Tribotechnické listy

 

 

Parker Kittiwake – prevencia je najlacnejšia oprava

Pod značkou Parker Kittiwake ponúka svetový líder v oblasti technológií pohybu a riadenia, spoločnosť Parker Hannifin, produkty pre podrobné monitorovanie stavu filtračných systémov, kvality prevádzkových kvapalín a nástroje pro analýzu chodu zariadení.

 


 

Systémy Parker Kittiwake sú určené pre detailnú analýzu stavu filtračných systémov a prevádzkových kvapalín, monitoring emisií rôznych plynov, akustických zmien a vibrácií, ktoré sú spôsobené poškodením zariadení. Tieto produkty sú využívané predovšetkým v lodnej doprave, pri ťažbe ropy a zemného plynu, výrobe elektrickej energie i pre obranné systémy, no uplatnenie nájdu aj v bežnej strojárskej výrobe. Produkt MHC Bearing Checker je nový, unikátny ručný prístroj, poskytujúci servisným technikom jednoduchý a rýchly spôsob analýzy stavu a správnosti mazania ložísk. MHC-Bearing Checker kontroluje vysokofrekvenčné akustické emisie - signály prirodzene vznikajúce pri zhoršenom stave rotačných častí zariadení. Ide o špičkový prístroj na monitorovanie stavu zariadení s extrémnou citlivosťou na rozvíjajúce sa poruchy. Na analýzu  kontaminácie  oleja je napríklad ideálny nástroj ANALEXfdMplus. Ten meria uvoľnené kovové nečistoty vzniknuté v dôsledku opotrebenia vo vzorkách oleja alebo mazacieho tuku odobraných priamo zo strojov. Je vhodný k terénnemu i laboratórnemu použitiu a umožňuje podrobne sledovať zariadenie a predísť tak nákladným prestojom. Skvelým pomocníkom na okamžité zistenie a rozhodnutie, či je nutný servisný zásah na zariadení, je tiež vyhrievaný viskozimeter Parker Kittiwake, ktorý v rámci minút poskytuje laboratórne presné výsledky o viskozite oleja. Jadrom ponuky Parker Kittiwake na testovanie olejov je však bunka DIGI Test Cell, poskytujúca jednoduché a presné výsledky merania obsahu vody  v oleji. Vďaka svojmu prehľadnému digitálnemu displeju s pokynmi a výsledkami, batériou so životnosťou päť rokov (10 000 testov) a zabudovanej pamäti sa testovacia bunka DIGI Cell stala celosvetovo obľúbenou metódou testovania olejov na zemi aj na mori. Portfólio Parker Kittiwake dopĺňajú profesionálne monitorovacie sety, ako napríklad DIGI Field Kit obsahujúci test viskozity, TAN test, test nečistôt a tiež nástroje na monitoring obsahu vody v oleji DIGI Water in Oil Test Kit a tiež test koeficientu celkovej zásaditosti (TBN).Všetky tieto profesionálne nástroje vám pomôžu ochrániť vaše zariadenia pred zbytočným opotrebením a poškodením a ušetria vám tak nemalé náklady na opravy.

 

 

www.parker.cz.................. www.kittiwake.cz

 


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 1 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd