Tribotechnické listy

 

 

Slovensko láme rekordy na VIENNA-TECu 2012

Prípravy na najväčší medzinárodný priemyselný odborný veľtrh Rakúska VIENNA-TEC 2012, ktorého brány sa otvoria 9. októbra 2012 na modernom viedenskom výstavisku MESSE WIEN, sú už v plnom prúde. VIENNA-TEC 2012, ktorý sa koná len raz za 2 roky, ponúka možnosť zhliadnuť na jednom mieste pod jednou strechou šesť medzinárodných odborných priemyselných veľtrhov AUTOMATION AUSTRIA (automatizácia), ENERGY-TEC (energia), IE (priemyselná elektronika), INTERTOOL (nástroje a náradie), MESSTECHNIK (meracia a regulačná technika) a SCHWEISSEN / JOIN-EX (zváranie) a veľa špeciálnych expozícií. Prvýkrát sa v rámci veľtrhu uskutoční špeciálna expozícia informačných a komunikačných technológií.

Pre Slovensko je medzinárodný veľtrh VIENNA-TEC 2012 vďaka svojej koncepcii, otvorenosti pre slovenských podnikateľov a blízkosti k Bratislave unikátnou príležitosťou na získanie prehľadu o najnovších priemyselných technológiách a inováciách, ktoré ponúka viac ako 500 vystavovateľov a 500 ďalších firiem zastúpených na veľtrhu. Ponúka tiež možnosť osobne sa zoznámiť s vývojom trhu v susednom Rakúsku a porovnať situáciu na Slovensku, zoznámiť sa s inováciami z viac než 20 krajín a stretnúť sa s potenciálnymi obchodnými partnermi nielen z Rakúska, ale aj z ďalších štátov Európy a Ázie.

 


K účasti slovenských firiem na VIENNA-TECu sa vyjadril minister hospodárstva Slovenskej republiky, Tomáš Malatinský: „Priemysel a s ním súvisiace služby sú nielen hnacou silou rastu slovenského hospodárstva, zdrojom vytvárania pracovných príležitostí, zvyšovania produktivity, ale aj inovačného rozvoja, ktorý v súčasnom období nadobúda čoraz väčší význam. Som presvedčený, že medzinárodný veľtrh VIENNA-TEC je ideálnym miestom na získanie reálneho obrazu o schopnostiach slovenských firiem, porovnanie s medzinárodnou konkurenciou, prezentovanie sa u potenciálnych obchodných partnerov, ako aj na podporu inovácií."
Rekordnú účasť návštevníkov zo Slovenska očakáva oficiálne výhradné zastúpenie VIENNA-TECu - Schwarz & Partner, ktoré eviduje aktívny záujem zo strany regionálnych komôr SOPK a odborných asociácií zo Slovenska. Návštevu veľtrhu plánujú napr.: Slovenská asociácia strojných inžinierov SR, Slovenská zváračská spoločnosť, delegácie z regiónov Bratislava, Trenčín, Trnava a Žilina a zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR.

Slovenskí odborní návštevníci a regionálne delegácie môžu využiť špeciálne ponuky:
Deň Slovenska, 9. 10. 2012:
- spoločná doprava autobusom z Bratislavy, Trenčína a Trnavy na veľtrh VIENNA-TEC 2012 zadarmo (hodnota - 12-50 Eur)
- čestná vstupenka na veľtrh VIENNA-TEC 2012 zadarmo (vstupenka pri pokladni - 18 Eur)
- pre slovenských vystavovateľov a spoluvystavovateľov a pre slovenské firmy, ktoré majú záujem zastupovať vystavovateľov veľtrhu VIENNA-TEC 2012 - účasť v medzinárodnej B2B kooperačnej burze EUROKONTAKT SLOVENSKÁ REPUBLIKA - EÚ a EURASIA zadarmo - (pre iné firmy cena 100 Eur)
Na dni Slovenska za špeciálnych podmienok  sa treba prihlásiť v spoločnosti Schwarz & Partner alebo partnerov projektu na Slovensku do 10. 9. 2012. Počet miest je obmedzený.

Už k dnešnému dňu je prihlásených rekordných 13 vystavovateľov z Ruskej Federácie.
Deň EURAZIE, 10. 10. 2012:
- spoločná doprava autobusom na veľtrh VIENNA-TEC 2012 z Bratislavy zadarmo (hodnota 12 eur)
- čestná vstupenka na veľtrh VIENNA-TEC 2012 zadarmo (vstupenka pri pokladni - 18 Eur)
- pre slovenských vystavovateľov a spoluvystavovateľov a pre firmy, ktoré majú záujem zastupovať na Slovensku firmy z Ruskej federácie (profily firiem na www.spexpo.eu) - účasť v medzinárodnej B2B kooperačnej burze EUROKONTAKT SR - EÚ a EURASIA zadarmo - (pre iné firmy cena 100 eur)
Na Dni Eurázie za špeciálnych podmienok  sa treba prihlásiť v spoločnosti Schwarz & Partner alebo  partnerov projektu na Slovensku do 10. 9. 2012. Počet miest je obmedzený.

V hale A plánuje svoju účasť 10 inovačných firiem zo sibírskeho regiónu Omsk v Ruskej federácii, ktoré hľadajú obchodné zastúpenie na Slovensku a v Českej republike alebo ponúkajú iné formy obchodnej spolupráce, napr. spoločnú výrobu, vývoj, export na trhy tretích krajín (Kazachstan, Bielorusko) alebo asistenčné služby pre firmy rovnakého zamerania na trhoch sibírskeho regiónu.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých spoločnostiach nájdete na http://www.sp.cz/omsk.html.
S vyššie uvedenými firmami - podnikateľmi zo Sibíri - máte možnosť naplánovať si obchodné stretnutia a nadviazať kontakty priamo v rámci veľtrhu VIENNA-TEC 2012 vo Viedni.

O rekordnej účasti vystavovateľov zo Slovenska sa dá hovoriť už dnes. Na VIENNA-TECu pripravuje Bratislavská regionálna komora SOPK spoločný stánok slovenských firiem regiónu Bratislava, v rámci ktorého sa budú prezentovať firmy IMC Slovakia,  IRONAL spol. s r.o., SNAHA a TESLA Liptovský Hrádok alebo môžete navštíviť samostatné expozície slovenských spoločností QUAD Industries či CRT-ELECTRONIC.
Viatcheslav Konchine, riaditeľ Schwarz & Partner, oficiálneho zastúpenia veľtrhu VIENNA-TEC pre štáty strednej a východnej Európy a štáty SNS je presvedčený, že pri profesionálnej príprave sa veľtrh VIENNA-TEC môže stať účinným marketingovým nástrojom pre slovenské firmy.
VIENNA-TEC - to nie sú len obchodné kontakty a potenciálni odberatelia z Rakúska, ale je to podstatne viac, napr. pre podnikateľov zo Slovenska môže byť zaujímavé nadviazanie kontaktov s potenciálnymi partnermi z krajín juhovýchodnej Európy, predovšetkým Slovinska. Slovinsko je jedným z lídrov EÚ v počte inovácií na obyvateľa a  slovensko-slovinské kontakty môžu byť pre našich podnikateľov  veľmi zaujímavé.

 Pre včasnú registráciu na veľtrh a ďalšie informácie prosím kontaktujte výhradné oficiálne zastúpenie veľtrhu VIENNA-TEC pre Slovensko a ďalšie krajiny strednej a východnej Európy a EURASIE:
Schwarz & Partner, spol. s r. o.
Benediktská 5/691,
110 00 Praha 1
Tel.: +420 603 278 654
viennatec@centrum.cz
www.sp.cz

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 4 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd