Tribotechnické listy

 

 

Zkušenosti z provozu motorových a převodových olejů nákladních vozidel

Doprava užitkovými vozidly představuje v současné době stále významnou část z celkového množství přepravovaného zboží. Zejména kamionová přeprava představuje intenzivní přesun dopravovaných produktů právě pomocí užitkových vozidel

Cílem uvedeného článku je poukázat na moderní typy vyvíjených maziv používaných ve stále technicky dokonalejších a sofistikovanějších pohonných agregátech užitkových vozidel, Pro jejich dlouhodobý spolehlivý provoz jsou vyvíjeny zejména moderní typy motorových a převodových olejů splňující nejnáročnější kritéria a výkonové specifikace výrobců užitkových automobilů.

Motorové oleje pro spalovací motory užitkových vozidel
Motorové oleje pro spalovací motory užitkových vozidel prošly dlouhým technickým vývojem od technologie výroby mazacích olejů na bázi ropné minerální (typické technické parametry viz Obr. 3) technologie až po moderní syntetické Low SAP (nízkopopelnaté) oleje (typické technické parametry viz Obr. 4) vyvinuté pro spalovací motory splňující emisní limity EURO V a VI. Výkonové specifikace těchto olejů se řídí jednak mezinárodní normou ACEA (viz Obr. 1 a 2) definovanou Asociací evropských automobilových výrobců a konstruktérů ACEA (Association des Constructeurs Européens d´ Automobiles), a jednak jsou stanoveny požadavky jednotlivých výrobců automobilů (standardy MB, MAN, Renault Trucks, VOLVO, IVECO, ...).

Total - Zkušenosti z provozu motorových a převodových olejů nákladních vozidel

 

Obr. 1: Standard ACEA pro výkonové specifikace motorových automobilových olejů

 

Total - Zkušenosti z provozu motorových a převodových olejů nákladních vozidel

 

Obr. 2: Výkonové standardy ACEA motorových olejů pro užitková vozidla

 

Na obr. 3 jsou uvedeny typické parametry a výkonové specifikace vysoce aditivovaného vícestupňového motorového oleje viskozitního rozsahu SAE 15W-40. na ropné minerální bázi.

 

Total - Zkušenosti z provozu motorových a převodových olejů nákladních vozidel

Obr. 3: Výkonové specifikace a parametry motorového oleje typu SAE 15W-40

Analogicky na Obr. 4 jsou pak uvedeny výkonové specifikace a typické technické parametry syntetického motorového oleje typu FE (Fuel Economy - šetřící palivo) na bázi Low SAP nízkopopelnaté formulace. Právě motorové oleje typu FE v kombinaci s příslušnými převodovými oleji rovněž typu FE představují účinné využití provozních náplní hnacích agregátů se sníženými třecími odpory, čili k dosažení stejného výkonu vozidla postačí menší množství paliva.

 

Obr. 4: Výkonové specifikace a parametry motorového oleje typu FE SAE 5W-30

Převodové oleje pro převodové agregáty užitkových vozidel
Podobně jako u motorových olejů lze zaznamenat u převodových olejů trend k používání moderních syntetických FE formulací s účinnými EP (Extreme Pressure) vysokotlakými aditivy. Na Obr. 5 jsou uvedeny výkonové a technické specifikace lehkoběžného převodového oleje pro manuální resp. automatizované převodovky užitkových vozidel.

ECO Koncept provozních náplní pro užitková vozidla
Nasazení FE lehkoběžných mazacích olejů ve všech agregátech vozidla umožňují tzv. ECO koncepty maziv, tedy FE maziva pro spalovací motor (FE oleje SAE 5W-30, převodovku (FE oleje SAE 75W-80, FLUIDE ATF FE), diferenciály, nápravové převody, redukční sestupné převody (FE oleje SAE 75W-90) atd... Aplikací takovýchto ECO konceptů lze dosáhnout reálných měřitelných úspor paliva při provozu kamiónů, a to při všech režimech jízdy. Např. konkrétní naměřené výsledky z provozních testů vozidel MB, VOLVO, RT jsou uvedeny na Obr. 6. Že se jedná jednoznačně o pozitivní ekonomický přínos pro přepravce ve formě nepřímých nákladů je zřejmé, uvážíme-li že i cenově nákladnější syntetická maziva v nákladech dopravních firem představují pouze minimální podíl v nákladových rozpočtech přepravních společností - viz Obr. 7.

Total - Zkušenosti z provozu motorových a převodových olejů nákladních vozidel

 

Obr. 5: Výkonové a technické specifikace FE převodového oleje SAE 75W-80

 

Total - Zkušenosti z provozu motorových a převodových olejů nákladních vozidel

Obr. 6: Provozní testy na vozidlech vybavených maziva typu ECO Koncept

 

Total - Zkušenosti z provozu motorových a převodových olejů nákladních vozidel

Obr. 7: Struktura provozních nákladů přepravních firem z hlediska provozu vozidel

Text: Ing.Pavel Růžička, Ph.D., TOTAL

 

 

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd