Tribotechnické listy

 

 

Ložiska pro podporu kuličkových šroubů

Moderní obráběcí stroje vyžadují kuličkové šrouby, které jsou schopny přesně, rychle a efektivně polohovat obrobek nebo části stroje. Konstrukce a parametry ložisek řady BSF/BSN od NSK splňují  tyto  požadavky.

 

Na kuličkových šroubech závisí přes­nost polohování lineárních posuvů na obráběcích strojích. K dosažení požadované přesnosti je třeba vysoce přes­ných kuličkových ložisek. Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jednoznačně prokázala svoji skvělou výkonost v těchto aplikacích. Jako před­ní světový výrobce kuličkových šroubů a valivých ložisek, společnost NSK vy­užívá nejmodernější výrobní a materi­álové technologie tak, aby kontinuálně optimalizovala výkonnost a přesnost těchto komponent.

 

 

S řadou BSBD mají výrobci obráběcích strojů přístup k ložiskovým jednotkám, které se mohou pochlubit kompaktní konstrukcí a snadnou montáží. Jedná se o dvouřadá kuličková ložiska s ko­soúhlým stykem se stykovým úhlem 60 ° v uspořádání do "O" (zády k sobě).  Konstrukce umožňuje absorbci velmi vysokých axiálních zatížení v obou směrech. Obě řady ložisek jsou vůči sobě předepnuty, což zajišťuje vysokou přesnost a tuhost pohonného system. Efektivní kontaktní těsnění ložiska se vyznačuje nízkým třením a vývinem tepla.

Řada ložisek BSBD je dostupná ve dvou provedeních; přírubové provede­ní vnějšího kroužku řady BSF umož­ňuje přímou montáž jednotky na stroj, řada BSN je určena pro standardní montáž do tělesa. Ložiskové jednotky jsou dodávány s tukovou náplní zajiš­ťující dlouhou životnost, u obou prove­dení  je možnost  domazávání.Ložiskové jednotky řad BSN/BSF umožňují svým uživatelům snadnou a rychlou montáž. Namísto kompliko­vané instalace spojené s nastavováním předpětí dvou samostatných jednořa­dých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem mohou nyní výrobci obrábě­cích strojů používat vysoce kvalitní kompaktní jednotky, jejichž předpětí je již nastaveno z výroby.


O společnosti

Společnost NSK (Nippon Seiko Kabu­shiki Kaisha) zahájila svou činnost v roce 1916 a vyrobila první kuličková ložiska na území Japonska. Za dobu své existence společnost NSK Ltd. vyvi­nula kompletní sortiment ložisek, kte­rá se prodávají po celém světě a velkou měrou přispěla k vývoji v různých odvět­vích ekonomiky a k pokroku v oblasti techniky.NSK využila svoji odbornost a zkuše­nost rovněž při výrobě přesné lineární techniky, komponent pro automobilo­vý průmysl a výrobků z oblasti mecha­troniky. Od roku 1960 společnost NSK aktivně proniká na zahraniční trhy. V současné době má NSK více než 26 tisíc zaměstnanců v 29 zemích a své produkty vyrábí ve více než 30 závo­dech po celém světě. V roce 1963 byla otevřena první evropská pobočka NSK v německém Düsseldorfu, v roce 1976 společnost zahajuje výrobu v prvním evropském výrobním závodě v Peterlee (UK). V současné době jsou evropské prodej­ní aktivity NSK podporovány výrobními závody v Anglii, Polsku a Německu, logistickými centry v Holandsku, Ně­mecku a Anglii a technologickými cen­try v Německu, Anglii, Francii a Polsku. Společnost rovněž disponuje rozsáh­lou sítí autorizovaných distributorů.

 


Charakteristiky produktu

› Dvouřadé ložiskové  jednotky s koso­úhlým stykem

› Stykový  úhel  60 °

› Kontaktní  těsnění s nízkým třením

› S mazacím  tukem

› Montážní  otvory pro přímou montáž (BSF)


Výhody produktu

› Absorpce axiálního zatížení v obou směrech

› Možnost domazávání během provozu

› Snadná montáž

› Výrobcem nastavené předpětí

 

 

Text a foto: NSK

 

Kontakt pro Českou republiku:

Aleš Boda

Tel./Fax: +420 545 216 428

Mobile:   +420 724 796 102

E-mail: boda-a@nsk.com

Web: www.nskeurope.com

 

Kontakt pre Slovenskú republiku:

Miroslav Maťašovský

Tel./Fax: + 421 35 641 8541

Mobile:   + 421 907 263 257

E-mail: matasovsky-m@nsk.com

Web: www.nskeurope.com

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 2 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd