Tribotechnické listy

 

 

Ložiská ZVL – 45 rokov kvality svetového štandardu

Využívanie novej meracej techniky pri meraní a hodnotení  štruktúry povrchu  ložísk a ich súčastí

Výroba ložísk a ich dielov je typickým predstaviteľom odvetvia presného strojárstva. Vývoj ložísk a  zvyšovanie ich úžitkových vlastností sa sústreďuje hlavne na zvyšovanie ich zaťaženia, otáčok a trvanlivosti  a znižovanie ich hlučnosti v prevádzke. Tieto vlastnosti sú však výrazne závislé na presnosti a kvalite opracovania hlavne obežných dráh krúžkov  a valivých súčastí ložísk. Z uvedeného vyplýva i nutnosť a požiadavka na presné a rýchle meranie a posudzovanie kvality funkčných plôch ložísk už pri ich výrobe. Dosahovanie  vysokej presnosti, stanovených rozmerových parametrov vnútornej geometrie, drsnosti povrchov  a ostatných výrobných tolerancií je základným predpokladom pre zabezpečenie kvality a bezporuchovej funkcie ložísk a tým zvyšovanie  ich životnosti a spoľahlivosti.

 

ZVL SLOVAKIA, a.s využíva rôzne druhy presnej  meracej techniky ako napr. trojsúradnicový merací stroj SIP 420M, univerzálny dĺžkomer ULP OPAL300, kruhomer Talyrond 73, konturoskop MITUTOYO  SV-C3000, digitálne tvrdomery  ROCKWELL  EMCOTEST M2N a RR-1D/AQ .Spoločnosť súčasný prístrojový  park  nedávno rozšírila a posilnila o  nový prístroj  Form Talysurf PGI 820 od  firmy Taylor Hobson, ktorá v súčasnosti uvedeným a podobnými prístrojmi predstavuje  najvyššiu presnosť merania tvaru a štruktúry povrchu.
Prístroje typu Form Talysurf boli firmou Taylor Hobson pôvodne vyvinuté pre presnú výrobu ložísk,  ktorými je možné súčasne merať rozmer, tvar a drsnosť povrchu z profilu jednej snímanej stopy a to i na zakrivených plochách. V súčasnosti sa od moderných meracích prístrojov požaduje veľký rozsah meraného profilu povrchu s vysokou presnosťou. Zväčšovanie rozsahu merania sa sústreďuje jednak na dĺžku merania ( dĺžka snímania v osi X až 200 mm) a tiež na veľkosť zdvihu snímacieho systému v osi Z.

 


Nová koncepcia meracích prístrojov Form Talysurf a  systém PGI ( Phase Grating Interferometer) využívaný v novej rade týchto prístrojov má v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi celý rad predností  a  vo všetkých smeroch tak predbehol meradlá s lineárnym snímaním polohy, čo im tak  umožňuje  s vysokou rozlíšiteľnosťou veľmi presné meranie drsnosti, tvaru a ich odchyliek, drsnosti a  profilu povrchu. Nové  softwarové vybavenie umožňuje tak komfortné a komplexné vyhodnotenie meraných rozmerov  tvarov a štruktúry  z jednej snímanej stopy  meraného profilu.
Meradlá PGI sú vybavené novými optickými a mechanickými prvkami a elektronikou, čo im umožňuje dosiahnuť výrazné zníženie systémového šumu.  Unikátny je aj spôsob kalibrácie Taylor Hobson založený na presnom etalóne guľového tvaru. Použitím tejto patentovanej metódy je meradlo nielen kalibrované v celom meracom rozsahu ale súčasne sú overené aj všetky dôležité funkcie systému vrátane linearity, geometrie a stavu snímaného hrotu, posuvovej základni, záznamu dát, tuhosti meradla a funkčnosti procesoru.

Merací prístroj Form Talysurf PGI 820 je vhodný na meranie prakticky všetkých  druhov  ložísk a ich komponentov ako ložiskové valčeky  a ostatné valivé telieska. Z užívateľskej stránky je možné prístroj oceniť hlavne v parametre merania ložísk i ich súčastí so širokým rozsahom, meranie je vykonávané s vyššou rýchlosťou, väčšou presnosťou a rozlíšiteľnosťou. Prístroje tejto rady splňujú tiež všetky požiadavky, ktoré na ne kladie špecializovaná výroba ložísk ako:
-       Veľkosť a geometria snímacieho hrotu, ktorý zaisťuje opakované presné snímanie profilu povrchu
-       Linearita prístroja, ktorá je určená vzťahom medzi dráhou pohybu snímača a odchýlkou zaznamenanou systémom, kde je dosahovaný vysoký stupeň presnosti z dôvodu patentovaného spôsobu kalibrácie na povrchu gule.
-       Rozlíšenie meradla vyjadrené najmenšou digitálnou hodnotou ktorú je systém schopný opakovane použiť pre popis štruktúry a tvaru povrchu.
-       Priamosť meracej základne kde je potrebná integrita systému referenčného a meraného povrchu a pre  jej zabezpečenie sú v prístroji použité  posuvové jednotky ktoré boli konštruované a vyrobené podľa najprísnejších noriem.
-       Systémový šum určuje hranicu po ktorú nie je dotykové meradlo schopné merať. Úroveň šumu je tak nízka, že dovoľuje plne využiť ich vysokú rozlíšiteľnosť.

 


Uvedený prístroj firmy Taylor Hobson so svojimi funkčnými vlastnosťami a rozsahom jeho použitia  predstavuje kvalitatívne novú generáciu meracej techniky pre kontrolu a meranie povrchových profilov použitia, čím aktívne reaguje na metrologické potreby a problémy strojárenskej výroby a používateľov meracej techniky a zároveň vo všetkých smeroch splňuje súčasné  požiadavky výskumu a  vývoja v ložiskovej výrobe.

 

 

ZVL SLOVAKIA, a. s.


Na stanicu 22
010 09 Žilina
www.zvlslovakia.sk

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 3 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd