Tribotechnické listy

 

 

Multifunkční filtrační systém posunuje laťku

Filtrační systémy budoucnosti musí splňovat náročné požadavky trhu také z hlediska vysoké variability v kombinaci s optimálním poměrem nákladů/užitné hodnoty. Vývoj, orientovaný na budoucnost, posouvá současný stav techniky na vyšší úroveň. Společnost ARGO-HYTOS tak vyvinula vysoce modulární filtrační systém s velkým počtem různých integrovaných funkcí.

 

Unikátní rychloupínací montážní systémy
Filtrační systém je vybaven unikátními montážními prvky. Integrovaný systém rychlospojek umožňuje pevné připojení přídavných modulů k tělesu filtru i externích částí (jako potrubí a hadic) k hlavě filtru. Montážní systém umožňuje připojit k hlavě filtru také standardní hadice s nalisovaným adaptérem. K dispozici jsou různé přípojky - přímé, úhlové  45° a 90° - ve velkém počtu jmenovitých světlostí.
Nově vyvinuté řešení montáže k nádrži je revolucí v montáži vestavných filtrů. Vestavný filtr se jednoduše zatlačí minimální silou do připraveného kulatého otvoru v nádrži, kde je pevně uchycen pomocí speciálních pružin. Není potřeba žádný závit, spojovací materiál ani montážní nástroje. Síla potřebná pro montáž, je nižší než 80 N. Ve spojení s nově vyvinutým principem těsnění je zajištěna těsnost až do nerovnosti nádrže 2 mm.

 


Ventilace nádrže
Další velkou výhodou nového řešení je integrace ventilačního filtru do víka filtru. Těleso ventilačního filtru je koncipováno jako samostatný výměnný modul s integrovaným zavzdušňovacím a odvzdušňovacím jednosměrným ventilem, čímž se ještě zvyšuje těsnost systému a redukuje množství vyměňovaného vzduchu.

Varianty filtrů
Multifunkční modulární systém umožňuje snadno sestavit sací filtr, zpětný filtr nebo zpětný sací filtr ze základního modulu. Filtr může být použit jak pro vestavbu do nádrže, tak pro vestavbu do potrubí.

Zpětný filtr je tvořen základním modulem se třemi výstupy. Základní modul se skládá ze samostatně vyrobené hlavy filtru, spojené za tepla s tělesem.

Sací filtr - pomocí nástavbového modulu se servisním ventilem vytvoříme sací filtr pro horizontální montáž. Nástavbový modul se připojuje rychlospojkou ke spodní části tělesa filtru.

Zpětný sací filtr - montáží dělící desky do hlavy filtru se změní směr průtoku kapaliny na potřebný pro zpětný sací filtr. Ke spodní části tělesa filtru se připojí pomocí rychlospojky nástavbový modul, v kterém jsou integrovány ventily -  tlakový přepouštěcí, předepínací a přisávací ventil.

Vestavné filtry do potrubí - uzavřením vstupu ve spodní části tělesa filtru montáží uzavírací krytky se filtrační modul, určený pro vestavbu do nádrže, změní ve filtrační modul pro vestavbu do potrubí.

Konstrukční velikosti
K dispozici jsou dvě konstrukční velikosti. Maximální průtoky dosahují 150 l/min a 300 l/min u zpětných nebo zpětných sacích filtrů, 50 l/min a 100 l/min u  sacích filtrů.

Výměna filtrační vložky
Zvláštní pozornost je věnována čisté údržbě filtru. Během výměny filtrační vložky je přebytečný olej odváděn vnitřním přepadem zpět do nádrže a nevytéká mimo filtr.

 

Závěr
Z hlediska technologie představuje tento nový modulární filtrační systém s velkým počtem integrovaných funkcí významný mezník  ve filtraci hydraulických kapalin.

 

 

Text:  Steffen Kemmling

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 9 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd