Protezink_Galvanicka konferencia Smolenice

 

Komplexní možnosti čištění olejů metodou KLEENTEK

Automobilový průmysl roste a tím rostou i nároky na subdodavatelské firmy. Jistota dodávek je u nich vykupována trvalým tlakem na vysokou kvalitu výroby, při snižování cen výrobku. Konkurenční prostředí je v tomto odvětví velmi silné. Mnoho firem se proto snaží přidávat k výrobkům vyšší přidanou hodnotu, tedy dodávat již finální podskupiny, přímo na montážní linky automobilek. To vyvolává samozřejmě velký tlak na rozšiřování používaných technologií a s nimi i na používaná maziva.


Do obecného podvědomí se již dostalo, že pečovat o maziva se vyplácí a přináší to významné úspory nákladů. Výjimkou není ani výrobce vstřikovacích systémů, hladinoměrů a čerpadel pro automobilový průmysl. V zájmu dosažení úspor se rozhodl prodloužit výměnné lhůty hydraulických olejů, dále využívat „sbíraný“ dříve ztrátový tvářecí olej a opakovaně využívat čistící kapalinu z odmašťovací linky. Samozřejmě vše při zachování, lépe zvýšení, provozní spolehlivosti strojů, snižování zmetkovitosti výroby a zvyšování produktivity výroby. Základním stavebním kamenem péče a úspor se stalo čištění olejů metodou KLEENTEK (Kleentek ELC).

Péče o hydraulické oleje

Firma používá 40 hydraulických agregátů o celkovém objemu cca 10 000 litrů oleje. Provoz některých z nich byl provázen opakovanými výměnami čerpadel, vyšší provozní teplotou a krátkodobými odstávkami z důvodu takzvaných neidentifikovatelných závad. Od roku 2011 bylo zahájeno čištění metodou KLEENTEK. To probíhá mobilním přístrojem, který je v obtoku nasazován na jednotlivé hydraulické agregáty. Čištění probíhá za provozu strojů, podle „ plánu nasazení“. Jeho cílem není pouze prodloužit životnost olejů, ale hlavně zcela odstranit oxidační úsady.  Pouze „čistý“ agregát přináší hlavní ekonomický efekt v podobě zvýšení provozní spolehlivosti strojů. Současně umožňuje efektivně provádět technickou tribodiagnostiku. Nedílnou součástí péče se proto postupně staly i laboratorní analýzy olejů. Jejich vzorky jsou odebírány pravidelně, před čištěním. Výsledky jsou ukládány do trendů. Tak jsou včas zaznamenány nárůsty znečištění oleje, které mohou signalizovat blížící se poruchu. Její včasná diagnostika, umožňuje plánované provedení opravy nebo přijetí organizačního opatření ve výrobě, pro omezení ztrát. Což je příklad dobře fungující prediktivní údržby. Ukázka „trendu“ s diagnostickým signálem je v grafu č. 1. Byl zde zaznamenán řádový nárůst nečistot a následně kontrolován obsah křemíku. Křemík ve většině případů, signalizuje přítomnost prachu v oleji, tedy nevhodně provedené „dýchání“ nádrže nebo přímo závadu vzduchového filtru.

Kleentek

graf. 1

KLEENTEK

 

Ekonomické přínosy zavedené péče se projevily nejvíce v úsporách na výpadcích výroby z důvodu poruch, které poklesly o 56%, což představuje částku 224 000 Kč ročně. Dále v úspoře za náhradní díly, které poklesly o 70%, tedy o 140 000 Kč ročně a samozřejmě v úspoře za nákup nových olejů v částce 135 000 Kč.

Zpětné využití tvářecího oleje

Technologie výroby hladinoměrů obsahuje i tváření hliníkových profilů.  Aby bylo možné ho úspěšně provádět, je celý proces přimazáván speciálním tvářecím olejem. Mazání je ztrátové a olej byl po jednom průchodu procesem likvidován. To přinášelo rozpory v plnění environmentální filozofie firmy, která je založena na nevytváření odpadů a samozřejmě to také zvyšovalo náklady výroby. Byl proto zaveden sběr tvářecího oleje a testována možnost jeho čištění metodou KLEENTEK. A to nejprve s novými kolektory, což je vložka, do které se jímají nečistoty a následně s kolektory použitými na čištění hydraulických olejů. Po prvotním odzkoušení proběhlo jeho laboratorní srovnání s parametry nového oleje a následně i provozní odzkoušení ve výrobě, vše s pozitivními výsledky. Následovalo proškolení pracovníků výroby o způsobu sběru a shromažďování oleje a o hodnocení jeho čistoty pomocí filtračních membránových testů na membráně 0,45 mikrometru. Ekonomické hodnocení vycházelo z porovnání cen nového a čištěného tvářecího oleje. Navíc se podařilo unikátním způsobem zvýšit úsporu využitím vlastně již „odpadních“ kolektorů.  Cena nového oleje činí 169 Kč za litr, cena vyčištěného oleje 4,30 Kč za litr a s použitými kolektory 1,13 Kč za litr. Množství likvidovaného oleje bylo 15 000 litrů, což představuje náklad 2 535 000 Kč za rok. Náhradou nového oleje olejem čištěným metodou KLEENTEK se ušetřilo 2 518 050 Kč ročně a to bez vyčíslení nákladů na jeho likvidaci.

KLEENTEK

Výsledky čištění tvářecího oleje

KLEENTEK

Nový kolektor

KLEENTEK


Kolektor po čištění

KLEENTEK

Čištění odmašťovací kapaliny

Pro účinné odmaštění výrobků firma používá čisticí kapalinu založenou na modifikovaných alkoholech. Kapalina se používá ve vakuové odmašťovací lince s možností její destilace.  Problém spočívá v tom, že kapalina je kontaminována i hliníkem, který ale nelze destilací odstranit. Proto je nutné kapalinu jednou ročně kompletně vyměnit. Pro její zpětné využití bylo opět možné využít přístroj na čištění KLEENTEK. Z hlediska jeho principu je jedinou podmínkou práce s nevodivou kapalinou. A to modifikovaný alkohol při této aplikaci splňuje. Opět se provedly testy čistitelnosti s laboratorním vyhodnocením výsledků a následnou provozní zkouškou. Její průběh potvrdil možnosti opakovaného využití. Úspory dosažené v tomto případě činí 575 000 Kč, za nákup nové kapaliny a to bez nákladů na likvidaci.

Závěrečné shrnutí

Přístroje KLEENTEK na čištění kapalin mají velmi široké možnosti využití. Jedním přístrojem lze obsáhnout péči nejen o hydraulické a tvářecí oleje, ale také o odmašťovací, vodou neředitelné kapaliny. Jednou z hlavních předností přístrojů KLEENTEK ELC je obrovská jímací kapacita kolektoru. To zvyšuje univerzálnost nasazení a hlavně redukuje náklady na odstraňování nečistot a to i v případě extrémního znečištění. Ekonomické přínosy shrnuté v tabulce, jsou nejlepším dokladem komplexních možnosti čištění olejů metodou KLEENTEK.

 

Úspory při ELC hydraulických olejů (Kč/rok)

Úspory při ELC tvářecích olejů (Kč/rok)

Úspory při ELC modifikovaných alkoholů (Kč/rok)

Prostoje

224 000

Prostoje

--

Prostoje

--

Náhradní  díly

140 000

Náhradní díly

--

Náhradní díly

--

Olej

135 000

Olej

2 518 050

Modifikovaný alkohol

575 000

Celkem

499 000

Celkem

2 518 050

Celkem

575 000

Celková úspora činí 3 592 050 Kč/rok


Text: Ing. Milan Soukup
Foto: KLEENTEK

KLEENTEK_INTRIBO

KLEENTEK

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 6 =
Odoslanie formulára

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd