ložísk sa pohybuje od veľmi malých priemerov 2 mm, ako napr. pre elektronické systémy, až do priemeru 6000 mm používané hlavne pre rotory a otoče gondolí veterných elektrární. Lineárne ložiská a ich ložiskové telesá sú tiež súčasťou priemyselných aplikácií, avšak s rôznymi geometrickými vlastnosťami a charakteristikami.

Jeden z najnáročnejších priemyselných aplikácií využitia ložísk, je dnes automobilový priemysel. Každý automobil má v priemere (100-150) ks ložísk, a napr. motocykel ich má cca (25-30) ks. S ročnou svetovou výrobnou produkciou, viac ako 93 miliónov automobilov a 140 miliónov motocyklov, je dnes dopyt po ložiskách vyšší ako kedykoľvek predtým a stále stúpa.

Potreba ložísk rastie aj v iných priemyselných odvetviach, ako je výroba rôznych strojov, elektrických spotrebičov, rôznych strojových zariadení infraštruktúry, ďalej v letectve, energetike a pod. . Avšak spolu s pozoruhodným nárastom výroby ložísk, je zároveň evidentný ,veľký tlak na znižovanie ich výrobných nákladov. Vzhľadom k tejto požiadavke, niektorí z popredných výrobcov ložísk, presúvajú svoje výrobné závody do krajín, s menšími výrobnými nákladmi (východná Európa, India, Čína).

Okrem toho veľa výrobcov ložísk hľadá intenzívnejší výrobný cyklus pre zefektívnenie výrobných procesov, ktoré im umožňujú spĺňať náročné požiadavky trhu. Sú snahy nájsť možnosti ako minimalizovať straty východzieho materiálu, optimalizáciou obrábacích metód, nahradením klasických obrábacích nástrojov, ktoré už nie sú schopné odolávať intenzívnemu spôsobu obrábania, progresívnymi nástrojmi splňujúcimi požiadavky na dlhú životnosť nástroja.

Vo svete výroby ložísk je veľmi dôležité byť dobre pripravený s množstvom inovatívnych nástrojov, lebo konkurencia je agresívna a neefektívne obrábacie procesy, s nemodernými nástrojmi, môžu výrobcovi ložísk spôsobiť stratu pozície na trhu.

Skúsení technici ISCARu sú schopní ponúknuť technológiu výroby akéhokoľvek ložiska s progresívnym obrábaním pre zabezpečenie maximálneho výkonu, účinnosti a presnosti obrábania. Väčšina malých až stredných priemerov ložísk sa vyrábajú v hromadných výrobách na viacvretenových strojoch, alebo na jednoduchých jednoúčelových strojoch, ktoré sú schopné, na opracovanie ložiskového krúžku, vykonávať len jednu, alebo dve operácie a niekoľko ďalších strojov tohto typu potom dokončí celú súčasť.

ISCAR má vedomosti a skúsenosti s poskytovaním komplexných riešení pre celý rad týchto aplikácií, a to s efektívnymi nástrojmi pre upichovanie, zapichovanie, trepanácie, profilovanie a sústružnícke operácie.
ISCAR v ložiskovom priemysle

Veľa ISCAR vymeniteľných rezných doštičiek (VRD) sú navrhnuté ako multi-hranné VRD. Napríklad PENTA má vzhľadom k svojim 5 rezným hranám, i ekonomické výhody. Tieto VRD sa najčastejšie používajú na upichovanie, zapichovanie pre tesniace krytky a výrobu obežných dráh zapichovaním, atď. Jedinečná štruktúra PENTA doštičiek umožňuje vybrúsenie neobmedzeného počtu rôznych tvarov a geometrií s veľmi atraktívnymi nákladmi na jednu reznú hranu; čím dovoľuje zákazníkom ISCARu zníženie výrobných nákladov, ktoré sú predpokladom bezproblémovej konkurenciu na ložiskovom trhu.

Vymeniteľné doštičky PENTA je možné použiť aj pre trepanačné operácie, ktoré sú v podstate operácie axiálneho zapichovania do kovaných prstencov, ktorého výsledkom sú dva samostatné krúžky (vonkajší aj vnútorný).
Pre takéto operácie, ISCAR ponúka aj ďalšie typy VRD, ako sú : BGR a BGMR pre výrobu širších krúžkov, ktoré sú určené pre hlboké trepanačné operácie.

Pre ložiskový priemysel ISCAR tiež vyvinul multi-deliace systémy, ktoré sú zostavené do sady upichovacích planžiet, alebo adaptérov, navrhnutých pre upichovanie niekoľkých krúžkov naraz. Tieto zostavy sú osadené populárnymi VRD systému: TANG-GRIP, DO-GRIP a PENTA . Tieto upichovacie systémy výrazne skracujú čas najčastejších operácií pri výrobe ložísk.

ISCAR v ložiskovom priemysle

ISCAR ponúka aj unikátne upichovania produkty ako sú VRD veľmi malých šírok (0,7 a 1,0) mm, ktoré umožňujú výrobcom výrazne ušetriť východzí materiál. Takéto úspory materiálu - oceľových rúrok, pomáhajú zvýšiť produkciu ložiskových krúžkov až o 15 %.

Divízia sústruženia poskytuje veľké množstvo najnovších rezných geometrií a druhových sort karbidov, ako sú keramické a CBN doštičky pre vykonanie dokončovacích operácií sústruženia na kalených ložiskových krúžkoch tvrdosti až 64 HRc. ISCAR doštičky z CBN s utváračom sú pre takéto operácie adekvátnym riešením a možno nimi bezproblémovo nahradiť drahé operácie brúsenia.

Pre operácie profilovania na viacvretenových strojoch má ISCAR vymeniteľné doštičky V-Lock a FTB, ktoré poskytujú riešenie pre široké profily šírok (od10 do 51) mm.

ISCAR v ložiskovom priemysle

Pre ložiskové krúžky veľkých priemerov, ISCAR vyvinul unikátny vrták na báze populárneho vŕtacieho systému SUMO-CHAM a jedinečnej doštičke FCP, ktoré poskytujú, v týchto ťažkých vŕtacích operáciách, vynikajúci výkon a vynikajúcu kvalitu vŕtaného povrchu.


ISCAR v ložiskovom priemysle

 

ISCAR v ložiskovom priemysle

 

Väčšina výrobcov ložísk (okrem špeciálnych ložísk) požaduje pre hromadnú výrobu adekvátnu presnosť pre dodržiavanie výrobnej kvality a termínov. ISCAR má znalosti a skúsenosti, aby výrobcom ložísk poskytol komplexné riešenie pre celý rad aplikácií a technológií obrábania ako sú: upichovanie, zapichovanie & profilovanie, sústruženie, vŕtanie a frézovanie.

ISCAR v ložiskovom priemysle

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 1 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd