Tribotechnické listy

 

 

Péče o převodovky kolesového rýpadla

Podobně jako i v jiných odvětvích se i v případě povrchové těžby uhlí hledají vhodné cesty k úspoře nákladů. Jednou z možností je zavedení systémové péče o oleje.


Obecně můžeme průmyslový olej chápat jako nedílnou součást stroje. Stejně jako jeho ostatní prvky si potřebuje dlouhodobě uchovat svoje optimální parametry. Na ně působí mnoho faktorů, které můžeme obecně nazvat procesem „stárnutí". Ten nelze zcela zastavit, můžeme ale velmi úspěšně ovlivňovat jeho důsledky. Tím je především tvorba nečistot. Lze ale zavedením systémové péče o oleje dosáhnout významných úspor i v extrémních podmínkách povrchového dolu? Těžební společnost se to rozhodla vyzkoušet.

Kleentek_péče o převodovky

V roce 2006 byl po testovacím provozu zkušebně nasazen přístroj na elektrostatické čištění oleje metodou KLEENTEK, typ ELC-R50SP. Cílem nasazení bylo jednak snížení počtu neplánovaných výměn oleje, ale hlavně šlo o snížení opotřebení ozubených kol, zvláště mezi 3. a 4. převodovým stupněm. Zde dochází, i vlivem konstrukce převodovek, k nadměrnému zatížení a ke vzniku hlubokých kontaktních poruch a následně k nutnosti kompletní výměny ozubených kol. Jejich poškození je vidět na přiložených fotografiích.

 

Rekapitulace výsledků testu čištění:
Stroj: KU 800.18
Převodovka výsuvu
Objem oleje 600 litrů, převodový olej PP80W90

Kleentek_péče o převodovky

Test použití přístroje ELC byl zahájen 4.10.2006 a ukončen 3.1.2007. Celkové nečistoty poklesly z 560 mg/kg na 340 mg/kg, to byl pokles o 40 %. Obsah železa z 396 mg/kg na 33,80 mg/kg, což byl pokles o 91 %. Obsah mědi poklesl z 235 mg/kg na 6,38 mg/kg, to byl pokles o 97 %. Počty částic měřené kódem čistoty dle ISO 4406 poklesly v částicích nad 5 mikrometrů z třídy 25 na třídu 17 a v částicích nad 15 mikrometrů z třídy 23 na 14. Výsledky poklesu znečištění oleje lze hodnotit jako velmi dobré. Zcela překvapující byla kontrola stavu ozubení převodovky při pravidelné revizi, kterou provádí nezávislý odborník. Ozubení v čištěné převodovce vykazovalo minimální opotřebení.


Záznam nasbíraných dat z vybrané převodovky:

Kleentek_péče o převodovky
Následně se proto zavedlo pravidelné čištění. Přístroje KLEENTEK ELC se pravidelně přemísťují mezi převodovkou zdvihu a výsuvu. K přesunu dochází cca 1 x za 3 měsíce. Rozbory se nyní provádí 1 x ročně. Při stávajícím způsobu čištění dochází k výrazné stabilizaci obsahu mědi, železa i ostatních otěrových prvků, za který lze v tomto případě považovat i zinek. Pokud by došlo k posílení čistící kapacity a ke stacionárnímu umístění přístroje ELC na převodovky bez nutnosti přemísťování, došlo by zcela jistě k dalšímu snížení opotřebení ozubených kol.


Závěr

Zavedením pravidelného čištění olejů v převodovkách došlo ke snížení a stabilizaci znečištění olejů a k prodloužení jejich životnosti. Výrazně poklesl vznik kontaktních poruch ozubení. To umožnilo prodloužit životnost ozubení minimálně o 5 let a tím splnit plánovanou životnost celé převodovky na 15 let. Úspora dosažená na jedné převodovce se blíží částce 10 miliónů korun. Zavedení systémové péče o oleje se zde rozhodně vyplatí.

Text: Ing. Milan Soukup,

Kleentek, spol. s r.o.

www.kleentek.cz


KLEENTEK_INTRIBO


 

 

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd