Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 5/2015

 < 1 2 3 > 

Jednotky pro chlazení oleje v hydraulických okruzích

TriboTechnika 5/2015

Ve výrobních oblastech průmyslu se pracovní podmínky liší natolik, že se provozní flexibilita chladicích jednotek stává jedním ze základních požadavků. Bez ohledu na to, zda je teplota vstupní vody +30 nebo +5 °C a venkovní teplota +45 nebo -25 °C, jsou jednotky Hyperchill díky technickému provedení a širokým možnostem speciálního vybavení schopny poskytovat nepřetržitý a efektivní výkon.

Viac informácií

Limity analýz olejů – jak je překonat

TriboTechnika 5/2015

Analýzy olejů jsou již dlouho využívaným nástrojem v moderní údržbě. Přínosy tohoto diagnostického nástroje pro sledování stavu strojů již byly mnohokrát popsány a dokumentovány. Jedním z mála limitujících faktorů jeho efektivity je doba od odebrání vzorku oleje ze stroje do získání výsledků analýzy a diagnostického závěru. Moderní technologie a dobrá organizace umožňují dnes tuto dobu výrazně minimalizovat.

Viac informácií

GtO Slovakia - Váš silný a spoľahlivý partner v oblasti povrchových úprav

TriboTechnika 5/2015

Ponuka spoločnosti:

- závesové galvanické zinkovanie

- hromadné galvanické zinkovanie

- zliatinové galvanické zinkovanie ZnNi

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy GtO Slovakia


Viac informácií

Zvyšovanie úrovne kontroly kvality ložísk

TriboTechnika 5/2015

Trhový mechanizmus, silná konkurencia a neustále sa zvyšujúce požiadavky zákazníkov na kvalitu výrobkov a služieb, nútia všetkých výrobcov a predajcov neustále sa v záujme svojho rastu týmto trendom prispôsobovať. Situácia neobchádza ani výrobcov a predajcov ložísk, práve naopak, v tomto segmente podnikania sa prejavuje pomerne výrazne.

Viac informácií

Vzduchové chladiče – kritéria použití

TriboTechnika 5/2015

Jedním ze silných odvětví, kde HYDAC realizuje své dodávky, je výroba chladičů a chladících systémů. HYDAC v tomto spektru nabízí veškerý sortiment chladičů pro nejrůznější typické i atypické průmyslové aplikace, pro hydrauliku, mazací systémy, chlazení motorů i generátorů, elektrických pohonů, elektroskříní atd.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy HYDAC

Viac informácií

Šetrite energiu a prírodné zdroje so syntetickými vysoko výkonnými mazivami KLÜBER ENERGY

TriboTechnika 5/2015

Ochrana životného prostredia, rovnako ako aj čo najvyššia energetická účinnosť, sú už dlhší čas veľmi dôležitými pojmami v rámci riadenia a údržby každého podniku. Výrobcovia hľadajú rôzne spôsoby zníženia spotreby surovín a energie, aby zlepšili bilanciu oxidu uhličitého. Vďaka tomu, že neustále stúpajú náklady na energie, sa tak pre mnoho firiem stávajú možnosti ich úspor stále atraktívnejšími. Spoločnosť Klüber Lubrication vám v tomto smere ponúka riešenie: KlüberEnergy.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Klüber Lubrication CZ


Viac informácií

Opticko emisní spektrometr s rotační diskovou elektrodou Spectroil Q100

TriboTechnika 5/2015

Základem moderní analýzy úrovně opotřebení kovů, znečišťujících látek a aditiv v olejových vzorcích v jednotkách ppm (parts per million) je použití optické emisní spektroskopie (OES). Mazací olej může být brán jako diagnostické medium, protože olej s sebou nese částice generované opotřebením jednotlivých částí olejového systému.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Spectro CS

Viac informácií

Povlakování strojních nožů a průmyslových čepelí

TriboTechnika 5/2015

Velmi tenký povlak může být nanesen na téměř každý nůž nebo žiletku. Obecně je cílem povlakování, přesněji depozice tenkých otěruvzdorných vrstev na ostří nástroje, především zvyšování produktivity práce a snižování nákladů.

Viac informácií

Funkční povlaky – chrom

TriboTechnika 5/2015

Vyloučené galvanotechnické povlaky rozdělujeme z pohledu historie a užitných vlastností na dekorativní a funkční (technické). Prioritou první skupiny je vzhled povlaku (lesk, mat, satén atd.), oproti prioritě druhé skupiny, kde hlavním kriteriem je technická funkčnost povlaku (tvrdost, vysoká korozní odolnost, nízká opotřebitelnost, atd.). Mezi oběma skupinami není ostrá hranice a velkou snahou je, aby dekorativní povlaky měly také vysoké funkční vlastnosti a naopak. Je možné, dokonce i pravděpodobné, že v budoucnosti obě skupiny splynou.

Viac informácií

Adhezní vlastnosti práškových materiálů po plazmové povrchové úpravě

TriboTechnika 5/2015

Řešení problémů v oblasti adhezí polymerů k různým substrátům je otázkou pro široké spektrum aplikací. V souvislosti s využitím progresivní technologie plazmových povrchových úprav se otevírají zcela nové možnosti ovlivnění povrchu materiálů bez použití chemických agresivních prostředků nebo speciálních cenově nákladných prostředků. Touto úpravou lze výrazně zvýšit hydrofilitu materiálů navázáním nových funkčních reaktivních skupin, přičemž dochází ke změně povrchové energie, potažmo ovlivnění vlastností jako je smáčivost a adheze.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy SurfaceTreat

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd