Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 5/2013

 1 2 3 > 

TriboTechnika 5/2013

Ročník 2013

Listujte a čítajte TriboTechniku 5/2013 - kliknite TU

 

Celé vydanie TriboTechniky 5/2013 v pdf súbore - TU.

MULTICUT 630 – rozšíření řady multifunkčních strojů

TriboTechnika 5/2013

Celosvětově podíl víceosých a multifunkčních strojů stoupá vlivem zejména stoupající produkce a sériovosti dílců a také vlivem zvyšující se ceny lidské práce. Snížení nákladů na manipulaci, snížení počtu operátorů strojů, maximální koncentrace operací na jeden stroj, snížení výrobního času to vše představuje nezanedbatelnou úsporu nákladů, které v součtu tvoří nemalé peníze v rozpočtech výrobních podniků. Investice do multifunkčního stroje, která se tedy z počátku může zdát velmi nákladnou, je vzhledem k uvedeným aspektům navrácena rychle zpět.

 

Viac informácií

Jaké bude mazání v 21. století? Suché a kombinované

TriboTechnika 5/2013

Suché mazání? Jak může být něco suché a zároveň namazané? A co teprve kombinované mazání? Co se s čím kombinuje? To jsou otázky, na které si odpovíme v následujících řádcích.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o.

 

Viac informácií

MERES: Inovace v galvanických lůžkách

TriboTechnika 5/2013

Jednoduchá a patentovaná konstrukce zaručující velmi dlouhou životnost a dokonalý chod - to je hlavní předností elektrovodných galvanických lůžek Auerswald, která představuje odštěpný závod MERES společnosti HENNLICH, významného dodavatele pro český a slovenský průmysl.

Viac informácií

Vysoko-fosforové chemické niklování

TriboTechnika 5/2013

BOMEX - CZ s. r. o. nově provozuje tuto technologii na dílech v délce až 2,2 metry. Chemické niklování s obsahem fosforu 10 - 12 % má mimo své vynikající mechanické vlastnosti také zvýšenou korozní a chemickou odolnost. Tato povrchová úprava poskytuje pokoveným dílcům ochranu na více než 1 000 hodin v neutrální solné mlze už při vrstvě 25 mikrometrů, což je v porovnání s povlaky s nižším obsahem fosforu až deseti-násobek. Provozovaná technologie vyhovuje normám ISO 4527, MIL-C-26074, AMS 2404 a ASTM B-733 a z hlediska ochrany životního prostředí také směrnicím RoHS, ELV a WEEE.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy BOMEX-CZ s.r.o.


Viac informácií

Ekologické přínosy tribologie

TriboTechnika 5/2013

Tribologie jako vědecký obor se uplatňuje již 45 let a výsledky tohoto interdisciplinárního oboru pomáhají nejen rozvoji ostatních špičkových oborů, ale umožňují dosahovat významných úspor materiálů, energií i investic. Nejnověji se objevuje specifická oblast, nazývaná "zelená tribologie", která se zaměřuje na tribologii v životním prostředí.

Viac informácií

Vytváření tvrdých a otěruvzdorných povrchů pomocí boridování

TriboTechnika 5/2013

Boridování přísluší stejně jako nitridování nebo nauhličování ke skupině postupů pro chemicko-tepelného zpracování. Nadifundovaný bór vytváří se železem velmi tvrdou sloučeninovou vrstvu, která se zvláště vyznačuje mimořádně vysokou odolností proti abrazivnímu otěru a malým sklonem k nalepování.

Viac informácií

Zlepšení povrchu a tvaru

TriboTechnika 5/2013

Superfinišováním je možné dosáhnout znatelného zlepšení kvalitativních (fyzikálních) parametrů u vysoce zatěžovaných obrobků. Vyšší efektivita, zmenšení tření a snížení TCO (Total Cost of Ownership = celkové náklady na vlastnictví) jsou jen některé z pozitivních efektů. Malá příčina, velký účinek - dokonce i ty nejmenší odchylky od ideálního povrchu vedou na hotovém obrobku k tomu, že dochází k vibracím, nestejnému rozložení maziva a dalším nežádoucím efektům. V extrémním případě může vést neoptimální stav povrchu k selhání celého systému. Tedy platí: správný povrch se cení. Klasické procesy jako je broušení a jemné obrábění se dostávají na své technologické hranice. Superfinišování proti tomu představuje samostatný technologický postup, kde pomocí cíleně optimalizovaných kroků, založených na broušení, je dosahováno mnohem lepších výsledků obrábění.

Viac informácií

Alternatívne chladivá a nové mazivá

TriboTechnika 5/2013

V tribotechnickej praxi sa občas stretávame s  otázkou, ktorá záväzne súvisí  s požiadavkou výberu, odporúčania mazív pre nové alternatívne chladivá. V tomto prípade ide najmä o bezchlórové chladivo HFC 134a a  chladivo HFO 1,2,3,4 yf. Na základe tejto požiadavky máme záujem poskytnúť potrebné informácie súvisiace s odporúčaním mazacích olejov, mazív pre tieto nové chladivá.

Viac informácií

Vplyv ekologických olejov na úbytok materiálu súčiastok hydrogenerátora

TriboTechnika 5/2013

Pri úniku ropných olejov z traktorov nastáva znečistenie vôd a pôdy, ktorá je často krát dlhodobo nevhodná na poľnohospodárske využitie. Keďže poruchy traktorov nie je možné úplne eliminovať a olejmi mazané systémy nateraz nie je možné nahradiť inými, jediné riešenie spočíva v používaní ekologických mazacích kvapalín, ktoré neohrozujú životné prostredie.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd