Tribotechnické listy

 

 

Zinkujte s DELTOU

Od 1.7. 2007 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady čís. 2000/53/EG, která výrazně omezuje obsah těžkých kovů a dalších nebezpečných látek v komponentech pro výrobu automobilů. Protože toto omezení postihuje i elektrotechnické a další odvětví průmyslu, tak nejen automobilový průmysl hledá alternativy ke klasickému galvanickému zinkování z důvodu obsahu CrVI v následné konverzní chromátové vrstvě, stejně tak je DELTA alternativou k žárovému zinkování.

 

Prvním průkopníkem této technologie byl povlak Dacromet®, který byl vyvinut ještě s obsahem dnes již v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu zakázaném CrVI.
V současné době tuto technologii nabízejí 4 výrobci, jedná se o technologie Zintek®, Magni, Geomet a Delta®.
Se vzrůstajícími požadavky zákazníků na korozní odolnost a celkově na co nejdelší životnost vzrůstá také poptávka po těchto technologiích.
V České republice tuto technologii nabízejí 2 firmy, Anacote Limited v Hradci Králové a SVUM-CZ, s.r.o. v novém vlastním provozu ve Třech Dvorech u Kolína.
Protože výroba technologie pro nanášení zinkolamelových povlaků a materiály jimiž se povlakuje jsou velmi nákladné, není v možnostech naší firmy nabízet všechny 4 technologie popsané výše.
Pro stávající a zvláště potencionální zákazníky máme zásadní informaci, pokud poptávají kteroukoliv z technologií zinkolamelových povlaků.
Povlaky Delta® jsou schopné nahradit povlakovací systémy Magni, Geomet® i Zintek®, a to při splnění všech požadavků na korozní odolnost, tloušťku povlaku, odstín i součinitel tření. Protože i automobilový průmysl je si vědom podobnosti těchto technologií, vždy v normách pro povrchové úpravy uvádí i alternativní systém.

 

Zde uvádím příklad:
Norma VW 13750, TL 245, Ofl-t647 - možné alternativy:
Delta Protekt® KL 100 + Delta Protekt®VH301GZ
Geomet®321 PLUS VL
Magni Flake B46 + Magni Top T06E-GZ
ZINTEK®200 + ZINTEK®TOP LV

Základem povrchové úpravy DELTA jsou materiály DeltaTone 9000 a DeltaProtekt KL 100, takzvané basecoaty, což jsou anorganické povlaky plněné Zn a Al mikrolamelami rozptýlenými v titanátovém pojivu.
Tyto povlaky se nanášejí na ocelové či ocelolitinové díly předupravené alkalickým odmaštěním, tryskáním nebo na podkladovou vrstvu zinečnatého fosfátu.
Po vysušení a tepelném vytvrzení vzniká stříbrošedý povlak s vynikající katodickou ochranou, který je nejen fyzikálně, ale i chemicky vázán na podkladový kov a poskytuje chráněné součásti vynikající protikorozní ochranu především v prostředích s vysokou vlhkostí a přítomností chloridů. Příznačné je pro povlaky DELTA zejména to, že korozní rychlost je 3-5x nižší než u zinku galvanického nebo žárového.
Pro zvýšení odolnosti v chemicky znečištěných prostředích (SO2, benziny, oleje, louhy atd.) lze tyto povlaky překrývat organickými epoxy-fenolickými hustě síťovanými povlaky - řada Delta Seal, nebo transparentními lithium-silikát-oxid polymery - povlaky řady Delta Protekt VH.

Povlakové materiály řady Delta Seal jako Top-coaty  pro zinkolamelové povlaky
Povlaky Delta Seal jsou organické epoxy-fenolické vysoce zesíťované pryskyřice, které se v tloušťkách 4 - 10 µm používají jako Top-Coaty (vrchní krycí povlak) na podkladové vrstvy zinkolamelových povlaků Delta Tone 9000, Delta Protekt KL 100, na podklady z galvanického Zn, popř. Zn/Ni, používají jako utěsňovací povlaky na díly z nerezových ocelí, dále na díly ze zinku a hliníku, popř. jejich slitin, možné  je  i  povlakování  dílů  ze  slitin hořčíku.

Hlavní funkce povlaků Delta Seal:
-    zvýšení korozní odolnosti při zkouškách v solné mlze, zpomalují vznik bílé koroze zinku
-    zvýšení korozní odolnosti při zkoušce oxidem siřičitým dle ISO 6988 (Kesternichův test) až do 15 cyklů
-    zabránění vzniku kontaktní koroze - povlak je nevodivý
-    zvýšení odolnosti vůči automobilovým provozním kapalinám, dále vůči zásadám i kyselinám
-    dlouhodobá teplotní odolnost 150 - 180 °C při kombinaci se zinkolamelovými povlaky
-    stálý součinitel tření pro závitové součásti
-    barevné odlišení - základní barvy jsou stříbrná  a černá, na vyžádání jsou možné další, např. modrá, zelená, červená atd.

Povlaky Delta Seal stříbrný a černý (verze GZ s přídavkem maziva PTFE) jsou schváleny pro styk s  potravinami  a  pitnou  vodou.
Výhodou povlaků řady Delta Seal je výtečná odolnost při zkoušce s oxidem siřičitým dle ISO 6988, kde je možné dosáhnout až 15-ti cyklů do vzniku koroze základního kovu, u řady Delta Protekt VH je třeba zmínit velmi tenkou vrstvu povlaku (1- 3 µm) a vysokou odolnost vůči kyselinám a louhům.
Dále nabízíme povlakování materiálem Delta Coll na silikát-titanátové bázi, který je určen především jako krycí vrstva pro galvanické povlaky Zn, Zn/Fe, popř. Zn/Ni s CrIII pasivací.
Povlak existuje v transparentním i černém provedení. Již při tloušťkách 2 - 4 µm zvyšuje korozní odolnost galv. Zn v solné mlze o 200 - 300 hodin. Krycí vrstvy existují i ve verzi s integrovaným mazivem PTFE (provedení GZ) pro zajištění stálého a přesně definovaného součinitele tření pro povlakování závitových součástí s ISO závity.
Nanášení povlaků Delta MKS provádíme metodou Dip-Spin (tj. hromadné nanášení povlaku namáčením a odstřeďováním), pro větší díly a malosériové zakázky se využívá též pneumatického nástřiku.
Vytvrzování povlaků probíhá v průběžných nebo komorových pecích při teplotách 180 - 230 °C.

 

Hlavní výhody PÚ DELTA MKS®:
-    během procesu (v případě předúpravy tryskáním) povlakování se nevyvíjí žádný vodík =  nehrozí nebezpečí vzniku vodíkové křehkosti u vysokopevnostních ocelí
-    povlaky Delta® neobsahují žádné těžké kovy =  CrVI - free
-    vzniká stejnoměrný povlak na celém povrchu součásti, zde je však nutné zmínit, že u geometricky složitějších součástí je místní tloušťka povlaku závislá na orientaci součásti při odstřeďování

-    možnost povlakování průchozích dutých součástí
-    možnost použití povlaků Delta Seal a Delta Coll na dílech ze Zn a Al a jejich slitin, dále také jako krycí povlak na díly z antikorozní oceli
-    výborná snášenlivost povlaku Delta Tone s le-pidly (mikrokapsle)
-    možnost nanášení dalších vrstev (např. KTL, práškové barvy)

Orientační tabulka korozní odolnosti povlaků Delta MKS®
PovlakyDelta MKS® jsou popsány v ČSN EN ISO 10683 - Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel a v ČSN EN 13858 - Ochrana kovů proti korozi - Neelektroliticky nanášené mikrolamelové povlaky zinku na výrobcích ze železa nebo z oceli.

Povrchová úprava Delta MKS® je předepsána např. v  těchto  firemních  standardech:

 

 

Text: Jiří Boháček, SVUM-CZ, s.r.o.

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
2 + 8 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd